Leoparddrengens
Public Key

torsdag den 8. juli 2010, kl. 09.30

God bankmoral

Den nye trend i bankverdenen er, at ignorere afgørelser fra Pengeinstitutankenævnet som går bankerne imod. Startende med Jyske Bank, men nu har blandt andre Nordea valgt at følge trenden.

Et eller andet sted kan man jo godt forstå det, for det må jo være dejligt at have sådan et nævn, som man bare kan ignorere, hvis afgørelsen går en imod. Man kunne så argumentere for, at nævnet burde nedlægges, men det er bankerne næppe interesseret i - de kan jo spare en masse tid & penge i de sager, hvor afgørelsen rent faktisk ikke går dem imod.

For forbrugeren er det imidlertid ikke nogen særlig fed situation. Man kan selvfølgelig altid gå direkte til domstolene, men det er en meget lang og tidskrævende proces. Eller man kan forsøge sig med ankenævnet alligevel - men det er jo stadig ikke uden omkostninger, ikke mindst i tid. Men hvis resultatet er, at man bare står med en lang næse + måske en moralsk sejr, er det nok ikke det værd - hvis man så skal hele møllen igennem ved domstolene bagefter.
De er så glade hos Jyske Bank

Så der er nok mange forbrugere, som simpelthen vil opgive at klage over deres bank. Hvilket bankerne nok ikke har noget imod, især ikke på et tidspunkt hvor utilfredsheden med bankerne har været større end nogensinde.

Det er smukt - og virkelig udtryk for god moral hos bankerne.

Sådan nogle ankenævn er jo i sagens natur frivillige - det er en del af idéen i dem. Så man kan ikke juridisk tvinge bankerne til at følge afgørelserne. Men der synes jeg så Finansrådet (bankernes brancheforening) må træde i karakter, og pålægge medlemmerne at følge de afgørelser, og ellers true med eksklusion - det er jo heller ikke smart for de banker, som rent faktisk er ok, at hele branchen for et (endnu mere) blakket ry. Udover man vel også kan argumentere for at det er konkurrenceforvridende.

Alternativt må man vel indføre en mærkningsordning, så man kan se om den bank man går ind i, er en som har tænkt sig at følge ankenævnets afgørelser - også hvis de går dem imod.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

passer vel meget godt til pbs trang til ekstrem hemligholdelse, når de uden videre lukker for kunders konto.. grundet en ikke nærmere speciferet mistanke om misbrug af konto?

Leoparddrengen sagde ...

Har faktisk selv oplevet det - meget, meget generende - men det er da i det mindste ikke noget man i sig selv mister penge på.