Leoparddrengens
Public Key

lørdag den 12. marts 2011, kl. 21.30

Jeg er glædeligt overrasket

Den arabiske liga har i dag vedtaget, at støtte en no-fly-zone over Libyen - ja, faktisk vil de bede FNs sikkerhedsråd om at vedtage en resolution, så det kan ske.

Dermed er en af de tre betingelser for at det kan træde i kraft - accept fra regionen - på plads.

Og nok den betingelse jeg troede mindst på kunne opfyldes. Jeg regnede naturligvis med at forslaget om et flyveforbud naturligvis kunne få opbakning fra Tunesien og Ægypten, og muligvis et par af de mere moderate arabiske lande - men jeg havde ikke regnet med at et flertal ville støtte det, med tanke på at mange af de lande som nu støtter det kan risikere at komme i en lignende situation.

Men det må vel tages som signal for, at de trods alt ikke er lige så langt ude som Gaddafi.

Så er der endnu en hurdle, at få den vedtaget i FNs Sikkerhedsråd. Og her er det vel mest Kina, som kan risikere at spænde ben. Men jeg tror faktisk de går med på den.

Den sidste betingelse, at der skal være en grund til et flyveforbud er så gummiagtig, at den må ses som værende en  politisk beslutning for NATO-landende. Og den har jeg altså svært ved at se dem sidde overhørig, med et FN-mandat, og med opfordring fra de arabiske lande.

Så flyveforbuddet - og dermed bombninger af Libyens millitære lufthave og antiluftskyts - kommer, er min spådom. Spørgsmålet er blot hvor hurtigt - og om det ikke vil være for sent.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

0 kommentarer: