Leoparddrengens
Public Key

onsdag den 26. juni 2013

Det er u-hygge-ligt

Ingen kommentarer
Svar til DR Nyheder på deres svar angående deres skandaløse Nexus indslag:

Tak for svar.

Et skræmmende og ikke fyldestgørende svar, men dog et svar.

Lad os bare være enige om, at det kan være et væsentligt problem for unge med psykosociale diagnoser med for meget hashrygning. Og at en debat om hvad man gør ved det, herunder om de institutioner de unge er på gør det godt nok, kan være væsentlig og vigtig.

Men ærligt talt: at hashrygende unge ryger hash på en institution? Det har vel cirka lige så meget nyhedsværdi som en udtalelse fra en meteorolog om at det ofte blæser om efteråret i Danmark? (Og, nej, det skal ikke tages som en opfordring til at laver skjulte optagelser på DMI.)

Uanset hvad der står på Nexus hjemmeside om nultolerance har jeg svært ved at forestille mig at det kan komme som nogen stor overraskelse hos en samlet redaktion på DR Nyheder, at noget sådan finder sted. Hvis det virkelig kan det finder jeg i sig selv det chokerende.

Så, nej, jeg anerkender ikke at den oplysning - at de unge hashrygere ryger hash på institutionen - skulle være af nok offentlig interesse til at berettige brug af skjult kamera. (Og slet ikke når ofrene for krænkelsen af privatlivet er 14-18 årige udsatte unge!)

Og - så er der spørgsmålet om dokumentationen kunne fremskaffes på anden vis.

Det viste det sig jo at den kunne. Det indrømmer du selv i dit svar. Og indrømmer dermed også at brug af skjult kamera er uberettiget. Det lyder ganske meget som en tilståelse af overtrædelse §264a. Ganske vist uagtsomt, fordi - hævder I - I troede det var den eneste måde.

Det vil jeg dog meget anholde: du skriver at I, den samlede redaktion, vurderede "at den alarmerende kritik ikke kunne undersøges og dokumenteres på anden vis".

Her kunne jeg virkeligt godt tænke mig at vide: hvordan nåede i frem til den konklusion. Hvilke andre veje og måder overvejede i? For eksempel:

Spurgte I?

Inden I nu greb til det her overgreb, at lave disse skjulte optagelser, henvendte I jer så til ledelsen af Nexus, og sagde noget i retning af: "Amøh, vi har hørt nogle historier om at de unge der er her på institutionen ryger hash? Kan det virkeligt have sin rigtighed?"

Se, det er hvad jeg ville have gjort. Og hvis jeg så fik nej der, så ville jeg have spurgt nogle flere. Og så er jeg sikker på at I dygtige journalister har mange flere værktøj i skuffen end blot hvad jeg lægmand lige kan fine på.

Men som du skriver det, kiggede I på Nexus hjemmeside, og læste nogle tilsynsrapporter - og der stod sørme ikke noget om hash, så må eneste mulighed være at lave nogle skjulte optagelser?

Det er godt nok imponerende journalistik!

Nåmen, så er det at der pludselig dumper nogle hundrede siders logbøger ned hos jer, som appelsinen i Aladdins turban - og så kan I godt se at slet ikke har brug for optagelserne mere.

Men vælger så alligevel at bruge dem, så I kan få optagelser med de to eneste politikere med lav nok integritet til at ville ønske at medvirke. Og der ryger I så i hvad der ligner karambolage med §243c - helt agtsomt. I ved på dette tidspunkt at optagelserne er uberettigede.

(I lader til at tro at det hele handler om, om I viser disse optagelser på TV eller ej - men det er højst relevant i forhold til presseetik, ikke loven. Krænkelsen er at I laver optagelserne.)

Du skriver at I mener det var journalistisk relevant at politikerne fik mulighed for at udtale sig om optagelserne. Men ved du hvad: det var ikke en skid relevant for historien. Det gav jer nogle gode billeder af forargede politikere, men relevant var det sgu ikke.

