Leoparddrengens
Public Key

tirsdag den 25. juni 2013, kl. 17.18

Svar fra DR angående indslaget om Nexus

Jeg fik tidligere idag et svar på mit indlæg om det skandaløse indslag i 21 Søndag om værestedet Nexus fra Seerens Redaktør - som jeg havde sendt det til.

Derfra var det sendt videre til redaktionen på 21 Søndag - hvorfra der længe ikke er kommet noget svar - men han svarede så dette i dag:
Hej,

Jeg har foreløbig kun udtalt mig om programmets brug af skjult kamera. På det punkt har jeg kritiseret DR.

Redaktionen har lovet, at de ville have svaret alle i starten af denne uge.

Vend gerne tilbage til mig, hvis du ikke er tilfreds med deres svar.

Men skal jeg svare dig yderligere, vil jeg foretrække at kende dit navn.
Jeg havde faktisk ikke set hans kritik af brugen af skjult kamera, men med lidt googling fandt jeg den. Det er grunden til at jeg nævner hans svar her, for senere kom det rigtige svar fra DR Nyheders redaktion. Som jeg bare poster nu, ukommenteret. Jeg skal nok give dem et svar, men det skal lige modnes ...!
Kære Leoparddrengen

Mange tak for din henvendelse.

Vi skal indledningsvis beklage den lange svartid, men vi har forsøgt at samle op på detaljerne og den efterfølgende mediedebat, for at kunne svare så fyldestgørende som muligt.

DR mener fortsat, det var relevant og væsentligt at bringe indslaget om Nexus. Institutionen behandler nogle af samfundets svageste og modtager årligt store millionbeløb fra det offentlige for det (ca. 1,2 millioner kr. pr. ung pr. år). Det er en vigtig opgave for DR at holde politikere og magthavere ansvarlige for de beslutninger, der træffes – og således blandt andet undersøge, hvordan skatteydernes penge bliver brugt af det offentlige. I dette konkrete tilfælde var fokus, om en kommunal døgninstitution som Nexus varetager sin opgave overfor de unge godt nok.

Grunden til, at vi iværksatte researchen og herunder skjulte optagelser på stedet, var en alarmerende henvendelse fra en ansat om, at stedets unge har et voldsomt hashmisbrug, og at ledelsen og ansatte ikke griber tilstrækkeligt ind. Henvendelsen blev bakket op af flere af vedkommendes kolleger og tidligere ansatte. Hash betragtes af eksperter som yderst skadeligt for unge med alvorlige diagnoser, som dem flere af de unge på Nexus har.

Brugen af skjult kamera er et legitimt journalistisk redskab, hvis det, man søger at afdække, har en væsentlig offentlig interesse, og hvis sagen ikke kan dokumenteres på anden vis. Vi er naturligvis fuldt opmærksomme på, at skjult kamera kan være krænkende for de implicerede unge, og derfor overvejede vi også i denne sag nøje brugen af det skjulte kamera. Inden optagelserne var det den samlede vurdering fra redaktionen, at den alarmerende kritik ikke kunne undersøges og dokumenteres på anden vis.

Institutionen skilter med en nultolerance-politik overfor hash, og de forhåndenværende tilsynsrapporter påviste alligevel ikke de store problemer, der har vist sig med hash på stedet. De var ikke omtalt med et ord og er først blevet det i en ny tilsynsrapport, der er lavet efter DR gik ind i sagen - og først efter, den daværende ansatte filmede med skjult kamera på Nexus.

Undervejs i forløbet kom vi dog i besiddelse af andet materiale, så vi – da indslaget skulle sendes – ikke længere mente, der var behov for at vise de skjulte optagelser, da kravet netop er, at kritikken ikke skal kunne dokumenteres på anden vis. Det drejer sig især om godt et hundrede siders logbøger fra de unges hverdag og om den uvildige tilsynsrapport, der blev udfærdiget, EFTER vores optagelser var afsluttet.

Vi valgte at tilbyde en række af medlemmerne af Københavns kommunes socialudvalg at se et uddrag af de skjulte optagelser i anonym form, hvor ingen af de unge kunne genkendes, da vi mener, det er journalistisk relevant, at de bevilgende politikere fik mulighed for at give deres vurdering af tilstanden på stedet. To politikere tog imod dette tilbud.

Der har været megen debat om indslaget og også vores journalistiske metoder. Vi er stadig af den overbevisning, at det var yderst relevant at give seerne indblik i hverdagen og vilkårene på institutioner som Nexus, og vi fastholder, at vores metoder har ligget fint i tråd med reglerne for god presseskik – ligesom vi har gjort meget ud af at følge DRs egne programetiske regler. Efterfølgende har bl.a. folketingets socialudvalg behandlet sagen på et samråd, hvor socialministeren tilkendegav, at hashrygning på steder som Nexus er uacceptabelt. Og vi vil naturligvis følge op på dækningen, hvis det bliver aktuelt igen.

Mange tak for din henvendelse som hermed er taget til efterretning. Vi håber, du har lyst til at se med en anden gang.

Med venlig hilsen
Jesper Steen Olsen

Redaktør
Som sagt - skal nok skrive noget opfølgende. Men nu ville jeg foreløbig lige dele dette, da mange har spurgt om der var noget nyt & fulgt med undervejs.

[Opdatering 26/6:] Jeg har nu skrevet et svar på deres svar.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

0 kommentarer: