Leoparddrengens
Public Key

lørdag den 10. december 2011

Quiz 161: Hvilken filmtitel

Ingen kommentarer
Det er den danske titel på en alt for uambitiøs remake af en 1980'er klassiker (i den oprindelige film havde Michael J. Fox hovedrollen).

Hvad er filmens titel?

Svaret på quizzen findes her.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

fredag den 9. december 2011

Tak - for så vidt

Ingen kommentarer
Det var naturligvis gode nyheder at Phatteera fik udsættelse på sin udvisning - foreløbigt ihvertfald ingen tvivl om det. Det kan jo synes som en form for imødekommelse af mine ønsker i mit brev fra den anden dag. (Altså, ikke fordi jeg sådan set har nogen illusioner om at det skulle have flyttet ret meget, men mange bække små...)

Jeg var ellers tidligere blevet noget trist over en artikel i Berlingske, hvor Justitsministeren gav udtryk for, at han ikke havde mulighed for at stoppe udvisningerne - at sætte dem i bero. At han - som loven var udformet - var tvunget til at lade slaget gå sin gang.

Der var generel uenighed blandt eksperter om det nu var rigtigt eller forkert. Det er jeg overrasket over - jeg synes jeg har set talrige eksempler på, at noget kan sættes i bero, hvis der udtrykkes tvivl om holdbarheden i juraen der ligger bag praksis. Og jeg har stadig nogen tvivl om, der ikke her er tale om embedsmænd der ikke har lyst til at tabe ansigt, og en ny minister som lader sig trække rundt (Og et eller andet sted kan man vel godt forstå hvis embedsmænd i justitsministeriet stejler over hvis noget skal nedprioriteres - også selvom det måtte være til gavn for de involverede...)*.

Men hvis uafhængige eksperter er i tvivl - så jeg vel også komme i tvivl - jeg er trods alt kun lægleopard. Jeg tænkte, at det måtte have at gøre med, at der var tale om en form for lovgivning, der gav så lidt råderum, at alt var fastlåst på forhånd. Jeg forstod det nu stadig ikke. Men - jo det var nedslående.

Dog hæftede jeg mig ved ordene i artiklen: "men sandsynligvis har myndighederne ikke tænkt sig at komme og hente hende med tvang".

Okay, tænkte jeg. Det kan jo også være en måde at sætte tingene uofficielt i bero. Dog er der naturligvis det problem ved den løsning, at man vel ikke kan afvise, at det kan komme ens sag på tværs, hvis man søger ophold senere, når lovgivningen er ændret, men det viser sig at man så har opholdt sig ulovligt i landet.

Det ville jeg dog tro en ny lovgivning ville tage højde for. Så det gjorde mig egentlig fortrøstningsfuld, på trods af at der ikke officielt ville blive sat noget i bero.

Nu kom der så senere den melding, at Phatteera ihvertfald har fået 4 uger mere før hun skal udvises.

Men: det er på baggrund af en klage over sagsforløbet, som skal behandles i Justitsministeriet.

Og det er i sig selv fint nok. Men det er ikke nogen principiel beslutning om at alle sager af den type skal sættes i bero - så om en uge er der måske en ny sag. Måske endda en sag, som ikke får nogens bevågenhed. Og hvor en lille pige eller dreng lige så stille bliver skippet hjem.

Så nyheden i dag er glædelig - og jeg vil gerne sige tak til Morten Bødskov for ihvertfald at beslutte at klagen skal behandles først. Men nogen sejr er det altså ikke.

Jeg er dog optimist - jeg tror der er tale om generel juridisk forsøg på ikke at tabe ansigt, hvor de implicerede myndigheder vil undgå at indrømme at der har fundet mulig konventionsstridig praksis sted, men ikke i sig selv er ude på at smide nogen ud. Så den bedste måde er nok at være stille & rolig & pragmatisk omkring det hele.

Jeg synes dog Johanne Schmidt-Nielsen siger det fremragende i TV2s indslag i aftes: Hvis man vurderer at en lovgivning bliver administreret forkert, hvis man vurderer at den faktisk er i strid med Børnekonventionen, hvis man vurderer at der foregår noget urimeligt, så er man sådan set forpligtiget til som minister at sætte det i bero, og sørge for at der kommer en ny lovgivning. Det er jo præcis det jeg også synes. Men stille og roligt - så længe vi er årvågne.

*Justitsministeriet har altid været kendt for, at det har været embedsmændene som styrede. Bortset fra Ninn-Hansen der kørte det som sin egen butik, og Erling Olsen som fandt en sjælden balance - måske fordi tamilsagen lå så tæt på.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Hvorfor melder folk sig ikke som bloddonorer?

2 kommentarer
Dagens spørgsmål i GivBlod-pakkekalenderen, handler om hvordan det dog kan være at folk ikke melder sig som bloddonorer.

Jeg troede egentligt, da jeg så spørgsmålet, at det havde noget med nåle at gøre, for det kan jeg huske som et af de første spørgsmål fra sidste år - at især mænd var bange for nåle. Det var der endda lavet en udmærket video på grund af:


Men ved nærmere eftertanke kunne jeg da godt huske, at de dengang bad folk fortælle hvorfor man ikke blev donor. Jeg gav endda selv link til spørgeskemaet.

Og det må være det der er basis for dagens spørgsmål, for de 3 svarmuligheder har ihvertfald ikke noget med nåle at gøre: De ved ikke hvordan man tilmelder sig som donor, de er ikke blevet personligt kontaktet af blodbanken - eller de tror det er en lukket klub.

Jeg gættede på, at de fleste svarede, at de ikke vidste hvordan man tilmelder sig. Og det viste sig at være rigtigt. Jeg synes det lyder som en lidt nem forklaring, for i vores tidsalder skulle det ikke være svært at finde ud af hvor og hvordan.

Men hvis man gerne vil, men ikke ved hvordan, så synes jeg da man skal se nærmere her.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

torsdag den 8. december 2011

Justitsministerens pressemøde

Ingen kommentarer
Det var et velbesøgt pressemøde den endnu nye justitsminister Morten Bødskov afholdt her sidst på eftermiddagen i dag. Rygterne havde svirret hele dagen: noget stort var på vej. Derfor havde jeg selvfølgeligt også sneget mig med, så jeg kunne referere:

Goddag allesammen - eller man skulle vel næsten sig godaften, det er jo allerede mørkt! Det er dejligt at se så mange fremmødte - det er også noget vigtigt jeg vil fremlægge, så jeg er glad for det får så god dækning!

Ser I... de fleste af jer er nok bekendt med, at jeg... det vil sige regeringen... har besluttet alligevel ikke at undersøge sager, som kunne svare til den sag, hvor Danmark - under den tidligere regering - blev dømt for brud på Menneskerettighedskonventionen overfor en somalisk pige.

Det har vi... jeg... fået en del kritik for. Fordi vi inden valget talte om, at sagerne selvfølgelig skal genåbnes.

Men folk har slet ikke forstået hvad sagen handler om. Forstår I... det der er sket er jo bunduretfærdigt overfor de 75, hvis deres menneskerettigheder er blevet krænket. Det kan der ikke være tvivl om. Det er noget svineri, og vi socialdemokrater mener jo at alle internationale konventioner skal overholdes! Det skal der ikke herske tvivl om.

Problemet er bare, at vi ikke kan være sikker på, at det kun drejer sig om de 75 sager. Der kan være et ukendt antal flere, som faktisk også - muligvis - er blevet afvist på konventionsstridigt grundlag. Og dem kan vi ikke finde frem til.

Så - og her er jeg sikker på alle vil give mig ret - det vil jo værre totalt uanstændigt overfor dette ukendte antal, hvis de 75 sager behandles - for så er de jo udover den første uretfærdighed, blevet udsat for endnu en, ved at deres sager ikke bliver undersøgt. En skændsel jeg simpelthen ikke vil være med til!

Derfor ser jeg ingen anden mulighed, end slet ikke at genoptage nogen sager. For retfærdighedens skyld!

Der er i virkeligheden tale om et godt, gammelt socialdemokratisk princip, som bedst blev formuleret af Ritt Bjerregaard i 70'erne, da hun var Undervisningsminister: Det ikke alle kan lære, skal ingen lære! Og det er det samme princip jeg og mine dygtige embedsmænd i ministeriet viderefører her: Hvis ikke alle kan få retfærdighed, skal ingen have retfærdighed! Et sundt princip for det lige samfund.

Og jeg troede egentligt sagen så ville stoppe der. Men efter kritikken har jeg taget mit standpunkt op til overvejelse. Og jeg kan godt se det indeholder en fejlagtig logik - som jeg heldigvis har fundet en løsning på.

Sagen er jo, at hvis disse mennesker ikke får deres ret, og andre i samfundet får deres ret - gennem domstolene, eller embedsværket - er det jo også uretfærdigt.

Man må se i øjnene, at ligemeget, hvor perfekt et system man laver, vil der altid være nogen som er så uheldige ikke at få deres ret. Selv hvis man forestiller sig et perfekt system, hvor alle sager belyses korrekt, vil der være nogen som stadig ikke får deres ret. For eksempel fordi de går hen og dør af naturlige årsager, inden deres sag kan behandles.

Og hvilken uretfærdighed - hvilken hån - er det ikke overfor disse mennesker, at alle andre mennesker i samfundet får deres ret?!

Jeg ser derfor ingen anden mulighed - udfra det overordnede lighedsprincip om, at hvis ikke alle kan få ret, skal ingen have ret - at nedlægge retsvæsenet i Danmark. Domstole, ankestyrelser, klageinstanser - det hele skal væk. Og det vil være effektueret fra i morgen - jeg kan simpelthen ikke længere stå model til denne vilkårlige retfærdighed!

Og, ja, det var sådan set det jeg havde at sige... Nogen spørgsmål?

Æh... er det ikke imod Grundloven?

Det er det nok. Og hvad så... Du vil måske trække mig for retten? Held og lykke med det. Haha...

Og her kunne jeg ikke vente på at høre resten, jeg måtte vidererapportere de store nyheder...

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Hvilken funktion har de røde blodlegemer

Ingen kommentarer
Dagens spørgsmål i bloddonor-pakkekalenderen. Nok ét de fleste kan svare på, men here goes:

De røde blodlegemer indeholder jern, som binder ilten når den kommer ned i lungerne, og derefter transporterer ilten rundt i blodet, til det afgives ude ved cellerne.

Så, kort fortalt: de transporterer ilt rund i kroppen.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

onsdag den 7. december 2011

Åbent brev til Justitsministeren og Integrationsministeren

Ingen kommentarer
Kære Morten Bødskov, Kære Karen Hækkerup -

Jeg må tilstå, at jeg blev ganske chokeret da jeg så TV2 Nyhederne her til aften, hvor der var et indslag om den 7-årige pige, Phatteera, som er udvist og skal sendes til Thailand på lørdag. Indslaget kan ses her, det starter 14:06 minutter inde, og varer til 19:12. Og man kan her læse tv2.dks dækning.

Chokeret fordi jeg i efteråret har været noget involveret i disse udvisninger af børn, startende med Ripa-sagen, som jeg har dækket med blogindlæg, og været initiativtager til underskriftindsamling for at vise afstandtagen til hidtidig praksis.

Men heldigvis var den daværende opposition - "Rød Blok" - enig i, at der var noget galt med disse børneudvisninger, at der var noget der måtte kigges på. Og jeg følte mig fortrøstningsfuld i forhold til, at hvis blot regeringsmagten skiftede, så ville det være slut med disse sager. Især fordi det blev understreget, igen og igen, at en ny regering ville overholde alle konventioner, Danmark har forpligtet sig til at overholde.

Og regeringsmagten skiftede, og alt så ud til at være godt, især efter en artikel i Berlingske kunne fortælle at den nye regering hurtigt ville begynde på udvalgsarbejde, som skulle føre til lovændringer.

Jeg må tilstå, at jeg ikke havde fantasi til at forestille mig, at den hidtidige praksis ville fortsætte indtil da. Jeg fandt det indlysende, at igangværende sager ville blive stillet i bero. Især fordi der kan være tale om sager, som er konventionsstridige. Jeg tænker her især, men ikke kun, på FNs Børnekonvention. Nærmere bestemt artikel 3, stk 1:
I alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af offentlige eller private institutioner for socialt velfærd, domstole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal barnets tarv komme i første række.
En artikel det synes svært at se skulle være overholdt, når argumentationen for ikke at give opholdstilladelse er at barnet er ikke-integrerbart. Som virker ganske absurd per automatik at påhæfte børn i den aldersgruppe, som der er tale om med Ripa, Phatteera og mange af de alt for mange andre sager der har været tale om.

Ja, tænk - jeg troede virkeligt de var stillet i bero. Og blev altså som sagt chokeret, da det gik op for mig at det ikke var tilfældet.

Jeg kan ikke se andet, end at du, kære minister, må have mulighed for at sætte disse sager i bero. Under henvisning til, at der er tvivl om sagerne er konventionsstridige. Eller en anden forklaring, hvis den passer bedre på situationen. Hovedsagen må være at få indstillet de sager der kører, til en ny praksis kan indføres på basis af nye lovgivning fra Folketinget.

Den nye regering har ofte været anklaget for løftebrud. Det kan diskuteres i hvor mange tilfælde det egentligt har været tilfældet. Og hvis praksis her fortsætter vil jeg ikke kalde det et løftebrud - men det vil være et forræderi mod de humanistiske principper partierne i "Rød Blok" gik til valg på.

Morten Bødskov, Karen Hækkerup - jeg beder jer inderligt om, at sørge for at disse udvisninger ikke finder sted, på basis af afgørelser truffet efter de hidtidige regler. Det er menneskeskæbner der er tale om her, og selv hvis reglerne er lavet om om 1 år, og hidtil udviste får lov at komme til Danmark, er det ikke til at sige hvad de kan have været udsat for i mellemtiden.

Med al respekt,
Leoparddrengen

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Plamegate tur-retur

Ingen kommentarer
Med Trolæksagen i sin spæde oprulning, kom jeg i dag til at tænke på den amerikanske Plamegate - en af W. Bush-administrationens mange svinestreger, som i høj grad minder mig om den aktuelle danske.

For at ridse den op, kort - og jeg skal advare, jeg drager en del konklusioner, som ikke juridisk bevist, men som er mit klare billede af sagen:

I 2002 er er W-administrationen i færd med at oparbejde en "sag" mod Irak, så de kan få gjort kål på Saddam Hussein, og styr på landets olie. Man hører rygter om, at der bliver solgt beriget Uran fra Niger til Irak, hvorfor diplomaten Joseph Wilson sendes af sted for at undersøge. Han finder ingen tegn på at det skulle have fundet sted, hvilket han skriver en rapport om til Udenrigsministeriet.

I januar 2003 holder W. Bush så sin State of the Union tale, hvor han remser op hvor stor en trussel Irak er for USA og Verden, at de er nærmest få øjeblikke fra at have atomvåben, og de selvfølgelig har masser af Biologiske og Kemiske våben etc. Et af eksemplerne Bush bruger på hvad den onde Saddam har gang i, er at der importeres beriget uran fra Afrika*.

Et par måneder efter, i marts, begynder krigen så, og Iraks væbnede styrker bliver hurtigt nedkæmpet, og 1. maj holder W. Bush tale på Hangarskibet USS Abraham Lincoln - Mission Accomplished står der på banneret bag ham.

Alt er tilsyneladende godt, men noget mangler - de her masseødelæggelsesvåben som det jo skulle flyde med i landet.

Det får i juni 2003 Joseph Wilson til at skrive en række klummer, og kommer i en af dem ind på, at W. Bush talte usandt om Afrika-forbindelsen i sin State of the Union-tale.

Mindre end en uge efter afsløres det så, at Joseph Wilsons kone, Valery Wilson (med pigenavnet Plame, hvilket hun ofte omtales i starten, derfor navnet Plamegate), er CIA agent - i klummer skrevet af politiske kommentatorer (først breaket af Robert Novak, som pudsigt nok havde tilnavnet Prince of Darkness - Mørkets Fyrste - som i øjeblikket er populært til spindoktorer).

Hvilket vækker noget furore, men i starten dog begrænset - sådan er stemningen i USA på det tidspunkt. Dog kan de fleste se, at det ikke er skidesmart at out'e en hemmelig agent - spion - da det dels gør at hun naturligvis i fremtiden er ubrugelig som sådan, og dels kan være et større problem for hendes kontakter i de lande hun har opereret.

Karl Rove
Valerie Wilson er dog stædig, fastholder at det er Bush-regeringen som står bag afsløringen af hende, og en undersøgelse iværksættes. Det går dog meget langsomt med at komme nogen vegne, da journalister og klummeskribenter henholder sig til kildebeskyttelse.

Men lang tids efterforskning viser, at Karl "Turdblossom" Rove (topspindoktor for Bush, og kampagneleder i valgkampene), Vice-Præsident Dick Cheney og dennes stabschef Lewis "Scooter" Libby er impliceret i lækken. (Libby implicerer også Bush selv indirekte, ved at sige, at Cheney har sagt, at Bush har sagt god for delvis afsløring af klassificerede oplysninger).

Ingen af dem bliver dog dømt for noget - der er for mange uklarheder i forhold til hvem som vidste hvad, modstridende forklaringer og nok også mangel på bevis om forsæt, så de går alle fri i forhold til selve lækagen, og ikke mindst kan det ikke bevises at Libby - manden bag den endelige læk, vidste at Valerie Wilson var hemmelig agent, og ikke blot CIA ansat.

Dog dømmes Scooter Libby 30 måneders fængsel - ikke for lækken, men for at forhindre sagens opklaring. 30 måneders fængsel som han en måned efter blev benådet fra at skulle sidde af George W. Bush. Dog skulle Libby stadig betale en bøde på $ 250.000.

Dick Cheney
Og hvordan er det så jeg synes de to sager minder om hinanden - Plamegate og Trolæksagen? I deres udgangspunkt i forhold til motivet er de forskellige: Helle Thorning skulle slet og ret sværtes mest muligt, for at  gøre det sværere for hende, hendes parti og "Rød Blok" at opnå opbakning i befolkningen. Hvorimod Plamegate handler om hvordan Cheney og Rove kunne få hævn over det asshole, som vovede at tale deres administration imod, som vovede at sige sandheden; og ikke mindst har den - er jeg overbevist om - skullet tjene som eksempel, der skulle afskrække andre potentielle whistleblowers fra at overveje lignende.

Men mange ting minder også om hinanden - i begge tilfælde er det for eksempel ægtefællen man går efter, og der er tale om fortrolige oplysninger som lækkes for at skade modstanderne.

Men der hvor sagerne mest minder om hinanden, efter min mening, er den uhellige alliance der er mellem magthavere og nogle journalister/kommentatorer - som de har kunnet gå til, sikkert forvisset om at de kunne aflevere deres dirt uden at det ville komme tilbage og ramme dem i nakken, og i ligeså sikker forvisning om at historien ville rulle, som havde de bestilt den.

Man kan så indvende at det jo ikke virkede - sagerne er jo kommet frem?! Problemet ved at tro det, er at ihvertfald Plamegate var toppen af isbjerget. Der var tydelige tegn på lignende misbrug af hundreder af sager fra Bush-perioden - men i tilfældet Valerie Wilson gik de for langt; fordi deres sædvanlige base godt kunne se, at det af afsløre egne spioner måske ikke var så skidesmart i en tid, hvor efterretninger var det alle ville have mere af; derfor blev det til en undersøgelse.

Herhjemme har vi muligvis ikke set hundreder af lignende tilfælde, men vi har da set et par stykker, navnlig i Forsvarsministeriet - sager som aldrig bliver opklaret på grund af hensynet til kildebeskyttelsen. Og jeg er bange for, at det har været en mere udbredt praksis end vi tror. I en cocktail af en regering som har siddet så længe, at den begynder at føle sig magtfuldkommen, og en presse som ikke bare er villig til at kigge den anden vej, men rent faktisk gladeligt hjælper til, er det nærmest naturnødvendigt at det sker.