Så løber jeg tør for svar fra dig - og må så fortsætte med de ting du ikke forholder dig til: logbøgerne. Som I pludselig var i besiddelse af. Og som vistnok blev stjålet.

Og som I frejdigt læste op fra. Hvilket efter min mening lige så krænkende som jeres skjulte optagelser - og i øvrigt minder rigtigt meget om en overtrædelse af §264d. Og oplæsningen fra bøgerne var unødvendig for relevansen - igen gav det jer kun noget dramatik.

Hele den del vælger du ikke at forholde dig til.

Og så slutter du af med at sige, at du sådan set synes alt er helt fint. Det finder jeg noget forbløffende, når jeres egen Seernes Redaktør allerede har ytret kritik af jeres brug af skjult kamera. Jeg troede han var sådan en slags ombudsmand hos jer, som mand rettede ind efter. Men åbenbart ikke jer.

Nej, faktisk har I ageret ganske exceptionelt arrogant i forhold til kritikken af jer:
På den måde at feje kritik af banen som værende spin, viser for mig endnu engang at I har mistet et meget vigtigt anker i virkeligheden.

Derfor synes jeg denne sag er forbasket vigtig. I lyder som en sekt, der bekræfter hinanden i egen ufejlbarlighed og skriftkloghed. Hvilket sikkert kunne være meget hyggeligt, hvis I altså ikke begyndte at skade andre med det.

Jeg ville virkeligt ønske I kunne se på jer selv udefra. Det kunne måske få jer til at vågne op og tilføre jer noget tiltrængt ydmyghed - som det er får I mig til at tænke på Riget, og spekulere på om porten under DR Byen er begyndt at åbne sig påny.

Men det er der næppe noget håb for vil ske. Seernes Redaktør får jer åbenbart ikke til at indrømme eller indse at I har begået fejl.

Derfor er det virkeligt fristende at melde jer til politiet, så anklagemyndighed og domstol kan tage stilling til om I har overtrådt §§264 a,c og d. Der er kun én ting der holder mig tilbage: det er hensynet til de unge, som muligvis ikke synes det ville være fedt med sådan en sag.

Det ville jeg ikke kunne stå inde for, det synes jeg ville være et nyt overgreb på dem. Jeg kan dog ikke lade være med at synes det er lidt paradoksalt, at det er hensynet til dem, der måske redder jeres røv. Når I nu selv er så hensynsløse.

[Opdatering, 9/7 2013:] Jeg havde egentligt ikke forventet at høre mere - men fik nu igår en mail fra DRs Seernes Redaktør, at Københavns Kommune er gået til Pressenævnet med hele sagen. Og så længe den behandles vil han ikke kommentere yderligere, men han vil efterfølgende gøre status.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

tirsdag den 25. juni 2013

Svar fra DR angående indslaget om Nexus

Ingen kommentarer
Jeg fik tidligere idag et svar på mit indlæg om det skandaløse indslag i 21 Søndag om værestedet Nexus fra Seerens Redaktør - som jeg havde sendt det til.

Derfra var det sendt videre til redaktionen på 21 Søndag - hvorfra der længe ikke er kommet noget svar - men han svarede så dette i dag:
Hej,

Jeg har foreløbig kun udtalt mig om programmets brug af skjult kamera. På det punkt har jeg kritiseret DR.

Redaktionen har lovet, at de ville have svaret alle i starten af denne uge.

Vend gerne tilbage til mig, hvis du ikke er tilfreds med deres svar.

Men skal jeg svare dig yderligere, vil jeg foretrække at kende dit navn.
Jeg havde faktisk ikke set hans kritik af brugen af skjult kamera, men med lidt googling fandt jeg den. Det er grunden til at jeg nævner hans svar her, for senere kom det rigtige svar fra DR Nyheders redaktion. Som jeg bare poster nu, ukommenteret. Jeg skal nok give dem et svar, men det skal lige modnes ...!
Kære Leoparddrengen

Mange tak for din henvendelse.

