Leoparddrengens
Public Key

søndag den 4. september 2011, kl. 21.00

Svar fra Radikale og Enhedslisten omkring sexkøb

Forleden gav jeg udtryk for min tvivl op til det kommende Folketingsvalg - hvor jeg vaklede mellem Radikale og Enhedslisten. Og jeg beskrev hvordan den udslagsgivende faktor nok ville blive deres holdning til sexkøbsforbud - som, hvis man ikke gider læse indlægget, vil være en dealbreaker for mig, hvis de går ind for. Senere sendte jeg så mail til Radikale og Enhedslisten, for at få svar på spørgsmålet.

Det her jeg nu fået fra begge, jeg bringer dem i sin helhed herunder, hvorefter jeg kommenterer:

Fra Radikale:

Hej

Tak for din henvendelse.

Vi mener, at det skal være ulovligt at købe seksuelle ydelser fra handlede mennesker. Dermed vil vi holde sexkøbere juridisk ansvarlige, såfremt de har handlet i ond tro eller burde have vist, at de købte sex fra et menneske, som ikke frivilligt har valg at være prostitueret.

Vi vil samtidig styrke indsatsen mod trafficking og menneskehandel. Vi vil bl.a. give ofrene for menneskehandel muligheder for at få en opholdstilladelse i Danmark, såfremt de medvirker til at rejse sag mod bagmændene eller såfremt de kan sandsynliggøre at det vil være forbundet med meget stor risiko for yderligere overgreb såfremt det udvises. Vi vil ikke lovliggøre rufferi, det at nogen tjener penge på andres prostitution.

M.h.t. om vi vil fritstille medlemmerne i forbindelse med afstemning om sexkøb, så må jeg forblive dig svar skyldigt. Det afhænger af mange faktorer bl.a., hvordan et evt. lovforslag vil være udformet, når der skal stemmes om det i Folketingssalen.

Jeg håber mit svar er tilfredsstillende. Ellers er du velkommen til at henvende dig igen.

Med venlig hilsen

Niels Bundgaard


Fra Enhedslisten

Kære ?

I Enhedslisten har vi altid ment at prostitution er et stort socialt problem og samfundet derfor skal arbejde på at komme af med prostitution. Vi har haft en grundig debat om spørgsmålet om kriminalisering af sexkøb. Og vi er nået frem til at vi ønsker en dansk model, hvor vi først sikrer at de sociale forhold er i orden. Bl.a. ved at afskaffe fattigdomsydelserne og sikre ordentlige exitprogrammer for mennesker i prostitution. Så de kan få råd og vejledning og hjælp til en ny tilværelse og så der bliver givet frit lejde i forhold til eventuelle anklager om social bedrageri og skattesnyd, hvis man har modtaget kontanthjælp samtidig og ikke har oplyst, at man havde indtægter fra prostitution. Når de sociale tiltag er på plads, så støtter vi en kriminalisering af sexkøb.

I forhold til partidisciplin så har vi det sådan i Enhedslisten på alle punkter at hvis et folketingsmedlem ønsker at stemme anderledes end partiets politik, så kan man meddele det til vores hovedbestyrelse. Vi har ikke udvalgt særlige politikområder, for vi mener det kan være relevant på alle områder. Så vidt jeg husker er det dog kun sket en enkelt gang at vores folketingsmedlemmer har stemt forskelligt.


Med venlig hilsen

Line Barfod
MF


Kommentar til Radikale / Niels Bundgaard

Mange tak for svar!

Jeg er ganske enig i at det skal være ulovligt at købe ydelser fra handlede mennesker, det kan vel sidestilles med slaveri, og hæleri fra samme. Det gælder så for mit vedkommende både hvis der er tale om handlede mennesker som leverer seksuelle ydelser, eller hvis der er tale om arbejdskraft. Der hvor jeg kan se et problem i dette forslag er angående bevisbyrde. Men det ændrer ikke på min enighed.

Trafficking/menneskehandel (hvad er forskellen?) vil det da også i min optik være fint hvis der kan gøres en indsats imod. Og jeg har ingen problemer med at der gives opholdstilladelser, hvis nogen er handlet og vil ud af det. Jeg kan dog igen se for mig, at det kan skabe problemer i en eventuel retssag mod en formodet trafficker, idet denne kan påberåbe sig at den angiveligt handlede, siger som høn gør, fordi det kan skaffe hømme opholdstilladelse.

