Leoparddrengens
Public Key

lørdag den 31. oktober 2009, kl. 02.30

Apollos opvågnen

Apollo vågnede. Han havde døset.

Han satte sig for at se hvad der skete på Olympen, men intet virkede længere bekendt for ham. Han var på en eng, et stkke borte kunne han se en ung skøn kvinde med en bue, som holdt øje med en flok unghjorte.

Apollo begav sig hen til hende, og adspurgte hende, hvem er du, du skønne kvinde.

Hun svarede, jeg er Diana, jægerinden, og du har netop ødelagt min jagt.

Og han så, at hun var smuk, og han lå med hende. Og da de havde ligget længe spurgte hun.

Kender du mig da ikke igen, din søster, Artemis?

Og da genkendte Apollo sin søster, datter af Zeus og Leto som han selv, og spurgte hende, Hvorfor gav du dig ikke til kende?

Men det gjorde jeg, kære, elskede broder. Mit navn er nu Diana. Du har døset længe, Apollo, verden er forandret, en ny tid er begyndt.

Apollo forvirredes og spurgte, Men hvad med vor fader?

Fader er endnu, svarede Artemis, men han hedder nu Jupiter og ikke længere Zeus. Men vor Fader er han stadig.

Men han vil slå dig ihjel for at have ligget med mig? indvendte Apollo.

Nej, for vi fortæller ham det ikke, sagde Artemis. Han mener jeg aldrig må ligge med en mand eller gud foruden ham, men jeg mener andet. Og vi to legede som børn sammen på Olympens skråninger og grønne enge, kære Apollo, min broder - hvorfor skal vi da ikke lege sammen idag, da vi genfindes og elsker hinanden endnu?

Og så lagde de sig igen sammen, Diana og Apollo, og en ny tid begyndte igen, og Prometheus yndlinge gjorde jorden frugtbar mens Jupiter rasede frugtesløst.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

0 kommentarer: