Leoparddrengens
Public Key

lørdag den 1. maj 2010

Illuminati

Ingen kommentarer
I mit tidligere indlæg om Kaudervældet berørte jeg lige (den Bayerske) Illuminati, og igen lidt derefter i kommentarerne til indlægget.

Infiltrationen er overalt
Denne orden/loge/sekt - hvad man nu vil kalde den - blev almindeligt kendt med Dan Browns Engle og Dæmoner. Heldigvis havde jeg hørt om den en del år før, nemlig i 80'erne, da jeg første gang stiftede kendskab til bætspillet Illuminati, fra Steve Jackson Games.

Jeg kalder det et brætspil, men egentlig er det et kortspil. Men det fungerer og føles nu som brætspil. I min spillegruppe har vi altid været mest til rollespil, men indimellem har der været folk der ikke kunne - og så kan det være godt med et brætspil istedet. Illuminati var et af dem vi spillede nogle gange.

For det er særdeles underholdende, ihvertfald de første gange. Det handler om at prøve at få kontrol over verden, ved at få kontrol over diverse grupper, som kan lyde mere eller mindre uskyldige, men naturligvis alle er del af den verdensomspændende konspiration. Der er for eksempel CIA, naturligvis, men også Con Ed (ville svare til DONG), eller PTA ("Forenede skole-forældrebestyrelser").

Det er meget fantasifuldt og underholdende - så det kan anbefales til nogle aftener. Jeg må så sige, at vi ikke spillede det så mange gange, så jeg kan ikke huske hvor taktisk givende det er i længden.

Jeg ledte så efter en online udgave af det. Det kunne jeg desværre ikke finde - egentligt underligt, det virkede ellers oplagt.

Tilgengæld fandt jeg over et Illuminati-pinball spil, som vist ikke har andet med Illuminati at gøre, en pyramiden med øjet, samt diverse astrologiske symboler - og ikke specielt på nogen måde. Men derfor kan man da godt spille det alligevel.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Jeg har det lidt underligt...

Ingen kommentarer
...med ikke at være i Fælledparken idag. Eller rettere: jeg har det ikke underligt med det - og det har jeg det underligt med.

Det har ellers været fast tradition, næsten ligegyldigt vejret. Men de seneste år har jeg været forhindret. Og hvor den ældste nåede at lære det som tradition, har den yngste ikke samme forhold til det - så der er ikke noget pres fra ham. (Og den ældste er blevet så mageligt anlagt, at han ikke vil insistere.)

Og min far og min bror som jeg ellers plejer at hænge ud med, kommer ikke i år.

Så er det altså lidt svært ved at se et formål, når vejret ikke er mere indbydende. Og det har jeg det egentligt fint med.

Og det føles altså lidt underligt.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

The Prayer

3 kommentarer
(Lidt usædvanligt er dette indlæg på engelsk.)

George O'Brien, a good catholic from the outskirts of Dublin, went to Germany to visit his sister Claire, her husband Hans and their children.

Unfortunately, Claires oldest daughter, Katarina, was 16 and a beauty. And George O'Brien was stricken with her, and wanted her, even though he knew such thoughts were wrong.

He tried to think only pure thoughts, but her looks, her way of moving and her smell slowly drove him mad. Almost desperate he went to confession in the local parish, where a Priest declared himself able to hear a confession in English - although the Priest spoke with a thick German accent.

"Forgive me Father, for I have sinned," he told. "I'm having unpure thoughts of my sisters daughter, a wee lass of 16, and I do not know what to do".

So the Father told him - George O'Brien was shocked, surprised, happy and elated - all at the same time. But went to do as he was told, starting off by lighting 10 candles in the church.

That same night, a police patrol car was stopped in the road, by a half-naked, desperate teenage girl.

"Help! Help!" she cried. "My uncle tried to rape me!"

"Calm down, girl," the police told her. "What happened?"

"I woke up in the middle of the night," she told them. "A man was moving in under my covers."  She continued to explain how the man had tried to force himself upon her, to perform oral sex. And how she had resisted, and discovered the man was in fact her mothers brother, and how he had seemed surprised at her resistance - so she was able to get away. In a panic she had run from the house - and that was when she met the patrol car.

The police went with her to her house, where they found George O'Brien in a desperate prayer on the floor.

"What have you been doing, "they asked him. "This girl claims you tried to molest her?!"

"Aye, that is all true," George answered. "But I only tried to do what the Priest at the church told me."

"That sounds unlikely," the police said. "How is that? What did he tell you?"

"Well, I was somewhat surprised, I must say," George explained. "He told me to light 10 candles, and to go down on my niece, and pray."

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Danmark under Kaudervældet

6 kommentarer
Jeg har altid syntes en af de mest interessante perioder i den danske historie er perioden fra 1648-1658, det såkaldte Kaudervælde. Måske fordi man ved så lidt om den, da der jo ikke findes nogen forståelige offentlige papirer fra perioden.

Af samme grund er det også en periode, der bliver gået meget let henover i skolen, hvis den overhovedet berøres, så lad mig som del af min evige mission om folkeoplysning trække historien op i grove træk.

Oprindeligt var Frederik III som tredje søn af Christian IV slet ikke tænkt som skulle værende konge, derfor fik han nok også en del mere frihed til at udforske verden. En del af hans opvækst brugte han i Bremen, hvor han mødte den jævnaldrende Gottfried Kawder fra Bayern. Gottfried Kawder var medlem af en hemmelig loge - det rigtige navn er stadig ukendt - hvor eliten fra universiterne i mellemeuropa deltog.

Gottfried anbefalede Frederik til logen, og i 1621 blev han fuldgyldigt medlem. Han gjorde det godt i Bremen, men efter et par år rejste han tilbage til Danmark. Officielt for at studere på Sorø Akademi, men uofficielt for at grundlægge et ordenskapitel i Danmark.

Under 30-årskrigen blev Bremen besat af svenskerne, så da Bremen var blevet befriet, og Frederik igen rejste derned i 1635, var Kawder-kapitlet, som det nu blev kaldt, præget af et ubændigt had til svenskerne. Frederik blev indsat som biskop i Bremen, og udover en periode i Slesvig-Holstein (hvor han giftedes med Sophie-Amalie), blev han her til Christian IVs død i 1648.

En af hans første gerninger, efter han var blevet kronet i Danmark, var at sende bud efter størstedelen af Kawder-kapitlet; og han indsatte medlemmerne i et rigsråd, og gjorde Gottfried Kawder til Rigsforstander.

Rigsrådet fik en næsten uindskrænket magt, og igangsatte mange interessante idéer og tanker, nogle man ellers først ser igen omkring den amerikanske og franske revolution godt 100 år senere.

Desværre for os i eftertiden, var Kawder-kapitlets interne sprog en blanding af et kodesprog og et kunstsprog - strikket sammen af de eksisterende sprog i Mellemeuropa på den tid, og meget var taget fra den finsk-ugriske sprogstamme - og det var, og er, komplet uforståeligt for de uindviede. Og desværre insisterede Rigsrådet på, at al officiel kommunikation i Riget skulle foregå på dette sprog.

Da man hurtigt begyndte at tale om den magt Rigsrådet - med Rigsforstanderen i spidsen - havde, kaldte man det for Kaudervældet, og kunstsproget kaldte man kaudervældsk. Et sprog det aldrig er lykkedes at tyde, selvom man har rigtigt mange bevarede skrifter på sproget - nogle af dem regner man med kan være filosofiske værker på højde med Kant og Kierkegaard.

Til at starte med blomstrede Danmark i denne periode - dog skæmmet af konflikten kongens konflikt med Corfitz Uhlfeldt, som var jaloux på Rigsrådets og Kongens magt; men ham blev der gjort kort proces med, han blev dømt til døden in absentia - han var flygtet til Sverige - men lod sin kone, Leonora Christine, sidde i hans sted i Blåtårn.

Men i 1657 så Rigsrådet deres snit til at tage hævn over Sverige: Kong Karl X Gustav var draget på felttog i Polen, og de troede derfor de med Danmarks (begrænsede) hær kunne løbe Sverige over ende. Sådan gik det som bekendt ikke; den svenske konge svarede igen ved at føre sin hær op gennem Jylland og over isbelagte Lille- og Storebælt, og stod pludselig foran København.

Som bekendt måtte Danmark overgive sig, og gå ind på en ydmygende fred, hvor vi afstod Skåne, Halland og Blekinge.

Frederik III underskriver dommene
Efter dette beskæmmende nederlag blev kong Frederik stillet overfor et ultimatum af Svend Poulsen Gønge (Gøngehøvdingen), som på dette tidspunkt rådede over den eneste militære magt i Danmark: Kongen måtte afsætte Rigsrådet, og dømme dem for forskellige til lejligheden opfundne forbrydelser. Således endte Gottfried Kawder sine dage radbrækket på Gammeltorv i København, og de af Rigsrådet som overlevede udrensningen blev sendt i landflygtighed.

For at undgå at noget lignende skulle ske igen, blev Frederik tvunget til at erklære sig som enevældig konge - noget som ellers var ham stærkt imod - og det var en styreform vi i Danmark beholdt helt indtil 1848.

Interessant nok var Gottfried Kawders søn, Johann Kawder med til at stifte Frimurerordenen ca 50 år senere, og hans oldedatter Irene Rosenkreuz (født Irene Kawder) var gift med en af stifterne af den Bayerske Illuminati.

Man spekulerer også på om Gottfried Kawder skulle være efterkommer af tempelridderen Kaftëlius - hvilket har været med til at give en vis form for plausibilitet til påstanden om, at der skulle være en tempelridderskat under gulvet i Østerlars Kirke på Bornholm: Gottfried Kawder var flere gange gæst på Hammershus.

En af de ting, man ihvertfald kan huske Kaudervældet for, var at de planlagde skiftet til den gregorianske kalender. Det blev ganske vist først effektueret år 1700, da der ikke længere var fare for revolution ved mindet om Kaudervældet.

Historien om sproget Kaudervældsk (idag kaudervælsk) blev i øvrigt senere en inspiration for Johann Martin Schleyer, som grundlagde volapyk.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

fredag den 30. april 2010

Højt Spin fortsat

Ingen kommentarer
Endnu et skide afsnit af fucking Højt Spin - en serie jeg bliver gladere og gladere for. Især i tider hvor virkelighedens politikere og spindoktorer opfører sig fuldstændigt lige så tåbeligt som i serien - under dagens afsnit var det svært ikke at tænke på cocksuckeren Gordon Browns fadæse i løbet af ugen, som udmærket kan være taget ud af serien.

Og så er det en serie, som på linie med Deadwood, kører på med ekstremt sprog - i en sådan grad at man har helvedes svært ved at slippe det efterfølgende.

Dan kan altså rigtig meget anbefales, hvis man er til god, fucking solid satire.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Forureneren betaler?

Ingen kommentarer
Det går jo for at være et hævdvundent princip i Danmark, og via et EU direktiv er det vist endda et princip man ikke kan dispensere sig fra. Selvom visse kommuner ønsker at give erhverstilskud via rabatter på forureningsafgifter.

Når nu det princip ellers ligger fast - så forekommer det højst mærkværdigt, at det er efter den succesfulde politireform nu er husejere som er ansvarlige, når hunde skider på fortovet foran deres hus. Ansvarlige for at få fjernet lorten, og ansvarlige hvis nogen skulle skvatte i den og komme til skade.

Hundeejeren hæfter ikke for noget, og kan lade sin hund skide som det passer hømme.

Jeg synes i sandhed det er mærkværdigt.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Quiz 72: Hvilken sportsstjerne

5 kommentarer
Denne golfspiller siges at bruge magi, især på greenen.

Svar findes her.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

torsdag den 29. april 2010

Google: Hvad vejer en kerne fra et johannesbrød?

Ingen kommentarer
Overrevet johannesbrød med kerne
Det spørgsmål er folk havnet her med et par gange i dag - hvor de kommer til et underligt indlæg om 24 testikler.  Jeg ved ikke lige hvad jeg tænkte på der...

Men altså - en frø, en kerne, en ært* fra et johannesbrød blev brugt som lodder i gamle dage; deres gennemsnitlige vægt er åbenbart meget stabil. Og vægtenheden kender man stadig i dag: det er nemlig 1 karat (altså en kerne = en karat).

Vægten har varieret gennem tiden, alt efter i hvilket land man spurgte, men ifølge Wikipedia er en karat i det metriske system sat til 200 mg - altså går der 5 karat på et gram.

*Johannesbrød ligner afsvedne ærtebælge.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Lars Barfoed fik endda kaffe!

2 kommentarer
På trods af billedet, følte Lars sig ikke holdt udenfor.
Det er ikke så underligt, at der ikke har været brok fra de andre lande fra mødet om Nordpolen over at Lene Espersen udeblev. For tilsyneladende har de troet at reserven, justistminister Lars Barfoed, var udenrigsminister.

Lars Barfoed følte sig da heller ikke holdt udenfor:
Der var ingen grænser for venligheden. Alle hilste på, jeg fik det samme at spise som dem og også en kop kaffe bagefter. Jeg hyggede mig også godt i den pause, der var.
Er det ikke mageløst? Han fik det samme at spise som dem! Og en kop kaffe bagefter!! Nordpolen er vores!

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Trolden Løkke

4 kommentarer
En troll kaldes en person på nettet, som poster kommentarer med det formål at starte en flamewar. Noget tyder på vores allesammens statsminister er en troll, da han har meldt sig ind i Villy Søvndals fangruppe på Facebook, med det formål at komme med udfald imod Villy Søvndal.

Jeg kan ikke døje facebook, jeg mener det trækker nogle ubehagelige sider frem i folk - men i Venstre burde de da nok overveje at indføre et forbud imod at medlemmerne og de ansatte overhovedet har profiler der. For de kan ikke finde ud af det.

Det er sgu for dumt, det der.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Er det egentligt ikke på de tider?

Ingen kommentarer
Jeg synes snart det er længe siden, vi i Danmark har haft en afstemning om euroen. Er det ikke 10 år siden sidst? Vi plejer da at have de afstemninger oftere.

Så jeg synes det er ved at være på tide. Kan vi ikke snart få en afstemning, hvor vi kan få at vide, hvor dejligt det er at få lov at sidde med ved bordet?

(Et argument som iøvrigt sikkert vil virke ekstra godt, hvis det fremføres af tidligere økonomiminster, nuværende udenrigsminister, Lene Espersen...)

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

onsdag den 28. april 2010

Omertà

Ingen kommentarer
Det er jo en kendt sag, at hvis man i forbryderiske kredse er for åbenmundet vil det gå en ilde. Hvis man derimod forstår at være tavs, også under pres, kan man forvente at blive belønnet.

Blot en tanke.

Helt urelateret skal jeg da lige huske at sige til lykke med posten som direktør til TV2s nyhedschef, Michael Dyrby - det tavse sandhedsvidne.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Lady Gaga nøgen - og stadig ikke hermafrodit

2 kommentarer
Lady Gaga, topløs - med falsk pik
Da jeg den sidste uges tid har fået en del besøgende, som har googlet Lady Gaga nøgen, må jeg jo til det igen; at være behjælpelig for mine googlister*. Og et eller andet sted er det jo en glæde, når det er en kunstner jeg synes så godt om som Lady Gaga - selvom jeg egentlig ikke synes hun er jordens flotteste kvinde, men det er jo heller ikke det det kommer an på.

For det første, lad mig igen gøre opmærksom på min afkræftelse af, at Lady Gaga skulle være hermafrodit. Der er stadig folk som tror hun har en pik, men det er en and - længere er den ikke - på trods af hvad hun har kommet i bukserne i billedet til højre.
Altid tvetydig - zebra eller leopard?

Og så synes jeg da at man ser en del til Lady Gaga nøgen eller topløs i nogle af de videoer jeg har postet - som i Bad Romance og Telephone. Men indrømmet - ikke en full frontal - ihvertfald ikke uden sløring.

Men hvis man er mere til billeder,er der denne bondage/bdsm artsy billede-serie med en nøgen Lady Gaga - til japansk Vogue, med billeder af Nobuyoshi Araki. Ikke lige min stil, men variation er jo godt.

Ellers er der også lidt hud i Love Game herunder.

Opdatering: September 2010 nummeret af Vanity Fair skulle udkomme med fotoserie og interview med en nøgen Lady Gaga:

December 2011: Check Lady Gagas nye video, Marry the Night.* Udmærket ord, jeg fandt på der - googlister - lissom cyklister.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Blår i øjnene

Ingen kommentarer
Statsministeren burde have vidst, at han ikke skulle sende sådan et internt arbejdspapir i cirkulation omkring Forsvarsministeriet (hvad skulle det dog også der) - for nu er det lækket. Og nu vil oppositionen have den fulde tekst frem i lyset.

Lars Løkke har hidtil hemmeligholdt det, med den begrundelse at det var et internt arbejdspapir, og en fremlæggelse kan skade forholdet til fremmede magter. Den er jo lidt svær at holde fast i, når papiret nu kører i medierne.

Men af notatet fremgår det, ifølge Politiken, "allerede tidligt i 2009 opgav at få en juridisk bindende klimaaftale". Og det er en oplysning, jeg godt forstår de ikke ønskede at få frem i lyset; for det betyder jo, at de overfor befolkningen, FN og en mængde lande, har talt med to tunger (for nu at bruge et af deres egne yndlingsudtryk).

For det var jo først sent i oktober 2009 dette blev den officielle politik, udadtil. Så i mere end ½ år har regeringen ført befolkning og Folketing bag lyset. Ligesom diverse u-lande og repræsentationer ved topmødet blev fremstillet som paranoide skruebrækkere - men de har altså haft en udmærket grund til denne paranoia.

Det er - for at sige det lige ud - en skandale. Endnu en. Og jeg kan godt forstå Lars Løkke ikke ville have det papir ud.

Ingen vil længere have Lars Løkke og hans slæng - jeg synes han burde bruge denne seneste udvikling til selv at gå, med den ære i behold som endnu kan reddes. (Man skal jo huske, at dette bedrag tilsyneladende allerede er startet under hans forgænger, løgneren og krigsforbryderen.)

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

tirsdag den 27. april 2010

Brian-princippet

Ingen kommentarer
Lidt i forbindelse med dagens tidligere indlæg, samt Lene Espersens udtalelser i løbet af dagen, kom jeg til at tænke på et indlæg jeg før har haft planer om, men aldrig fik skrevet.

For jeg tror nok jeg har fundet forklaringen på Brian Mikkelsens succes i dansk politik. Og selvom manden er gevaldigt upopulær, må man vel lade ham, at han karrieremæssigt har gjort det over al forventning.

Jeg mener forklaringen skal findes i en særlig variant af The Peter Principle. Som kort udtrykt forklarer, hvorfor folk indenfor hierarkisk opbyggede virksomheder og organisationer vil havne i et job, som de er inkompetente i forhold til: for sålænge man er kompetent og udfører sit job ordentligt, bliver man forfremmet. Det er først i det øjeblik man ikke længere klarer sig godt, når jobbet bliver for svært for en, at man ikke længere bliver forfremmet. Hvorfor man netop havner i en stilling man ikke er kompetent til.

Men Lene Espersen har fundet sin egen variant: Brian-princippet. Som handler om, at hun kan tage sig så godt ud som muligt.

Det er jo ikke fordi hun på noget tidspunkt har gjort det skidegodt i noget ministerium. Men i kraft af at hun blev leder for de konservative, har hun sidenhen stort set selv kunne vælge sine ministerieposter - og endnu mere vigtigt, hun har kunnet vælge sin egen efterfølger.

Og dér har hun været smart: for hun følger sit Brian-princip, og indsætter som sin replacement en person, hun er sikker på vil gøre arbejdet endnu mere håbløst og ringe end hun selv har gjort; en som vil få folk til at tænke: bare det dog stadig var Lene Espersen, som var xxx-minister - hun gjorde da ikke ting så fucked-up. Og der har hun jo så været så heldig, at Brian Mikkelsen altid har været til rådighed.

Og det er forklaringen på Brian Mikkelsens succes!

(Lene Espersen har imidlertid forregnet sig med at blive udenrigsminister - for nu kan hun ikke stige højere, så hun kan ikke lade Brian komme til, uden selv at træde tilbage, ligemeget hvor meget hun selv fucker up. Og det gør hun naturligvis ikke frivilligt. Og det skal vi nok alle være meget glade for, trods alt - hellere en Lene Espersen på Mallorca, end en Brian Mikkelsen som udenrigsminister. Meget hellere.)

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Giver det mening?

2 kommentarer
Forleden dag kom der et højst usædvanligt fornuftigt pip fra Økonomi - og Erhvervsminister Brian Mikkelsen. Som nu fortryder privatiseringen af Københavns Lufhavn og TDCs kabler, fordi det er gået op for ham, at det er en del af Danmarks infrastruktur - som staten bør bevare ihvertfald en vis kontrol over.

Bravo - flot set. Man kunne næsten få den tanke, at Brian havde været inde og læse mine tanker om luftfart og infrastruktur fra forleden dag, og var blevet inspireret af dem - men det tvivler jeg nu på.

Jeg tror simpelthen ikke der er nogen rationel forklaring på  sådan et pludseligt lysglimt i Brian Mikkelsens hjerne - det må henføres til an act of God.

Det holdt da heller ikke længe, for næste dag ville andre politikere tage ham på ordet, og foreslog et tilbagekøb af lufthavnen - eller rettere et tilbage køb af 10% af aktierne, så staten atter havde majoritet. Men den var Brian Mikkelsen ikke med på - det ville være alt for dyrt.

Det kunne jo muligvis være et godt argument i et overophedet aktiemarked, men det er det jo ikke i øjeblikket, selvom det går rimeligt fremad for det meste i øjeblikket. Dog ikke for luftfarts-relaterede aktier, hvilket Brian da også er klar over.

For adspurgt nærmere om sit syn på privatisering af forskellige områder, siger han at han ikke ser nogle problemer i at sælge statens aktier i SAS, principielt. Det skal bare være til en ordentlig pris - og den kan man ikke få i øjeblikket! (Good luck med at vente på at SAS-aktien skal stige, iøvrigt.... men det er en anden historie.)

Er der så nogen der kan forklare mig: hvordan hænger det sammen, at det var en fejl at sælge Lufthavnen, ikke at ville købe 10% af aktierne tilbage, for at rette op på fejlen, fordi det er for dyrt - og ikke ville sælge SAS-aktierne, fordi de er for billige?

Altså, hvis SAS og Lufthavnsaktier var cykliske på forskellige måder, kunne jeg forstå det - men de er jo netop tæt forbunde på konjunkturerne. Så... jeg kan ikke få det til at give nogen form for mening.

Men det var da smukt med sådan et lysglimt fra Brian, mens det varede.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Udkants-Danmark: Genindfør stavnsbåndet

3 kommentarer
Det er åbenbart meget oppe i tiden at tale om problemer i udkantsdanmark - der er ikke rigtigt nogen der vil bo der.Jeg må sige, at det ikke rigtigt kommer som et chok eller en nyhed for mig, men det er som om at efter Lars Løkke fyrede alle de nordvestjyske ministre er bolden begyndt at rulle - det var åbenbart strået som knækkede kamelens ryg.

Så nu vil de lave alle mulige partier. Det skal fedt hjælpe; selvfølgelig kan det være de kan få sendt de værste røvhuller til Christiansborg, og der dermed bliver lidt mere til at være ude i udkanten, men jeg tror ikke på det som en varig løsning.

Den ligger tilgengæld lige for: ret op på den beklagelige fejl der blev begået af 1848 med den endelige ophævelse af stavnsbåndet - genindfør det!

Problemet var, at man dengang troede båndet var der for at sørge for at der var militær og arbejdskraft til godsejerne - men det var jo en forkert tanke. Først og fremmest er stavnsbåndet vigtigt for at sørge for at der ikke bliver affolket. For hvis folk blev boende af egen fri vilje, var der jo ikke behov for et bånd.

Nu er det jo mere moderne tider vi lever i, så båndet ville selvfølgelig nu skulle gælde begge køn, og i alle aldre. Og fripasmuligheden skal ikke være der, det er jo ikke særligt fremmende for ligheden i samfundet. Tilgengæld skal man kunne gifte sig til en anden egn, men der vil 24-års reglen naturligvis gælde, ligesom alle de andre tiltag for at forhindre indvandring passende kan indføres mellem de forskellige egne af landet.

Der er mange fordele ved det: lukkeloven kan helt afskaffes, for den der med at folk lige tager til storbyen og handler ind holder ikke, og faren for butiksdød eksisterer ikke længere, for bureaukratiet for at opnå et dagspas til naboegnen vil gøre det alt for besværligt. Tværtimod vil mange lokale forretninger kunne genåbnes. Miljøet bliver ikke så belastet, for det meste af trafikken med jyder der rakker rundt på vejene kan undgås. Og det her med pædofile og bistandsklienter, der flytter rundt mellem kommunerne slipper man også for.

Få den falliske skamstøtte til Seem
Og udkantsdanmark - det forbliver udkantsdanmark, men der bliver flere om at dele fornøjelsen. Familier behøver ikke længere blive splittet, fordi børnene vil til storbyen og nyde livet, og få multikulturelle oplevelser.

Og i København slipper vi for at skulle trækkes med alle de jyder som kommer hertil og invaderer Nørrebro med videre.

Det eneste minus jeg kan se ved forslaget er, at Dansk Folkeparti vil få et konstant meget højere vælgergrundlag - på den anden side kunne man jo forestille sig, at de ville blive flinke og rare, når Danmark var blevet bragt tilbage til deres idealiserede drømmebillede.

Og skamstøtten over fejlen fra 1788 1848 - ja, den kan vel passende flyttes fra Vesterbrogade til Seem, hvor den sikkert vil kunne ses viden om, til stor stolthed for egnens faste beboere - og give inspiration med sine fire statuer for troskab, bondeflid, tapperhed og borgerdyd.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Monster-teleskopet E-ELT

Ingen kommentarer
Galileo Galilei for 400 år siden
Her et par dage efter Hubble's 20 års fødselsdag, har ESO offentliggjort stedet, hvor de planlægger at opsætte hvad der bliver verdens største teleskop. Det bliver Cerro Armazones - en top 3000 m over havets overflade, i en chilensk ørken. Hvor det stort set altid er klart vejr, og man på grund af højden kommer over den værste atmosfære.

Hovedspejlet på E-ELT, som det kommer til at hedde,  bliver 42(!) m i diameter, og kommer til at blive sammensat af en masse hexagoner, da det ikke kan laves i et stykke. Med det skulle man så kunne se klippe planeter (altså faste, som Jorden, i modsætning til gas planeter som Jupiter) i andre solsystemer - det skulle blive ca 15 gange så skarpt som Hubble.

Prisen bliver en bagatel af (anslået) 1 milliard €, og det skulle stå klar i 2018.

Jeg ville da ikke have noget imod at sætte øjet til, en nat...

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

mandag den 26. april 2010

Man bliver jo helt nostalgisk

Ingen kommentarer
5 1/4 tomme - dens eneste plus var lav vægt
Politiken skriver idag, at Sony vil holde op med at lave 3½ tommers disketter. Og det er ikke fordi Sony betyder noget specielt for disketter, eller at det vil være specielt mere dræbende for disketten end udviklingen har været. Det er bare et tydeligt tegn, på det man jo har vidt i mange år - jeg tror ikke jeg har brugt en diskette i 10 år eller mere.

Men man bliver jo nostalgisk - for jeg har været med længe nok til at have oplevet da 5 1/4 disketterne var normen, og 3½'erne var det nye fancy. (Ja, for mig var det hele fancy, for jeg var vant til kassettebånd til min Spectrum.)

En diskette var så ikke bare en diskette - de kunne være i forskellig tæthed, og enkelt eller dobbeltsidede. Standarden blandt 3½'erne var 1.44 MB, altså halvanden megabyte. Hvad skulle man dog bruge al den plads til? (Dobbeltstørrelsen slog af en eller anden grund aldrig rigtigt an - nok fordi CD'en begyndte at komme frem.)

De første PC'er havde jo faktisk slet ikke harddisk - dengang måtte man klare sig med hvad der kunne ligge på en diskette, og man skulle bytte rundt på disketter hele tiden, når operativsystemet (IBM DOS/ MS-DOS) skulle køre programmer.
3½ tomme - farvel, farvel!

Og det var vigtigt når man købte ny pc, at den kunne bruge begge diskette typer, så man kunne kopiere til ældre PC'er.

Dangan var disketter eneste udvekslingsmulighed - idag kan man jo sende ting på nettet, smække dem på en CD eller DVD eller det mest normale, et USB-stik (eller en mobiltlf). Dengang var det en diskette.

Og der var 3½'eren altså rar, for den kunne rumme mere, fyldte mindre - og så var den beskyttet.5 1/4'eren var bøjelig, og kunne let komme til skade i en taske.

Men selvom jeg bliver nostalgisk, vil jeg på ingen måde side jeg savner disketterne; tværtimod - good riddance. Men måske det er på tide at jeg gennemgår mine gamle disketter, og ser om der ligger nogle sjove dokumenter på nogle af dem; eller gammel kode. Det er noget jeg altid har udsat, men det er vel ved at være sidste udkald, mens jeg stadig har én computer med et drev som vistnok virker...

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Tjernobyl fra Fælledparken

4 kommentarer
Tjernobyl reaktor 4For 24 år siden, den 26. april 1986, kl 1:23:04 Ukrainsk tid begyndte et eksperiment på reaktor 4 i atomkraftværket Tjernobyl - eksperimentet blev sat i værk for at prøve at finde måder at forbedre sikkerheden ved en ikke-planlagt nedlukning af værket.

Mindre end 1 minut senere var eksperimentet gået grueligt galt; en damp-eksplosion blæste det 2.000 tons tunge tag af reaktoren, og en efterfølgende brinteksplosion blotlagde kernen, og lod ilt komme til de overophedede grafit-isoleringer, som straks brød i brand.

Og verden var forandret for altid.

Der skulle ganske vist gå nogle dage, før det blev kendt i verden - først da opdagede måleudstyr på det svenske atomkraftværk Forsmark at noget var helt galt. Sovjet startede med i vanlig stil at nægte at det kom fra dem, og at noget skulle være forkert, men krøb tilsidst til korset. Selvom der gik yderligere tid før den almindelige sovjetborger blev orienteret om det fulde omfang.

Selv husker jeg dagen den 28. april, da jeg først hørte om ulykken meget tydeligt - jeg havde nemlig den dag, samt de foregående, ligget hele dagen i Fælledparken og læst og fået sol. Vejret var usædvanlig varmt og klart for april, og jeg kan huske at jeg var meget imponeret af den kulør jeg allerede så tidligt på foråret havde opnået.

En imponerethed der et par timer efter blev til nervøsitet, da jeg i TV Avisen hørte om den her mystiske atomsky svenskerne havde opdaget, og påstod måtte komme fra Sovjet. (Vi troede såmænd nok det var et af de svenske værker, dem havde vi jo ikke udpræget sympati for.) Jeg kunne ihvertfald ikke lade være at tænke på, om noget af min farve skulle være kommet fra den sky.

Det viste sig dog, at det var der ingen fare for - skyen havde ramt Finland og Sverige, men vi var gået fri; og da den senere svingede rundt, gik det så hurtigt, at Danmark også slap fri af det, nu var det istedet Tyskland og Tjekkoslovakiet som var i farezonen. Ja, skyobserveringen var mindste ligeså hektisk some vore dages askeskyer, og nok med lidt bedre grund.

Så vi gik dejligt fri herhjemme - det meste af radioaktiviten havnede i Hviderusland.

Imens kæmpede brandfolk for at få slukket ilden i reaktor 4, og da det var lykkedes, for at pumpe vand væk fra kernen, for at undgå en yderligere dampeksplosion, som ville sprede reaktorens indhold bogstaveligt talt for alle vinde; det lykkedes 8. maj, men ganske mange af de brandmænd med videre der udførte opgaven døde senere af strålesyge. Æret være deres minde.

For det radioaktive materiale som blev udsendt - man regner med 400 gange Hiroshima-bomben - var blot en brøkdel af det der ville være blevet udsendt ved den fulde nedsmeltning. Nu blev kernen i reaktoren istedet indkapslet i en beton-sarkofag, som blev hasteanlagt - og som skulle have været udskiftet i 2005, men den er blevet forsinket, og man forventer den først færdig i 2012.

Konsekvenserne er svære at gøre op, i præcise antal dødsfald med videre. Men ihvertfald er en lille ½ million blevet evakueret eller på anden måde flyttet, og et stort område omkring værket er stadig ikke egent til menneskelig beboelse (eller ophold uden beskyttelse) - tilgengæld er der så blevet anlagt en nationalpark, hvor dyrene vist stortrives (og sikkert får sjove unger).

Mikhail GorbatjovNår jeg mener katastrofen ændrede verden er det ikke så meget for de negative konsekvenser for ukrainere, russere, hviderussere og i resten af Europa. Men fordi jeg mener, at katastrofen på mange måder blev et gennembrud for Mikhail Gorbatjov - han havde på det tidspunkt været generalsekretær for Politbureauet godt et år - og hans nyligt lancerede glasnost (åbenhed).

Det gik ikke skide godt i starten, hvor fortielserne var som i gamle dage; men efterhånden blev bladet taget fra munden, og man oplevede en åbenhed og ærlighed, som man aldrig ville have troet mulig. (Under tidligere ledere ville de uden tvivl være blevet ved at nægte at noget som helst var sket, og folk som sagde anderledes ville blive kørt i lukkede tog til en gulag i Sibirien - eller måske til Tjernobyl, hvor de passende kunne blive reaktorarbejdere.)

Det var en åbenhed som både blev oplevet i Vesten og i Sovjet selv, og viste at det ikke kun havde været tom snak han kom med. Og som naturligvis udviklede sig over de næste år.

Derudover skete noget andet uhørt - amerikanske eksperter tilbød deres hjælp, og den blev modtaget af de sovjettiske myndigheder, og de var med til at lave sarkofagen som skulle holde kernen lukket inde. (Dette sidste har jeg ikke kunnet finde bekræftet, det er udelukkende efter hukommelsen fra datidens nyheder, men jeg mener den er god nok. Resten af indlægget her kan der findes dækning for i Wikipedia artiklen jeg henviser til i starten.)

Og jeg mener dette pludselige samarbejde i krisen på mange måder var første skridt imod det topmøde som blev aholdt ½ år efter i Reykjavik, og som ledte til de efterfølgende nedrustningsaftaler. Og afslutningen på den kolde krig.

Så der er meget at tænke på en dag som i dag.

Tilsidst lige en afklaring af navnet Tjernobyl. Lidt tid efter ulykken påstod en artikel i New York Times at en "unavngiven prominet ukrainsk forfatter" havde sagt, at Tjernobyl betyder "malurt".
bynke
Bynke

Og hvorfor var det så vigtigt? Jo, det fik jo straks de bibelkyndige til at slå ned på Johannes Åbenbaring (den med apokalypsen) 8:10-11 - som unægtelig var meget passende:
  1. Den tredje engel blæste i sin basun, og en stor stjerne, der brændte som en fakkel, faldt ned fra himlen og faldt på en tredjedel af floderne og kildevældene.
  2. Den stjernes navn er Malurt. Og en tredjedel af vandet blev til malurt, så mange mennesker døde af vandet, fordi det blev bittert.
God historie, men Tjernobyl betyder slet ikke malurt; det er afledt af det Ukrainske ord Tjornobyl (Чорнобиль) - som betyder bynke.

[Opdatering:] Læs eventuelt også om den mindre kendte Kyshtym-katastrofe.


Ceterum censeo Facebook esse delendam.

søndag den 25. april 2010

Noget på den dumme

Ingen kommentarer
Når man ser den engelske serie, Højt Spin, som jeg før har omtalt og stadig kan anbefale, kan man godt nogen gange synes det virker lidt langt ude det hele.

Men den her det britiske udenrigsministerium har formået, viser at serien ikke er så langt fra virkeligheden: I anledning af pavens besøg i England har de fundet ud af, hvad de dog skulle finde på i den anledning. Og det er, sikkert i ganske løftet stemning, man kan se det for sig, blevet til en del sympatiske og fantasifulde forslag.

Som at paven skulle vie et homoseksuelt par og besøge en abortklinik, og meget andet godt. Såsom lanceringen af en serie Benedict-kondomer, og så kan man da virkelig tale om at få noget på den dumme!

Og det var jo altsammen meget godt, og sikkert meget hyggeligt - og det kan jeg da snildt sympatisere med. Mindre smart var det jo så, at nogen i kådhed har skrevet officielt referat af mødet og rundsendt det - sikkert i bedste mening, så andre i ministeriet kunne få lidt underholdning.

Men som de fleste nok burde kunne regne ud - medmindre man er ansat i Forsvarsministeriet eller Venstres pressetjeneste - bliver den slags ikke indenfor ministeriets fire ydermurer - og har siden udviklet sig til en mindre diplomatisk krise med vatikanet. Og er ihvertfald udtryk for en inkompetence man nok ikke ønsker sig midt i en valgkamp.

Men vi andre kan da more os lidt over det...

Ceterum censeo Facebook esse delendam.