Rufferiet - vel det havde jeg heller ikke forventet - og jeg er enig i at det naturligvis kan være et svært spørgsmål. Jeg håber dog at der over de kommende år, vil vise sig alternativer til den nuværende lovgivning. Måske med en form for partnerskaber/interessentselskaber lig advokatkontorer, hvor ingen kan siges at tjene på andre. Problemet ved dette kan først og fremmest være, at det er en selskabskonstruktion det kan være svært at trække sig ud af.

Igen - mange tak for svar, som var så fyldestgørende som jeg kunne håbe og forvente!


Kommentar til Enhedslisten / Line Barfoed

Også mange tak for svar. Ihvertfald for så vidt at du gør rede for Enhedslistens holdning.

Det skuffer mig måske lidt, at du ikke forholder dig til de spørgsmål jeg stiller op; men fint nok, jeg får at vide hvor I står.

Dét skuffer mig så tilgengæld forfærdeligt meget, dit svar er vel nærmest hvad jeg frygtede mest.

For det at I åbenbart har det som et fast dogme at prostitutioner er et socialt problem,  ikke at det kan være et socialt problem, eller måske endda at det kan være et symptom på et socialt problem. Det faktisk både overrasker og skuffer mig. Og jeg synes I skal overveje jeres menneskesyn, om I lytter til dem I siger I beskytter - eller om lytningen umuliggøres af fasttømrede dogmer?

At I så vil sikre at de sociale forhold er i orden til at komme ud af prostitution er naturligvis fint. Jeg forstår bare ikke logikken - for hvis de sociale forhold virkelig kommer i orden - og de som er i prostitution på grund af sociale problemer bliver hjulpet ud - så må de som er tilbage vel i højere grad være de som er i erhvervet frivilligt? Hvorfor så skabe problemer for dem?

Udover, jo, I har altså besluttet jer for at det per definition er et socialt problem. Og så hænger logikken altså sammen?

Jeg takker mange gange for svar, Line. Det var ikke hvad jeg håbede - og det var værre end hvad jeg forventede. Men det gav mig det svar jeg ønskede - så tak!


Konklusion

Det står efter dette ret klart at det må blive blandt de Radikale min stemme falder i år, underlig fornemmelse. Og det på trods af, at jeg godt syntes de kunne overveje dagpengereformen en ekstra gang - der er altså ingen sparede penge i, at mellemtidsarbejdsløse går socialt på røven, og muligvis tvinges fra hus og hjem.

Jeg vil prøve at høre nærmere hos de radikale kandidater jeg kan stemme på i næste uge.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

7 kommentarer:

Uden Relevans sagde ...

Jamen tillykke med at du fandt løsningen :)

Linda Kristiansen sagde ...

Jeg vil meget gerne komme med en tilføjelse vedr. rufferi. Vi er nogle radikale som har indset at rufferiparagraffen skader mere end den gavner. I praksis er denne paragraf med til at fastholde sexarbejde i en gråzone og på den måde medvirke til at sexarbejdere indgår samarbejdsaftaler med personer der er villige til at bryde loven. Istedet burde vi fjerne den paragraf og sikre at sexarbejdere f.eks. kan leje lokaler på lige vilkår som andre forretningsdrivende.
Og derfor er det enormt vigtigt at man stemmer personligt ;-)
Mange hilsner
Linda Kristiansen

Linda Kristiansen sagde ...

Forresten, så vil jeg lige gøre opmærksom på at Enhedslisten har et queer-udvalg, som faktisk er ret fornuftigt ;-)

Leoparddrengen sagde ...

Tak for tilføjelse, Linda.

Og af samme grund har jeg også tænkt mig at forhøre mig nærmere blandt Storkøbenhavnske kandidater den nærmeste tid.

Og er ikke i tvivl om at Enhedslisten har gode queer-udvalg. Det virker måske bare som om hovedbestyrelsen har glemt lidt om at være queer i stedet for square. Ihvertfald her.

Rasmus U. Pinnerup sagde ...
Denne kommentar er fjernet af forfatteren.
Rasmus U. Pinnerup sagde ...

Faldt ved et tilfælde (googlede på "fritstilling) over dette blogindlæg og vil lige tilføje lidt mere ang. Enhedslistens position:

Enhedslisten har størstedelen af sin eksistens været modstander af en kriminalisering af sexarbejde, men debatten har raset i partiet, og to fløje har stået ret uforsonligt over for hinanden:
1) På den ene side en legaliseringsfløj, som - uden at underkende, at for manges vedkommende kan være tale om sociale problemer og tvang - lægger vægt på, at folk har ret til selv at bestemme, om de vil tjene penge på sexarbejde, og som derfor taler for en fuld(ere) legalisering, inkl. et opgør med den nuværende (brug af) rufferiparagraf(fen). Denne position har især været ført an af Enhedslistens Queer-udvalg (ØQ).
2) På den anden side en mere klassisk radikalfeministisk kriminaliseringsfløj, som taler om "prostitution" væsentligst som mænds overgreb mod kvinder og som en kønsmæssigt og økonomisk stærkere parts udnyttelse af en kønsmæssigt og økonomisk diskrimineret part. Disse er store tilhængere af 8. marts-initiativet m.m., og anføres i særlig grad af Enhedslistens Kvinde-udvalg.

Line Barfod, som du har fået svar fra, er et fremtrædende medlem af kriminaliseringsfløjen i partiet.

Som sagt havde denne debat stået på længe med forskellige debatter og forslag om, at Ø skulle støtte en kriminalisering, som dog alle faldt til jorden. Indtil 2007, hvor kriminaliseringsfløjen endelig havde held i sprøjten. På det års årsmøde lykkedes det dem nemlig at få vedtaget en udtalelse om prostitution, som rummer mulighed for en kriminalisering. Den blev dog ikke vedtaget, før den modsatte fløj havde held med at få vedtaget et ændringsforslag, som opstillede en lang række betingelser, som skulle være opfyldt før Enhedslisten kunne stemme for en kriminalisering, som reelt tager "luften ud af ballonen".

Den endelige udtalelse kan læses på http://www.enhedslisten.dk/node/7775. Min vurdering er klart, at Radikale stemmer for en kriminalisering af prostitution, før EL gør det, fordi Radikale som de skriver går ind for en kriminalisering uden videre, hvorimod EL først går ind for en kriminalisering, når den omtalte række forudsætninger er opfyldt, herunder fx at "alle skal sikres en indkomst, de kan leve af".

Leoparddrengen sagde ...

Tak, Rasmus, jeg er meget glad for din kommentar.

Det var nemlig også som du beskriver det, at mit oprindelige indtryk af Enhedslisten omkring spørgsmålet var: at der var ihvertfald en del som så fordomsfrit på spørgsmålet. Og det var også derfor jeg op til valget netop var i tvivl, og måtte forhøre mig hos begge parter.

Og så er det jo lidt synd at det er Line Barfoed der svarer, og at hun svarer så unuanceret. (Og lidt trist ikke flere trådte til dengang, jeg gjorde ellers reklame for indlægget dengang, også overfor @Enhedslisten på twitter.)

Jeg synes som beskrevet ovenfor, stadig at Enhedslistens politik på området er tåbelig og ulogisk - først gøre noget ved de sociale problemer, og når der så ikke er nogen af dem tilbage, skride til forbud, mod de som rent faktisk ikke har problemer, og arbejder med det frivilligt.

Men pragmatisk set har du ret i, det er en situation der næppe nogensinde vil opstå.

Ikke desto mindre frastøder politikken mig meget, jeg synes som jeg før har skrevet at menneskesynet minder mig om højrefløjens tørklæde-idioti.

Jeg er heller ikke sikker på du har ret i din fornemmelse omkring Radikale kontra Enhedslisten i spørgsmålet, regeringsprogrammet endte jo rent faktisk på det punkt netop i en fuser, hvilket det næppe havde gjort hvis ikke radikale havde været imod.

Men jeg er under alle omstændigheder meget glad for at blive bekræftet i mit oprindelige indtryk, at der findes fornuftige folk i Enhedslisten på spørgsmålet.

Især pt, hvor jeg nok synes de Radikale har fået meget lidt modspil i regeringen.

Så, igen, tak for kommentaren!