Leoparddrengens
Public Key

onsdag den 23. november 2011, kl. 13.43

Nyt fra Dansk Sprog Ævl: Sprogrygterne IV

Hermed den længe ventede fjerde udgave af Sprogrygterne. Vi skal beklage at der er gået så lang tid siden sidste nummer, men vi følte sproget havde behov for at udvikle sig for sig selv en stund - en stund som nu er forbi! Husk, tredje nummer kan endnu læses her.


Problemet
Dette nummer vil være helliget logiske sammensætninger som både ... og, hverken .... eller, enten ... eller, ikke blot ..., men også ... med videre.

For gennem den senere tid - ikke mindst i den overståede valgkamp - har det stået fast, at de tidligere strukturer som skitseret herover ikke længere fungerer. Både blandt medier og politikere er det blevet udbredt at tale om både ... eller, enten ... og samt ikke blot, men heller ikke ... - og mange andre underlige kombinationer.

Et eksempel kunne være:
De utilpassede unge i dag drikker sig både i hegnet, men ryger sig også skæve.

Forklaringen
Nu kunne man jo slå det hen med at mene, at det blot er fordi mediefolk og politikere har dårligt sprog og måske endda ikke har forståelse for den underliggende logik og sammenhæng. Og mene at sproget nok skal overleve alligevel.

Problemet er ikke blot politikerne,
åvmænøller Søren Kierkegaard
Men det mener vi i Dansk Sprog Ævl er en helt forkert anskuelse!

Som udgangspunkt er det naturligvis umuligt at anse mediefolk og politikere som sprogligt tilbagestående over en kam - tværtimod må det være rimeligt at antage at der blandt dem befinder sig avantgarden indenfor sproglig håndtering. Og det man ser hos dem, snart vil finde udbredelse.

Så når de bruger termer, som synes selvmodsigende, er det ikke fordi de ikke kan bruge sproget. Men fordi vores virkelighed i dag er for kompleks til at rumme sådanne stringent-logiske konstruktioner. Det er simpelthen umuligt at udtrykke den dualistiske quasi-kvantevirkelighed vi i dag lever i, med gårdsdagens terminologi. Som om virkeligheden ikke skulle have udviklet sig siden Kierkegaard!


Løsningen
Vi har derfor lagt vore hoveder i blød i længere tid, og er kommet op med en løsning som vil sikre at det danske sprog også i fremtiden er konkurrencedygtigt og tidssvarende, og som sikrer at det kan udvikle sig. Og tilmed sikrer brugen af æ, ø og å lang tid endnu - det er nemlig engelsk for fremskridt!

Løsningen er simpelthen at indføre et begreb, som indeholder den rette dualisme, men stadig kan binde en sætning sammen på en stringent måde. Løsningen er: åvmænøller!

Således kan man i fremtiden sige:
Vi fik både burger åvmænøller shawarma til middag.
Man kan vælge at gå enten til højre åvmænøller til venstre.
Det nytter hverken at vaske åvmænøller at stryge bukserne.
Akilleus er ikke blot hurtig, åvmænøller smuk!
Som er de traditionelle former oversat. Men man kan kan også bruge det på hele den underskov af konstruktioner der på det seneste er opstået: For at bruge eksemplet fra før:
De utilpassede unge drikker sig både i hegnet, åvmænøller ryger sig også skæve!
Bemærk hvordan det nu giver mening, helt basalt! Med andre ord har vi med åvmænøller både opnået, at det ikke længere er sproget som styrer meningen, men meningen som styrer sproget, åvmænøller at meningen nu har nået et helt nyt niveau, åvmænøller en ny frihed.

Vi skal igen takke for både deres opmærksomhed åvmænøller deres lydhørhed! Dansk Sprog Ævl, November 2011.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

0 kommentarer: