Leoparddrengens
Public Key

lørdag den 5. februar 2011, kl. 22.41

Sådan henter du din Blogger-template

Det kan ind imellem være en god idé eller en nødvendighed at hente sin Blogger-skabelon, også kaldet template. Skabelonen/templaten er den kode som definerer layoutet af din blog - som regel har bloggeren blot valgt en da bloggen blev oprettet, og så er det ellers det.

Men man kan gøre en del ved sådan en (min blog er et eksempel på en template som er meget modificeret i forhold til sit udgangspunkt) - og så kan det være godt at arbejde med den lokalt. Og så skal man hente den ned.

Eller for den sags skyld, også hvis man vil rette i templaten online (som man kan i Blogger) - der er det vigtigt at man tager en backup først - og det sker også ved at hente den ned.

En tredje mulighed er, at man skal sende templaten til en behjertet sjæl, som måske vil kigge på den og rette noget for en - og det er lidt derfor jeg skriver dette indlæg, for jeg er netop i en situation hvor jeg skal modtage en sådan template - og jeg forestiller mig det næppe bliver sidste.

Det er ihvertfald heldigvis ganske enkelt at hente den som fil: man går fra Bloggers betjeningspanel ind i fanebladet Design, og derunder i Rediger HTML - øverst der finder man et link til Hent hel skabelon. Det klikker man på, og man kan dermed downloade en .xml fil, som indeholder ens template - som man så kan arbejde med eller sende videre eller gemme som backup. /Templaten er som udgangspunkt navngivet template##############.xml hvor ############# er et meget langt tal - som faktisk er ens blogs id, som blogger ser det. Kan være meget godt at vide.)

På et senere tidspunkt skal jeg jo nok lave en guide for hvordan man så uploader sin template...

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

0 kommentarer: