Leoparddrengens
Public Key

lørdag den 30. oktober 2010

Pia Kjærsgaard: Forbyd Dansk Folkeparti

3 kommentarer
Jaja, endnu engang er det et grundlovsstridigt forslag. Men jeg synes det er interessant. For i parabolhalløjet, siger Pia Kjærsgaard nu til Politiken: Hensigten er at forbyde det, der fremmer had i samfundet. Og det må jo udenfor enhver tvivl også indbefatte Dansk Folkeparti.

Lidt i forlængelse af mine tanker fra for lidt siden, siger hun samtidig, at hun er fuldstændigt ligeglad med, at ordførerne fra V og K ikke kan lide hendes tanker. Hun vil have en afvisning fra partilederne, themselves!

Det kan man jo vælge at tolke som almen arrogance. Eller - som faktisk er sandheden - at hendes forslag ofte skydes ned, for senere, i en let modificeret form, at blive godtaget når der er vigtige ting der mangler stemmer. Som at redde en minister, eller få en finanslov igennem.

Men det kan også tolkes derhen, at hun vil have det endelige opgør. Rive sig løs og stå på egne vanvittige, men populære, ben.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaards nye strategi?

3 kommentarer
Nedenstående skrev jeg egentligt som et svar på en kommentar, til indlægget om Pia Kjærsgaards parabolskræk. Men syntes egentligt det fortjente særskilt indlæg:

Enig - også selvom man må tage i betragtning at Naser Khader selv har leveret sin kvote af utidige aprilsnar'er.

Jeg blev først særdeles overrasket over Pia K., som jo åbenbart i den grad gør alvor af sine udtalelser om, at det ikke længere blot handler om at bekæmpe islamister, men om at bekæmpe selve islam.

Overrasket, fordi er der noget konen ikke plejer at være, er det dum. Og det her virker umiddelbart ganske dumt.

Men ved nærmere ftertanke kan jeg ikke lade være at spekulere på, om det er den nye kurs - fordi hun er klar over at VK regringen alligevel er dødsdømt nu, og hun - da der ikke kan mønstres nogle flertal, som er afhængige af hende - under alle omstændigheder snart kommer uden for indflydelse. (Godtnok en tanke jeg lidt har været inde på før, i anden sammehæng.)

Og hun derfor går all in - med hvad der naturligvis har været partiets holdning altid, men som de har dækket med netop det nødvendige lag fernis.

Til glæde for kernevælgerne og folk omkring. Man skal jo evigt huske, at selvom regeringen går tilbage, går det til stadighed frem for DF.

Aldrig undervurdere Pia Kjærsgaard!

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Ytringsfrihedens forkæmper: Forbyd paraboler

2 kommentarer
Pia Kjærsgaard mener nu over for Berlingske, at man bør forbyde paraboler i Vollsmose. For de peger jo mod den mellemøstlige verden, og det er jo noget propaganda og indoktrinering der kommer derfra.

Fantastisk - det er sgu værdidebat der vil noget. Vi kunne vel også få støjsendere med videre, ligesom Sovjet havde i de gode gamle dage, mod Radio Free Europe og hvad de øvrige imperialistiske radioprogrammer nu hed.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Ministeransvarsloven

Ingen kommentarer
Jeg får en del søgninger på ministeransvarsloven i øjeblikket, så jeg har selv lige googlet den - den var ikke helt nem at finde, men her er den i al sin enkelthed (den er fra 1964):
§1: Loven angår ministres ansvar for deres embedsførelse.

§2: Borgerlig straffelovs almindelige del finder anvendelse.

§3: Ved anvendelsen af borgerlig straffelovs regler om ansvar for medvirken til en lovovertrædelse skal en minister anses for medvirkende til en underordnets handling, når 1) han har været bekendt med, at den pågældende handling ville blive foretaget, og har undladt at søge dette hindret. 2) handlingen har været et nødvendigt eller naturligt middel til gennemførelse af en beslutning, for hvilken ministeren er ansvarlig. 3) han har fremmet handlingens udførelse ved ikke i rimeligt omfang at føre tilsyn og fastsætte instrukser.

§4: Ansvar for en af kongen underskrevet beslutning påhviler såvel enhver minister, der har medunderskrevet, som ministre, der på anden måde har medvirket til beslutningens tilblivelse.

§5: En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.

§6: Straffen efter § 5 er bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2.Er forholdet begået af uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
Stk. 3. Bødestraf fastsættes efter borgerlig straffelovs regler om dagbøder.

§7: Bestemmelserne i § 6 gælder kun, såfremt strengere straf ikke er hjemlet i den øvrige lovgivning.
Stk. 2. Borgerlig straffelovs §§ 155-157 gælder ikke for ministre.

§8: Ministres strafansvar forældes efter borgerlig straffelovs §§ 93-95 Forældelsesfristen er dog i intet tilfælde mindre end 5 år.

§9: Med hensyn til erstatningsansvar i anledning af ministres handlinger gælder de almindelige regler om erstatning for skade forvoldt af personer i statens tjeneste.
De vigtige paragrafer er §§ 3 og 5, men bemærk §6, stk 2 - som også foreskriver straf ved uagtsomhed. Så det er altså ikke nok, at man siger det ikke var med vilje, man vildledte Folketinget. I forhold til loven, altså.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Frank Hvam nøgen

Ingen kommentarer
Der sker altså noget særligt, når Casper Christensen og Frank Hvam bringes sammen - noget jeg holder meget af. PingPong kalder de det vist i Klovn.

Som i aftenens afsnit af Live fra Bremen, som starter med at Frank er gæstevært med de bedste intentioner om at få højnet programmets standard, fra det lavkomiske, underbæltestedsfikserede. Til han i en ret herlig afslutningssketch havner nøgen på scenen, med fældende kønsbehåring og paniske øjne.

Jo - overskriften er en min SEO-konsulent sagde jeg skulle lave, men jeg gør det med stor glæde.


Ceterum censeo Facebook esse delendam.

fredag den 29. oktober 2010

Interview med en Statsminister & Statsmand

2 kommentarer
Det er en tydeligt forandret Lars Løkke Rasmussen der toner frem i Skype, da jeg får hul igennem til Bruxelles. Væk er trætheden og anstrøget af panik der har vist sig de seneste måneder. Væk er bekymringerne omkring torturanklager, overbetaling, løgn og vildledning af Folketing og Rigsrevisorer, værdidebatter, feriesager, kidnapninger og NemID som han ikke har kunnet få til at virke.

Nu er det en statsmand som hviler i sig selv; den statsmand han hele tiden har vidst han havde i sig, men som han ikke har kunnet få forløst. Indtil i går, da han brød dødvandet i EU, og kom med et banebrydende kompromisforslag. Og lige pludselig blev stemningen lidt bedre, for at bruge en parafrase af en gammel reklame.

LPD: Goddag, Lars Løkke - og til lykke med som tingene har udviklet sig!
LLR: Tak, Leoparddreng!
LPD: Jeg ville jo morderligt gerne høre lidt om direktiv-forslaget i detaljer...
LLR: Ja, men jeg vil jo også gerne fortælle dig mere om det. Men der er mange ting der ikke er forhandlet på plads endnu, så vi må gøre det off the record?
LPD: Ja, selvfølgelig. Vi tager det som ren baggrund. Måske vil jeg spørge om jeg må bruge enkelte ting? Vi kan sige det kommer fra "en kilde tæt på statsministeren"?
LLR: Det lyder fint!
LPD: Godt, så! Altså - for det første: Hvad mener du om, at dit forslag med det samme af vittige hoveder er blevet døbt slavedirektivet?
LLR: Det var jo helt ærligt ikke andet end jeg havde forventet. Men vi har jo ytringsfrihed, så det skal folk selvfølgelig have ret til. Man kan så sige, at de folk jo måske kan risikere at blive udvekslet med andre lande - og vær sikker på det, jeg er udmærket klar over hvem der er tale om!
LPD: Men er det et slavedirektiv?
LLR: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men jeg har altid ment - som venstre i øvrigt - at det er vigtigt at blive ved at se mennesker som en ressource. At det er forkert at betragte nogle mennesker som værdiløse, og de bare går og laver ingenting. Og venstrefløjen har jo længe gået og talt om at arbejde er en ret. Jeg tænker bare tanken helt til ende, og slår fast, at arbejde ikke blot er en ret, men en pligt!
LPD: Hvilket jo altså så vil betyde, at man nu kan tvinge danske bistandsklienter til at arbejde i udlandet, uden løn?
LLR: Det er jo rent hypotetisk. I Danmark sørger vi jo for at betale vores regninger - det mindes jeg da iøvrigt at have forklaret dig før? Så medmindre de røde kommer til, er der næppe risiko - eller mulighed, om man vil - for at det skal ske med danske modtagere af overførselsindkomster. Men altså, hvis det skulle ske - de har vel også bare godt af at komme ud og se verden lidt?
LPD: Men, altså - i princippet. Man kan tvangsudsende mennesker til at arbejde et statsunderskud af, under kummerlige forhold?
LLR: Jeg synes sådan set ikke man kan tale om kummerlige forhold. Men beskedne, jovist.
LPD: Og hvordan harmonerer det så med Venstres partiprogram, om frihed og lighed for alle mennesker?
LLR: Det står der nu heller ikke... nå, jeg tror jeg ved hvorfor. Du har et af de gamle programmer, der havde sneget sig en fejl ind. Der skulle stå - og det er det der står nu - frihed for alle lige mennesker. Og det er jo noget helt andet.
LPD: For alle mennesker er ikke lige?
LLR: Nej, naturligvis ikke!
LPD: Hvordan finder man så ud af hvem der er lige og hvem som ikke er?
LLR: Ja, det er jo det man kan kalde et godt politisk spørgsmål. Politik handler som bekendt om prioriteringer, det muliges kunst og at kunne tælle til 90. Og for eksempel står det da klart, at indvandrere naturligvis ikke er så lige som andre.
LPD: Det gør det?
LLR: Ja, naturligvis. Det kan du jo allerede se i dag, med starthjælp og så videre. Det er da tydeligt de ikke er lige!
LPD: Og når de ikke er lige, har de heller ikke krav på frihed?
LLR: Nej, det synes jeg ærligt talt nærmest giver sig selv!
LPD: Okay... så hvis Danmark ikke skal til at afgive ArbejdsKraftsUdligningsEnheder, så vil vi jo måske komme til at stå til at skulle modtage nogen. Er der nogen projekter du tænker på, det kunne være oplagt at bruge sådan nogle til?
LLR: Vi står jo foran at skulle bygge en Femern-bro - der tænker jeg det kan være oplagt med AKUE'er - vi har beregnet at det sandsynligvis kan gøres til under halv pris.
LPD: Men de folk vi får er jo næppe uddannet til den slags?
LLR: Nej, men mængden vil opveje kvaliteten. Og så behøver man jo ikke bekymre sig om arbejdsmiljølove - det er en af de smarte ting. Og det er faktisk noget af det mest bekostelige ved byggearbejde - arbejdsmiljølovene.
LPD: Andre ting?
LLR: Jeg har længe tænkt, at vores statsministerbolig var lige lovlig beskeden. Sådan lidt H.C. Andersen agtig. I andre lande jeg besøger, bor folk af min beskaffenhed i paladser. Så det tænkte jeg også kunne være et godt projekt - et statsministerpalads!
LPD: Vil det så ikke ærgre dig, når en anden flytter ind?
LLR: Haha, den var god. Du kan være helt rolig, det kommer ikke til at ske!
LPD: Indtrykket har jo været, at dit forslag gik glat igennem Ministerrådet? Var der slet ingen indvendinger?
LLR: Merkel var lidt forbeholden først - noget med Tyskland og deres historie, og noget med arbejde under krigen. Men jeg tror hun har set fidusen nu.
LPD: Og fidusen er altså - at når man på denne måde flytter folk, mister de samtisig deres rettigheder?
LLR: Præcis. Man kan jo så diskutere om de nogen sinde havde rettighederne i første instans. Men, jo - det er noget af det smarte med et tværnationalt samarbejde.
LPD: For at springe lidt i det... Lene Espersen var endnu engang i samråd i Finansudvalget i Folketinget i dag. Resultatet bliver sandsynligvis blot at hun får en næse med tilhørende begmand. Men hvis det ender med Folketinget erklærer mistillid til ministeren, hvad vil du så gøre?
LLR: Fyre hende. Faktisk ville jeg ønske de gjorde det. Jeg har ikke længere brug for Lene - eller de Konservative i det hele taget...
LPD: Heller ikke Brian Mikkelsen... jeg tænker på...
LLR: Ja, jeg ved hvad du tænker på. Hvad fanden havde han gang i? Jeg fatter ikke den mand. Dreng. Whatever.
LPD: Nå, jeg tror også jeg er ved at have hvad jeg skulle bruge. Du skal have mange tak, Lars.
LLR: Lars, ja. Haha. Det kan godt være du ikke får lov at kalde mig det næste gang. Til den tid tror jeg jeg insisterer på vi skal være des!
LPD: Naturligvis...
LLR: Noget andet - jeg har bemærket du ikke længere er på min venneliste på Facebook?
LPD: Nej, forstår De... jeg har meldt mig ud af Facebook. Jeg bryder mig ikke om det mere.
LLR: Hvor højst besynderligt?! Så har du jo ingen venner?
LPD: Nej, det har De ret i!
LLR: Jeg ser nu gerne at du tilmelder dig igen. Om jeg så skal være din eneste ven. Bare som tegn på respekt?!
LPD: Det skal ske! Mange tak!
LLR: Det var så lidt. Og husk nu... kun til baggrund!
LPD: Som lovet! Og endnu engang tak skal De have!
LLR: Farvel, Leoparddreng. Jeg ønsker alt godt for dig og dine!

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

torsdag den 28. oktober 2010

Løkke redder EU

Ingen kommentarer
Midt i optrækket til en ny forfatningskrise i EU, redder lille Danmarks Lars Løkke Rasmussen hele situationen med sit kompromisforslag. Løkke omtales som ikke mindre end Europas naturlige leder og en sand Alexander (Alexander d. Store. red.) af sine kolleger, efter at han her til aften løste den gordiske knude.

Alexander den Store
- man kan godt se ligheden
med Lars Løkke
Der var ellers lagt op til store problemer, fordi Frankrig og Tyskland stod stejlt på, at fratage stemmeretten fra lande, som ikke kunne opfylde EUs konvergenskrav. Ikke fordi der som sådan var noget demokratisk problem i  forslaget, men fordi det ville kunne medføre at der skulle en ny EU-forfatning til. Og det kunne så medføre et demokratisk problem, da det i flere lande formodentlig så ville komme til folkeafstemninger.

Det er derfor Løkkes forslag om arbejdskraftudligning er så genialt, da det kan gennemføres med simple direktiver - der er nemlig ingen lande som afgiver suverænitet, så det hele kan ordnes manuelt.

Det kommende direktiv, som allerede har fået det fængende navn, slavedirektivet, forventes færdigformuleret i løbet af foråret 2011, og vedtaget i løbet af næste efterår, hvorefter det kan implementeres i løbet af foråret 2012 - en del forud for den tidsfrist man arbejdede med, hvis der skulle en helt ny traktat til.

Og, hvad er det så direktivforslaget indebærer: jo, det siger, at for hver procentpoint et lands statsfinanser overstiger underskuddet tilladt efter konvergenskravene, skal underskuddet erstattes overfor de øvrige EU-lande med betaling i arbejdskraftoverførsel. Altså arbejdskraft, som i øjeblikket findes i EU-landet med underskud, flyttes til de lande som har overskud - og som jo reelt betaler for de lande som har underskuddet.

Rent praktisk vil det nok foregå ved, at LiD'en (Land in Deficit) udvælger arbejdsløse og folk på overførselsindkomster, som så flyttes til de øvrige lande, hvor de kan arbejde gælden af. Og der skelnes ikke på etnicitet - så ville forslaget jo være racisitisk, så man kan nok forestille sig at de første til at blive flyttet vil være indvandrere fra uden for EU.

Og hvorfor skulle modtagerlandene så være interesseret i at modtage disse WUXs (Worker Units in eXchange), på dansk AKUE'er (ArbejdsKraftUdligningsEnheder)? De har jo muligvis allerede en høj arbejdsløshed de slås med?

Men, der tænker man ikke på at den arbejdsløshed jo kun er der, fordi folk ikke vil arbejde billigt nok. AKUE'erne behøver kun modtage kost og logi - og det behøver ikke være noget fancy, som forslaget ligger i dag, der tales om sovesale med mindst 1½ kvadratmeter pr AKUE, og mindst et toilet pr 250 AKUE'er - og med det omkostningsniveau (selv når man medregner prisen til opsynsmænd og motivatører) vil der nok være mange som vil være interesseret i at benytte arbejdskraften: EU kan rent faktisk blive konkurrencedygtigt med Kina i produktionsleddet.

Ydermere giver det en række fordele i modtagerlandene, for eksempel jublede Sarkozy over at man nu kunne give fagforeningerne tørt på, og Berlusconi glædede sig over at der kunne blive gjort rent i Napoli, samt hjemme hos ham selv.

LiD'erne har også en klar fordel, da de jo har en klar interesse i at slippe for at betale overførselsindkomster til AKUE'erne, og de ligeledes kan slippe af med en masse sociale spændinger, ved på den måde at kunne justere befolkningen.

Jeg fik en kort kommentar fra Lars Løkke, hvor jeg naturligvis lykønskede ham med den positive reaktion planen har fået. Han lovede mig et længere interview senere, men fortalte lige kort hvor han fik inspirationen fra:

Ja, jeg sad jo og arbejdede med Ghettoplanen, fortæller Lars Løkke. Og midt i arbejdet hører vi jo så i radioen, om hvordan forsvaret kreativt har omgået diverse konventioner med videre, ved at udlevere folk mellem forskellige lande og jurisdiktioner. Og det gik op for mig, at på den måde er der jo en hel masse unødigt bureaukrati man kan undgå. Og, ja, så lå den her løsning jo lige for. Det er jo en naturlig følge af Rom-traktatens grundidé - om arbejdskraftens fri bevægelighed.

Jeg ser frem til det længere interview. Men glæder mig i første omgang over, at EU slipper uden demokratiske problemer.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Råstegte Rødbeder

Ingen kommentarer
Jeg har gennem noget tid haft en idé om, at at man kan "udsætte" rødbeder for stort set det samme man gør med kartofler, og få storartede resultater ud af det. Og har besluttet mig for at eksperimentere lidt med det.

I dag forsøgte jeg mig så med råstegte rødbeder som tilbehør til hakkebøf, og resultatet var efter min mening fremragende - en simpelthen dejlig smag af jordbund! Ungerne kunne ikke lide den, de vil vist kun have rødbeder i syltet form indtil videre, men jeg syntes det var kanonlækkert.

Og dejlig simpelt, ihvertfald som jeg fandt ud af at lave det her: skræl 3-5 store rødbeder - vel godt et halvt kilo - skær dem i tern/stykker på ca 1 cm på hver side. Varm en pande op med smør og olie, rigeligt, ca ½ cm, hæld rødbede-ternene forsigtigt i, og lad dem stege for jævn-god varme i 20 minutter. Vend ofte undervejs. Tag dem fra panden (helst uden for meget fedt følger med), og læg dem på en tallerken med køkkenrulle for at komme af med det meste fedt.

Og salt dem så efter behov, og de er klar til servering.

Jeg burde selvfølgeligt have taget et billede, men det tænker jeg først på nu - og nu har jeg altså spist det hele.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

En ny slags Google-popularitetsmåler?

Ingen kommentarer
Uforvarende har jeg muligvis fundet på en ny måde til at finde ud af hvor populær man er hos Google - altså, hvor højt den rangerer en i søgninger, over tid. Som ikke bare er PageRank:

Find et søgeord, som af en eller anden grund pludseligt bliver populært, for eksempel hver fjerde måned, eller hvert halve år. Lav et indlæg som rammer det søgeord i sin overskrift og indhold. Og hold så øje med, hvor mange indkommende søgninger du får på ordet, når det topper.

Problemet kan selvfølgeligt altid være, at finde et godt søgeord, som andre ikke har, og som topper nogenlunde konstant.

Dennegang giver jeg billede
af en kongelig hestehale!
Og det var da ikke noget jeg tænkte på, da jeg skrev mit (meget korte) indlæg om LA-hestehaler og nørd-hestehaler. Dengang havde jeg lige set Klovn-afsnittet hvor det omtales for første gang, og da jeg selv render rundt med hvad der må være en nørd-hestehale syntes jeg det var ganske morsomt.

Det er ord der bliver søgt overraskende ofte på, men det stiger gevaldigt hvergang det afsnit af Klovn genudsendes - på Zulu eller TV2 - og således også i aftes, da TV2 genudsendte det afsnit endnu engang. Og jeg på en time efterfølgende fik over 50 hits på varianter af søgeordet.

Og det er mere end jeg plejer at få, per udsendelse, så det er jeg godt tilfreds med. Også selvom det er mindre interessante hits, de læser ikke videre rundt på sitet. Måske de ikke syntes det var så sjovt at få en hesterøv smækket i ansigtet?

Men som Google-måler synes jeg den er god nok. Tror jeg vil spekulere over hvad man kan lave af lignende - og om man kan lave et videnskabeligt værk på baggrund af metoden. Eller måske udvikle noget ny SEO-metodik som kan gøre mig millionær. Klovn-metoden?

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

onsdag den 27. oktober 2010

Selvom man ikke har nogen venner...

8 kommentarer
...kan man vel godt få sig et par fjender (til)?

Kenneth Plummer har altid været lidt svær at blive klog på, synes jeg. Lidt glat i det. Og han har ikke haft nogen tydelig magtbase i det politiske spil, hvilket jo nok også har været hans styrke - det, sammen med hans villighed til at skære ind til benet i DR, efter tidligere tiders excesser.

Som især har ramt nyhedsformidlingen, som er blevet beskåret hårdere og hårdere. Det er selvfølgeligt ikke gået hen og blevet så slemt som i Berlusconi Italien, men når man ser DR1s programflade, med have/hus programmer mellem 20 og 21, og en (dødssyg) engelsk krimi kl 22 hver dag, bortset fra når der sendes Talent 2010 eller X-Faktor, så er det svært ikke at gøre sig nogle tanker.

I det hele taget har Plummer vist haft det svært med sin nyhedsredaktion, det er ofte kommet til kampe og konflikter. Som da han borttog dem muligheden for at gå dybere omkring TV2s lækagesag, ved at hemmeligholde den optagelse, som tilsyneladende kan opklare hele den historie.

Men mest af alt har han virket glat. Indtil altså den her famøse bog, for hvad er der lige gået galt for ham i den sag? Han må have været ganske panisk for hvad der kunne blive skrevet om hans privatliv, for at gå ind i sådan en informationsstudehandel, hvor han tilbyder fortrolige oplysninger mod at hemmeligholde hans (angivelige, ifølge Nyhederne til aften) mange bekendtskaber af modsat køn. Og gør det på bånd?!

Og så spæder op, ved at komme med udtalelser som må siges at være i høj grad injurierende - hvis han altså ikke kan bakke dem op, hvilket så tilgengæld vil vise at han har handlet meget mærkeligt som direktør - mod diverse tidligere chefer i nyhedsafdelingen. Det virker meget, meget syret. (Og Lisbeth Knudsen kan da godt sige nu, at hun ikke har tænkt sig at køre en injuriesag, men medmindre Plummer selv dementerer og undskylder meget hurtigt er hun nærmest nødt til det.)

Så manden uden magtbase og politiske venner - han har i høj grad fået sig nogle fjender. Han havde nok nogle af dem før, ellers er det da endnu mere mærkeligt, men nogle nye skal nok være kommet til.

Og det er da også til at mærke over hele det politiske spektrum, at der ikke er nogen der har tænkt sig at holde hånden under ham. Og hvorfor skulle man da også det....?

Medmindre Plummer da ringer til nogen, og advarer om, at optagelsen i lækagesagen jo kan blive lækket, hvis han ikke reddes. Desværre for ham tror jeg at det kort så småt er spillet ham af hænde (og hvis man vil være rigtig konspiratorisk kan man jo så overveje om sagen kommer nu, fordi den trumf alligevel ikke længere er noget værd....) - så hvis man godt kunne tænke sig et job som generaldirektør tror jeg såmænd godt man kan begynde at spidse blyanten nu, for der kan snart skrives ansøgning.

Men ham der Kurt Lassen (forfatteren)? Ham ville jeg da godt nok passe på med hvad jeg siger til, off eller on the record. Det undrer mig lidt at ingen er gået til den del af historien. [Opdatering]: Credit til TV2 Nyhederne, som med Divya Das i studiet netop konfronterede Kurt Lassen med hans mærkværdige opførsel, her til aften.

I øvrigt bemærkelsesværdigt hvordan der efterhånden kan dannes kæder af lækager?

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Store forandringer i Århus / Aarhus

1 kommentar
Aarhus Bolle-Å by night!
Byrådet i Århus har i dag vedtaget to store forandringer.

Den første er, at man bringer Århus tilbage til sit navn fra før 9. september 1948: Aarhus.

Men man ønsker jo ikke et helt at slippe forbindelsen til det nymodens Å. Derfor er den anden beslutning, at man omdøber Århus Å til Aarhus Bolle-Å.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

tirsdag den 26. oktober 2010

Google: Hvorfor hedder det England

2 kommentarer
Det gør det, fordi en af de største befolkningsgrupper til at befolke landet i omkring år 600-700 var Anglerne - en germanisk stamme som kom fra området omkring halvøen Angeln sydøst for Flensburg. Sammen med saxerne (som kommer længere nede fra i Tyskland, blandt andet Sachsen) er det de primære folk*, indtil Normannerne begynder at rykke ind efter slaget ved Hastings (1066).

England er således en fordrejning af Anglernes Land eller Angler Land.

England omtales i øvrigt også nogle gange som Albion, som er et oldtidsnavn for hele øen England er del af.

Dermed ikke forstås at der ikke var mennersker der før, der har været mennesker gennem mange tusinde år, men de er blevet fortrængt eller assimileret - som man også har set det ske i Danmark.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Berlusconi TV

2 kommentarer
Jeg har før været i Italien under Berlusconi, og oplevet deres mildest talt sære TV. Men ikke i så ekstrem form som i det nylige Rom-ophold.

Vi havde en eller anden satelit-modtager, så vi havde agang til ca 100 kanaler. Et par af dem var udenlandske: en polsk og en russisk musikkanal, samt et par arabiske, og en på vistnok urdu. Og så en spansk.

Den spanske var den eneste kanal hvor vi ind imellem stødte på nyheder - de handlede altid om chilenske minearbejdere.

Bortset fra det stod menuen på italienske Hvem vil være millionær-kloner (+ den rigtige i italienske udgave) og andre latterlige quizshows, nogle af de berømte shows med ældre Berlusconi-lignende hårtransplanterede mænd og unge storbarmede blonde kvinder (dem var der dog ikke så mange af som jeg havde forventet), et par italienske soaps, et par amerikanske italiensk-eftersynkroniserede ditto (Ugly Betty kunne de godt li'), en enkelt gang eller to en amerikansk spillefilm - naturligvis eftersynkroniseret (Rocky på italiensk - Rocky Balboa talende med klar, distingveret, italiensk stemme), og ikke at forglemme TV Shop, TV Shop og atter TV Shop.

Og masser af reklamer. Mellem udsendelser, midt i udsendelser, sågar nogle gange reklameblokke midt i en anden reklameblok. Det var virkeligt svært at orientere sig om hvad man egentligt var midt i.

På intet tidspunkt oplvede jeg noget, der på mindste måde lignede et oplysende program. Hverken på de statslige RAI 1, 2 eller 3, eller RAI GULP eller hvad de iøvrigt hed, eller de private eller de regionale. Det hele den samme suppe af reklamer og lowlife TV. Jeg så dog ikke noget reality-TV (bortset fra fra den bløde ende, i form af X-Factor, som kørte hele tiden): tror at Robinson og Paradise Hotel er for lowlife til selv italiensk tv.

Anyways: det må være det mest dødssyge og fordummende TV jeg nogensinde har oplevet - og det tør jeg godt udtale, selvom jeg naturligvis har været lidt handicappet i min tilgang, i og med det hele var på italiensk. Men faktisk har jeg en fornemmelse af at jeg ville have syntes endnu mindre om det, hvis jeg havde forstået hvad de sagde. Jeg må dog indrømme - jeg så ikke meget der lignede propaganda, i det det jo ville kræve et eller andet forsøg på oplysning. Som der altså ikke var noget af.

Ikke overraskende at så mange romere søger på gaden om aftenen.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

mandag den 25. oktober 2010

Svanemærkede bleer

Ingen kommentarer
Libero vil med en sponseret video gerne have lov til at gøre opmærksom på at de leverer svanemærkede bleer. Og det er da også helt fint! - og den skal nok ramme plet hos kvinder med en kage i ovnen (tillykke!).

Men jeg kan ikke lade være med at tilføje for egen regning, at jeg de sidste år af min yngstes ble-karriere med stor glæde brugte faktas billige - de fungerede fint, kostede en brøkdel af de "dyre" (også når de dyre var på tilbud, hvilket jo er den eneste reelle pris) - og har været svanemærkede i årevis.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

søndag den 24. oktober 2010

Der tog jeg så fejl - angående I, Robot

Ingen kommentarer
Jeg var jo på forhånd særdeles skeptisk overfor I, Robot - men jeg blev faktisk glædeligt overrasket. Det var langtfra det action-helvede forfilm havde givet indtryk af. Hvorfor man jo kan undre sig over de marteingsfolk der finder ud af, at traileren skal sættes sådan sammen. For de som har set filmen baseret på traileren har nok været skuffede.

Jeg blev selvfølgelig stadig irriteret over nogle ting, og Will Smiths hovedrolle var småirriterende, men slet ikke så galt som jeg havde frygtet. Og jeg kunne godt lide Bridget Moynahan's Susan Calvin.

Så - jo, den var jeg faktisk glad for at se. Fik helt lyst til at genlæse romanserierne.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Forventning om blasfemi

Ingen kommentarer
Det er med bange anelser jeg ser I, Robot på TV2 i aften. For den påstår (som titlen også mere end antyder) at være baseret på Isaac Asimovs mesterlige robot-noveller.

Men alt hvad jeg har set af forfilm med videre har givet indtryk af en Will Smith.morsom action-film. Hvilket nogengange kan være ok - men fandeme ikke når man blander det sammen med noget Asimov. Asimovs historier var ganske eftertænksomme i sit forsøg på at efterforske hvordan et samfund med mennesker og tænkende robotter kunne fungere - og stort set blottet for action. Og det er altså lidt svært at genkende i hvad jeg har set.

Af samme grund var jeg da heller ikke inde og se filmen i biografen - men når nu den ligefrem bliver stoppet ned i halsen på mig, i form af at blive vist i mit fjernsyn, må jeg jo lige set hvor galt de har maltrakteret forlægget.

(Jeg kan ikke forestille mig at filmen, når nu det skal være noget med Asimov, ikke gør brug af robotikkens 3 grundregler, the three laws of robotics, som stort set alle Asimovs robothistorier i et eller andet omfang handler om  - så hvis nogen ikke skulle kende dem, bringer jeg dem lige her. Mest fordi det er sejt at have stående på min blog.
  1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.
  2. A robot must obey any orders given to it by human beings, except where such orders would conflict with the First Law.
  3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Law.
Jeg går ikke udfra de også har den nulte lov med, som først blev formuleret og indført af R. Daneel Olivaw en del efter de fleste historier foregår.)

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Lad os få Reagan tilbage!

Ingen kommentarer
Sådan siger Sarah Palin.

Forhistorien er, at Obama siger om Republikanerne og økonomien, her op til midtvejsvalget: De satser på hukommelsestab. Det er op til jer at vise at I ikke har glemt.

Som svar på tiltale hyldede Sarah Palin præsident Reagan, blandt andet med ordene: Det jeg elsker mest ved ham, er at han ikke spildte tiden på at kigge tilbage.

What the fuck, sidder jeg så med i hovedet. Udover at det ikke passer - Reagan ville i 80'erne helst have et samfund som det så ud i 50'erne, da han var stjerne - er det noget af en satset udtalelse - når man tager i betragtning, at Reagan var senil og havde Alzheimer's...

Ikke spildte tiden med at kigge tilbage.... god dag mand økseskaft, manden kunne ikke huske fra næse til mund!

Ceterum censeo Facebook esse delendam.