Leoparddrengens
Public Key

fredag den 11. december 2009, kl. 22.35

Nyt fra Dansk Sprog Ævl: Sprogrygterne I

Velkommen til første udgave af det nye informationsmagasin fra Dansk Sprog Ævl, Sprogrygterne. Sprogrygterne er for folk, der som medlemmerne af Dansk Sprog Ævl, interesserer sig for det danske sprog, ønsker at værne om det og udvikle det. Det vil udkomme, når der er vigtigt nyt at bringe.

Første nummer handler om vores forslag til et gennemført kønsneutralt pronomen:

For godt 20 år siden foreslog vore konkurrenter i Dansk Sprognævn en sproglig fornyelse af det danske sprog, således at man begyndte at bruge et kønsneutralt personligt pronomen, nemlig høn. Som altså kunne dække de tilfælde, hvor man ikke kender et køn, og ikke ønsker at vægte kønnene. For eksempel i en jobannonce (Ansøgeren skal være målrettet og samarbejdsvillig, og det er vigtig at høn er god til at sætte sig ind i nye forretningsgange.)

Desuden kan man komme af med en kønslig slagside - virkelig eller indbildt - i det mange skrifter jo hidtil har brugt "han" som det naturlige, hvor man ikke kendte den omtaltes køn; og der hvor man har brugt hun har det let kunne give et indtryk af "politisk korrekthed" eller overdreven feminisme.

Sidst men ikke mindst vil man også i skønlitteraturen kunne drage nytte af konstruktionen, for eksempel: "Niklas så en mørk skygge træde frem fra gadehjørnet længere fremme. Han blev bange, og råbte 'Hvem dér?!', men skyggen svarede ikke. I stedet trak høn en pistol og skød."

Som det kan ses er der mange fordele ved forslaget, men det blev aldrig rigtigt taget i brug. Nok fordi grammatikken aldrig var helt på plads.

Derfor nedsatte vi i Dansk Sprog Ævl efterfølgende et hurtigtarbejdende udvalg, som skulle finpudse forslaget fra Dansk Sprognævn - det udvalg er nu udkommet med en betænkning.

I korte træk foreslås følgende indført:

Høn bibeholdes som allerede foreslået i nominativ.

Til dækning af ham/hende (akkusativ/dativ) anvendes hømme. (For eksempel, "Giv den til hømme, min dreng!")
Istedet for hans/hendes (genitiv) anvendes høndes. (For eksempel: "Jeg er ret sikker på guitaren er høndes")

Mere specielle tilfælde kan også dækkes:

Istedet for (mændene/hannerne)/(kvinderne/damerne/hunnerne) bruges hønnerne. Dette anvendes hvor man ved der er en større gruppe af personer af samme køn, men man ikke ved hvilket køn der er tale om. Eksempler: Efter kampen går hønnerne til deres omklædningsrum, hvorefter de går i bad. Og  Alle hønnerne kommer efter fredagsbønnen ud af en dør i siden af moskéen.

For at dække hanlig/hunlig (altså genetisk/biologisk kønsomtale) bruges hønlig, hvor man ikke ved hvad der tales om. (Eksempel kunne ikke konstrueres, men genetikere vi har konsulteret har sagt, at et sådant tiltag er velkomment.)

For tvekønnede kunne det være oplagt blot at bruge høn, samt de andre tidligere nævnte konstruktioner, men da går man jo glip af præciseringen ved at bruge den ultragenerelle konstruktion. Og grupper af tvekønnede har ønsket en løsning på dette, da de føler det kan afhjælpe tabuiseringen af tvekønnethed. Vi foreslår derfor for tvekønnede at man bruger:

Istedet for han/hun: hønhøn
Istedet for ham/hende: hømhønde eller høndehøm (kan vælges udfra hvilken kønslig side af den omtalte person man vil understrege. Hvis man virkelig vil lægge sig meget fast på et køn kan hømmehøm eller høndehønde bruges, men det anbefales ikke.)
Og for hans/hendes: hømhøndes eller høndeshøm.

Vi takker for Deres opmærksomhed!
Dansk Sprog Ævl, December 2009


Ceterum censeo Facebook esse delendam.

6 kommentarer:

Erna sagde ...

I guder Leo, du har overgået dig selv denne gang.
Jeg kunne ikke læse mere efter "høn" - får jeg lå på gulvet og rallede og græd af grin!

Høn... haha (Jeg griner stadig). Jeg må lige se om der er noget mere fornuftigt længere nede i indlægget.

Mor

Leoparddrengen sagde ...

Høn er faktisk slet ikke min opfindelse, men som jeg skriver blev det foreslået for længe siden. Det må have været omkring '85, for jeg brugte det første gang det år.

Indlægget har været på vej næsten ligeså længe, for dengang fantaserede jeg og min far grinende hvad de andre former så måtte hedde.

Jeg mener bestemt det var Dansk Sprognævn der luftede tanken, men jeg kan se de idag tager afstand fra det.

Steen AA sagde ...

"sprogrygterne" ... he he, den er go'!

Leoparddrengen sagde ...

Ja! :)

M sagde ...

Dét dér Leoparddreng! Det er altså rigtigt rigtigt sjovt!!! Jeg tror jeg vil prøve at indføre "høn" - bare for en dag, for at se hvordan det føles i munden!

Leoparddrengen sagde ...

Det lyder godt. Jeg synes det ville være dejligt, hvis vi kunne indføre en landsdækkende høn-dag. Så hr & fru Danmark kunne opdage hvor naturligt et ord det er at arbejde med, så høn måske også ville begynde at bruge det i det daglige, til vores allesammens - og høndes egen - store glæde & fornøjelse.