Vi skal indledningsvis beklage den lange svartid, men vi har forsøgt at samle op på detaljerne og den efterfølgende mediedebat, for at kunne svare så fyldestgørende som muligt.

DR mener fortsat, det var relevant og væsentligt at bringe indslaget om Nexus. Institutionen behandler nogle af samfundets svageste og modtager årligt store millionbeløb fra det offentlige for det (ca. 1,2 millioner kr. pr. ung pr. år). Det er en vigtig opgave for DR at holde politikere og magthavere ansvarlige for de beslutninger, der træffes – og således blandt andet undersøge, hvordan skatteydernes penge bliver brugt af det offentlige. I dette konkrete tilfælde var fokus, om en kommunal døgninstitution som Nexus varetager sin opgave overfor de unge godt nok.

Grunden til, at vi iværksatte researchen og herunder skjulte optagelser på stedet, var en alarmerende henvendelse fra en ansat om, at stedets unge har et voldsomt hashmisbrug, og at ledelsen og ansatte ikke griber tilstrækkeligt ind. Henvendelsen blev bakket op af flere af vedkommendes kolleger og tidligere ansatte. Hash betragtes af eksperter som yderst skadeligt for unge med alvorlige diagnoser, som dem flere af de unge på Nexus har.

Brugen af skjult kamera er et legitimt journalistisk redskab, hvis det, man søger at afdække, har en væsentlig offentlig interesse, og hvis sagen ikke kan dokumenteres på anden vis. Vi er naturligvis fuldt opmærksomme på, at skjult kamera kan være krænkende for de implicerede unge, og derfor overvejede vi også i denne sag nøje brugen af det skjulte kamera. Inden optagelserne var det den samlede vurdering fra redaktionen, at den alarmerende kritik ikke kunne undersøges og dokumenteres på anden vis.

Institutionen skilter med en nultolerance-politik overfor hash, og de forhåndenværende tilsynsrapporter påviste alligevel ikke de store problemer, der har vist sig med hash på stedet. De var ikke omtalt med et ord og er først blevet det i en ny tilsynsrapport, der er lavet efter DR gik ind i sagen - og først efter, den daværende ansatte filmede med skjult kamera på Nexus.

Undervejs i forløbet kom vi dog i besiddelse af andet materiale, så vi – da indslaget skulle sendes – ikke længere mente, der var behov for at vise de skjulte optagelser, da kravet netop er, at kritikken ikke skal kunne dokumenteres på anden vis. Det drejer sig især om godt et hundrede siders logbøger fra de unges hverdag og om den uvildige tilsynsrapport, der blev udfærdiget, EFTER vores optagelser var afsluttet.

Vi valgte at tilbyde en række af medlemmerne af Københavns kommunes socialudvalg at se et uddrag af de skjulte optagelser i anonym form, hvor ingen af de unge kunne genkendes, da vi mener, det er journalistisk relevant, at de bevilgende politikere fik mulighed for at give deres vurdering af tilstanden på stedet. To politikere tog imod dette tilbud.

Der har været megen debat om indslaget og også vores journalistiske metoder. Vi er stadig af den overbevisning, at det var yderst relevant at give seerne indblik i hverdagen og vilkårene på institutioner som Nexus, og vi fastholder, at vores metoder har ligget fint i tråd med reglerne for god presseskik – ligesom vi har gjort meget ud af at følge DRs egne programetiske regler. Efterfølgende har bl.a. folketingets socialudvalg behandlet sagen på et samråd, hvor socialministeren tilkendegav, at hashrygning på steder som Nexus er uacceptabelt. Og vi vil naturligvis følge op på dækningen, hvis det bliver aktuelt igen.

Mange tak for din henvendelse som hermed er taget til efterretning. Vi håber, du har lyst til at se med en anden gang.

Med venlig hilsen
Jesper Steen Olsen

Redaktør
Som sagt - skal nok skrive noget opfølgende. Men nu ville jeg foreløbig lige dele dette, da mange har spurgt om der var noget nyt & fulgt med undervejs.

[Opdatering 26/6:] Jeg har nu skrevet et svar på deres svar.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.