Uden at jeg egentligt vil rose Ekstra Bladet alt for meget, synes jeg det var velsignet, at de i søndags gik ud og "brød" kildebeskyttelsen af Peter Arnfeldt. Fordi det må få Ministrene og deres håndlangere til at overveje hvad de kan slippe afsted med i fremtiden, hvilket igen må afholde dem fra at lave de værste svinerier.

Hvis vi kan komme tilbage til en tilstand, hvor ministrene er folkets tjenere, og pressen er folkets vagthund - istedet for at pressen er skødehunde og rottweilere for ministrene - så vil det da være herligt.

Og B.T. - tjah, jeg synes det blad skulle drage hen hvor peberet gror. (Sammen med Facebook, men det er en anden historie.)


* Det var iøvrigt almindeligt kendt i troværdige aviser i verden på dette tidspunkt, at dette var løgn. Men ikke i amerikanske aviser, eller for eksempel Jyllands Posten eller Berlingske. Sådan var det med rigtigt mange historier på det tidspunkt. Noget pressen under et stadig mangler at få gjort op med.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

tirsdag den 6. december 2011

Walsted Matrixen / Walsted-matricen

Ingen kommentarer
I Aftenholdet gav gæstevært @Fedeabe aka Anders Lund Madsen et indblik i sammenhængen mellem diverse politiske kommentatorer/mediefolk, tidligere spindoktorer mv, som det så ud i september 2011.

Absolut nyttig viden, slet ikke ligegyldig info! Jeg ville dog nok have kaldt den Walsted-matricen, men det er bare mig.


Dog lidt synd at han aldrig når frem til at nævne Ulla Østergaards mand, Peter Arnfeldt.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

mandag den 5. december 2011

Hvorfor bager de ikke bare kage?

2 kommentarer
Kloge Marie Bræk Olsen ses her i færd med at løse fattigdomsproblemer i Danmark - hvilket er ret enkelt, for der er jo ingen fattige. Har netop med sin fjerpen på papir nedfældet: Giv en mand et brød, og han er mæt en dag. Giv ham en pakke gær, og han er oppustet resten af livet.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

søndag den 4. december 2011

Endelig sandheden - Kristian Jensen står frem!

4 kommentarer
Midt i mylderet af løgne og fortielser kom det som noget af et chok, da Kristian Jensen her til aften viste sig som en hædersmand, og stod frem på direkte TV - og indrømmede at nogle i Venstres folketingsgruppe / blandt medarbejderne har haft kendskab til - og endda tilskyndet til - læk af fortrolige oplysninger!

Han siger det godt nok noget kringlet - og det ville da have været rart hvis han tog skridtet fuldt ud og specificerede hvem - men det er da rart at have fået den del på plads i det mindste. Vi vidste det selvfølgeligt godt allesammen, men nu tyder noget på, at vi i det mindste kan komme videre. Bravo Kristian!Divya Das: Kan du Kristian Jensen... afvise at der er nogen fra Venstre, fra folketingsgruppen eller fra presseafdelingen, der har kendt til det her læk eller har haft indflydelse på det?

Kristian Jensen: Jeg kan klart afvise, at der ikke er nogen i Venstres Folketingsgruppe, og heller ikke nogen ansatte hos Venstre, der har haft kendskab til, eller viden om, eller tilskyndet til, at lække nogen oplysninger af nogen art!

(Tak til @bripet med hjælp til at skaffe videoen.)

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Marry the Night - Lady Gaga

Ingen kommentarer
Ny Lady Gaga-video, som vil snarere er en kortfilm. Eller næsten novellefilm. Anyway - jeg synes den er god. Jeg håber dog den kommer i en explicit version. Ikke så meget fordi jeg gerne vil se Lady Gaga mere nøgen - men de sorte bjælker generer æstetisk. (Men man får masser af hud alligevel.)

Ganske udmærket bøsse-diskoet nummer. Det får det til at trække i mig for at komme ud igen meget snart!

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Hvor mange blodbanker er der i Region Hovedstaden?

Ingen kommentarer
Spørgsmålet i dagens kalenderspørgsmål fra GivBlod minder en del om det fra for et par dage siden, om hvor mange bloddonorer der er i Region Hovedstaden.

Men denne gang er spørgsmålet hvor mange blodbanker der findes i Region Hovedstaden. Og svaret er at der er 11.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.