Leoparddrengens
Public Key

mandag den 27. maj 2013

Skandaløst indslag i 21 Søndag

7 kommentarer
Her til aften havde 21 Søndag et indslag om døgninstitutionen Nexus - som er for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge - som ifølge indslaget under opholdet vedblev med at ryge en del hash; på trods af at deres ophold kostede en forfærdelig masse penge.

Jeg vil ikke gå i substansen af selve indslaget, for det er slet ikke det min forargelse handler om, eller det jeg for alvor finder skandaløst, men derimod de metoder 21 Søndag valgte at bruge, for at lave hvad de sikkert føler var en god historie. Ja, en rigtig kioskbasker i starten af udsendelsen, den kan ses her.

Udsendelsen byggede grundliggende på en tidligere medarbejder, som følte at han måtte gøre noget ved den helt forfærdelige tilstand han syntes stedet og de unge var i, med deres hashforbrug. På trods af at han havde læst inden ansættelse at al hashrygning på stedet var bandlyst. Derudover havde 21 Søndag talt med 5 anonyme medarbejdere eller tidligere medarbejdere som støttede hans forklaring.

Men deres udsagn var ikke nok for 21 Søndag. Derfor "beslutter 21 Søndag sammen med [den tidligere medarbejder], at han laver skjulte optagelser på institutionen".

21 Søndag vælger dog af hensyn til de anbragte beboere ikke at offentliggøre de skjulte optagelser. Istedet vælger de at vise dem til 2 medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation fra henholdsvis Venstre og DF. Som bliver forudsigeligt forargede - vi får at vide at de blandt andet har set en ung mand ryge en joint, og en lærer der tale om at de er svære at undervise fordi de er påvirkede af hash.

Her tror 21 Søndag jo nok, at de er home free, fordi de ikke viser selve optagelsen; jeg mener det er dybt uetisk.

Der er her tale om unge, som bor og lever på den her institution, som optages med skjult kamera. Optagelser som siden, uden deres viden eller samtykke vises til nogle politikere, som så kan sidde og diskutere dem på landsdækkende TV.

Jeg kan knap nok forestille mig hvordan jeg ville have det, hvis jeg vidste jeg var blevet optaget af skjult kamera i eget hjem, og det senere skulle diskuteres og tales om offentligt. Ligegyldigt om mit navn kom med eller ej.

Men det er ikke blot uetisk - jeg mener også det højst sandsynligt er ulovligt i forhold til straffeloven af både den tidligere medarbejder, og ikke mindst 21 Søndag:
§ 264 a. Den, som uberettiget fotograferer personer,
der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted,
straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6
måneder. [...]

§ 264 c. De i §§ 263-264 a indeholdte straffe-
bestemmelser finder tilsvarende anvendelse på den,
der uden at have medvirket til gerningen skaffer sig
eller uberettiget udnytter oplysninger, som er fremkommet
ved overtrædelsen.
Det der kan være spørgsmålet her om det nu er uberettiget - for resten kan der vist ikke herske tvivl om. Her har pressen lidt juridisk spillerum, idet hensynet til offentlighedens interesse i visse tilfælde kan gøre det berettiget at lave sådanne billeder, siger praksis.

Men ærligt talt - hvilken interesse har vi i offentligheden af, at disse optagelser fandt sted? Vi får dem jo ikke at se - det eneste vi ser er at de bliver vist til et par politikere, som bliver forargede. Så hvad er vores interesse?

Og - især når man tænker på, hvad den store åbenbaring i billederne åbenbart er: at hashrygende unge ryger hash på den døgninstitution hvor de er anbragt. Undskyld mig mange gange, men hvis det er en epokegørende nyhed, så ...?!

Den anden del af skandalen, som jeg mener det er, omhandler så nogle såkaldte logbøger om de unge, som 21 Søndag er i besiddelse af. Det fremgår ikke hvordan 21 Søndag er kommet i besiddelse af dem, men det kan man jo gisne om - jeg vil ikke gøre det højt, for det kan sikkert være injurierende, det er jo muligvis en alvorlig forbrydelse der er tale om.

Under alle omstændigheder, disse logbøger er en form for journal om de unge. De indeholder personalets observationer af den enkelte unge, og ikke mindst samtaler mellem den unge og personalet, af tydeligvis personlig karakter. Samtaler man må formode at den unge fører i en form for fortrolighed, og at de bygger på så meget tillid der nu kan opbygges.

Men det er 21 Søndag da ligeglad med. De går lystigt igang med at læse op af disse logbøger, både af observationer og samtaler. Ganske vist, naturligvis, uden navns nævnelse, men igen - hvordan må det være for en ung, der har udtalt sig om private ting i fortrolighed, at få det læst op på landsdækkende TV i bedste sendetid? Og, ifølge DR er der cirka 12 unge på stedet, så hvor anonyme de i det hele taget er, kan nok diskuteres.

Jeg sad og fik det decideret dårligt af disse overgreb. Og fælles for både de skjulte optagelser og oplæsningen af logbøgerne som 21 Søndag er i besiddelse af: det gav intet til historien. Den kunne sagtens være lavet uden disse overgreb på 14-18 årige udsatte unges privatliv havde fundet sted.

Det eneste de har tjent til var at gøre historien dramaturgisk mere interessant for 21 Søndag - i essensen har det ikke givet noget som helst i form af oplysning. (Bare så der ikke er misforståelser: jeg brokker mig ikke - synderligt - over de to eksperter der gennemgår logbøgerne for at drage overordnede konklusioner - det er oplæsningen, der er det forrykte.)

Jeg synes det er så lavt, DR. Jeg håber I bliver knaldet så meget i Pressenævnet, og jeg håber I bliver meldt til politiet for overtrædelser § 264. Og jeg håber sgu også I bliver dømt, for jeg kan ved gud ikke se berettigelsen. Jeg har så mere ondt af den tidligere medarbejder, som garanteret har handlet af godt hjerte, og som I har fået til at gøre arbejdet for jer.

Men mest af alt håber jeg I lærer af det, og lytter til kritikken. Og stopper den tur nedad en etisk glidebane som I er begyndt på.

Føj!

[Opdatering, 25/6:] Der er nu kommet svar på indholdet af dette indlæg om indslaget om Nexus fra DR Nyheder.
[Opdatering 26/6:] Og nu har jeg så svaret igen.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.