Leoparddrengens
Public Key

mandag den 11. januar 2010, kl. 10.34

Greenpeace på vej på terrorliste

Chefkriminalinspektør Per Larsen fra Københavns Politi bekræfter her til morgen, at han har anmodet justitsminister Brian Mikkelsen om at få miljøorganisationen Greenpeace tilføjet EUs terrorliste.


"Ja, det bliver jo en mine sidste gerninger i politiet," udtaler Per Larsen. "Og det vil glæde mig hvis det kan lykkes, for den organisation har skabt frygt og uroligheder mange steder i Europa og verden i øvrigt!"


Adspurgt om det har noget at gøre med, at politiet er sure over at være blevet gjort til skamme i det store udland, efter at Greenpeace mødte op og rullede bannere ud ved Dronningens gallamiddag under klimatopmødet, svarer Per Larsen benægtende:


"Nej, det har intet med sagen at gøre. Men jeg har altid været en pragmatisk natur, og jeg skal da gerne indrømme at det vil være ulig meget lettere for os, hvis de kommer på den terrorliste. Så behøver vi ikke have så meget bøvl med alle mulige besværlige procedurer og dommerkendelser og strafferammer."


Justitsminister Brian Mikkelsen er positiv overfor forslaget: "Jeg synes det er en interessant vinkel, og jeg kan ikke umiddelbart se nogen problemer i det. Men nu vil jeg tage det op med mine EU-kolleger næste gang listen skal revideres."


Nogen kunne jo frygte, at det så ville gøre en masse mennesker kriminelle, som støtter Greenpeace økonomisk eller på anden måde. Men heller ikke dette ser justitsministeren som et problem:


"Hvis Greenpeace kommer på terrorlisten er det jo fordi det er en terrororganisation - og så er den ikke længere. Så er det jo klart at folk der støtter dem vil ryge i fængsel. De er jo faktisk terrorister så, og det accepterer vi altså ikke her i landet."


Og hvis for eksempel den spanske premierminister skulle modsætte sig?


"Zapatero? Ja, det kunne lige passe... ærlig talt, jeg forstår ikke at nogen kan tage den mand alvorligt. Bare hans navn - det oser da af terror i en eller anden bananrepublik. Jeg mener, er der ikke én i Tintin der hedder det? Nå, det er general Alcazar? Jamen, alligevel. Nej, ham får vi ikke problemer med."


Efter planen skulle miljøorganisationen kunne tilføjes terrorlisten om et halvt års tid, men den virker med tilbagevirkende kræft for hele året, så alle der giver bidrag i år risikerer op til 1 års ubetinget fængsel. Facers kan se frem til langt hårdere straffe.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

0 kommentarer: