Leoparddrengens
Public Key

mandag den 27. maj 2013, kl. 07.02

Skandaløst indslag i 21 Søndag

Her til aften havde 21 Søndag et indslag om døgninstitutionen Nexus - som er for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge - som ifølge indslaget under opholdet vedblev med at ryge en del hash; på trods af at deres ophold kostede en forfærdelig masse penge.

Jeg vil ikke gå i substansen af selve indslaget, for det er slet ikke det min forargelse handler om, eller det jeg for alvor finder skandaløst, men derimod de metoder 21 Søndag valgte at bruge, for at lave hvad de sikkert føler var en god historie. Ja, en rigtig kioskbasker i starten af udsendelsen, den kan ses her.

Udsendelsen byggede grundliggende på en tidligere medarbejder, som følte at han måtte gøre noget ved den helt forfærdelige tilstand han syntes stedet og de unge var i, med deres hashforbrug. På trods af at han havde læst inden ansættelse at al hashrygning på stedet var bandlyst. Derudover havde 21 Søndag talt med 5 anonyme medarbejdere eller tidligere medarbejdere som støttede hans forklaring.

Men deres udsagn var ikke nok for 21 Søndag. Derfor "beslutter 21 Søndag sammen med [den tidligere medarbejder], at han laver skjulte optagelser på institutionen".

21 Søndag vælger dog af hensyn til de anbragte beboere ikke at offentliggøre de skjulte optagelser. Istedet vælger de at vise dem til 2 medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation fra henholdsvis Venstre og DF. Som bliver forudsigeligt forargede - vi får at vide at de blandt andet har set en ung mand ryge en joint, og en lærer der tale om at de er svære at undervise fordi de er påvirkede af hash.

Her tror 21 Søndag jo nok, at de er home free, fordi de ikke viser selve optagelsen; jeg mener det er dybt uetisk.

Der er her tale om unge, som bor og lever på den her institution, som optages med skjult kamera. Optagelser som siden, uden deres viden eller samtykke vises til nogle politikere, som så kan sidde og diskutere dem på landsdækkende TV.

Jeg kan knap nok forestille mig hvordan jeg ville have det, hvis jeg vidste jeg var blevet optaget af skjult kamera i eget hjem, og det senere skulle diskuteres og tales om offentligt. Ligegyldigt om mit navn kom med eller ej.

Men det er ikke blot uetisk - jeg mener også det højst sandsynligt er ulovligt i forhold til straffeloven af både den tidligere medarbejder, og ikke mindst 21 Søndag:
§ 264 a. Den, som uberettiget fotograferer personer,
der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted,
straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6
måneder. [...]

§ 264 c. De i §§ 263-264 a indeholdte straffe-
bestemmelser finder tilsvarende anvendelse på den,
der uden at have medvirket til gerningen skaffer sig
eller uberettiget udnytter oplysninger, som er fremkommet
ved overtrædelsen.
Det der kan være spørgsmålet her om det nu er uberettiget - for resten kan der vist ikke herske tvivl om. Her har pressen lidt juridisk spillerum, idet hensynet til offentlighedens interesse i visse tilfælde kan gøre det berettiget at lave sådanne billeder, siger praksis.

Men ærligt talt - hvilken interesse har vi i offentligheden af, at disse optagelser fandt sted? Vi får dem jo ikke at se - det eneste vi ser er at de bliver vist til et par politikere, som bliver forargede. Så hvad er vores interesse?

Og - især når man tænker på, hvad den store åbenbaring i billederne åbenbart er: at hashrygende unge ryger hash på den døgninstitution hvor de er anbragt. Undskyld mig mange gange, men hvis det er en epokegørende nyhed, så ...?!

Den anden del af skandalen, som jeg mener det er, omhandler så nogle såkaldte logbøger om de unge, som 21 Søndag er i besiddelse af. Det fremgår ikke hvordan 21 Søndag er kommet i besiddelse af dem, men det kan man jo gisne om - jeg vil ikke gøre det højt, for det kan sikkert være injurierende, det er jo muligvis en alvorlig forbrydelse der er tale om.

Under alle omstændigheder, disse logbøger er en form for journal om de unge. De indeholder personalets observationer af den enkelte unge, og ikke mindst samtaler mellem den unge og personalet, af tydeligvis personlig karakter. Samtaler man må formode at den unge fører i en form for fortrolighed, og at de bygger på så meget tillid der nu kan opbygges.

Men det er 21 Søndag da ligeglad med. De går lystigt igang med at læse op af disse logbøger, både af observationer og samtaler. Ganske vist, naturligvis, uden navns nævnelse, men igen - hvordan må det være for en ung, der har udtalt sig om private ting i fortrolighed, at få det læst op på landsdækkende TV i bedste sendetid? Og, ifølge DR er der cirka 12 unge på stedet, så hvor anonyme de i det hele taget er, kan nok diskuteres.

Jeg sad og fik det decideret dårligt af disse overgreb. Og fælles for både de skjulte optagelser og oplæsningen af logbøgerne som 21 Søndag er i besiddelse af: det gav intet til historien. Den kunne sagtens være lavet uden disse overgreb på 14-18 årige udsatte unges privatliv havde fundet sted.

Det eneste de har tjent til var at gøre historien dramaturgisk mere interessant for 21 Søndag - i essensen har det ikke givet noget som helst i form af oplysning. (Bare så der ikke er misforståelser: jeg brokker mig ikke - synderligt - over de to eksperter der gennemgår logbøgerne for at drage overordnede konklusioner - det er oplæsningen, der er det forrykte.)

Jeg synes det er så lavt, DR. Jeg håber I bliver knaldet så meget i Pressenævnet, og jeg håber I bliver meldt til politiet for overtrædelser § 264. Og jeg håber sgu også I bliver dømt, for jeg kan ved gud ikke se berettigelsen. Jeg har så mere ondt af den tidligere medarbejder, som garanteret har handlet af godt hjerte, og som I har fået til at gøre arbejdet for jer.

Men mest af alt håber jeg I lærer af det, og lytter til kritikken. Og stopper den tur nedad en etisk glidebane som I er begyndt på.

Føj!

[Opdatering, 25/6:] Der er nu kommet svar på indholdet af dette indlæg om indslaget om Nexus fra DR Nyheder.
[Opdatering 26/6:] Og nu har jeg så svaret igen.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

7 kommentarer:

Anonym sagde ...

Hej,

DR Nyheder har denne officielle kommentar til indslaget - forfattet af 21søndag-redaktør Jesper Steen Olsen og redaktionschef for TV Avisen, Naja Nielsen:

MVH Nikoline Vestergaard, DR Nyheder (Nvestergaard på Twitter):


21 Søndags udsendelse i aftes og Mikkel Warmings opslag har udløst en del debat, som vi mener bør kommenteres.
Vi vil gerne understrege at 21 Søndag ikke fører hetz mod en institution. Indslaget i aftes baserede sig på en lang række kilder og skriftlige dokumentation.
Nogle vil mene at hashrygning kan være uskadeligt, men her taler vi om dagligt misbrug på et sted, som Københavns kommune slår på har en nul-tolerancepolitik overfor hash.
Mikkel Warming mener hashforbruget på Nexus ikke er alarmerende, mens flere medarbejdere, herunder en navngiven, er stået frem og har udtrykt deres dybe bekymring om forholdene. Desuden har nogle af landets førende eksperter udtrykt deres vurdering, baseret på skriftlige logbøger fra Nexus, der viser de unges misbrug - som for nogle vedkommende stiger mens de er på Nexus. For at dokumentere problemet har en af de ansatte endvidere foretaget skjulte optagelser, der viser beboere der frit ryger hash på Nexus. Disse optagelser valgte vi af hensyn til de unge og de ansatte ikke at vise på tv. Politikere fra Københavns Kommunes socialudvalg har dog set og kommenteret disse optagelser, men det er vigtigt at understrege at personerne på disse optagelser var anonymiseret fuldstændig.
Københavns kommune har efterfølgende fået foretaget et uvildigt tilsyn på Nexus, der også fastslår at der er problemer med hash.
21 Søndag er et seriøst medie og vælger sine journalistiske metoder med omhu. Vi mener fortsat det var relevant og væsentligt at fortælle historien om Nexus. Nexus modtager årligt et stort millionbeløb og har ansvaret for nogle af samfundets svageste unge. Vi synes fortsat det er en vigtig og væsentlig debat at rejse, hvorvidt massiv hashrygning kan være skadelig for de unge og for den indsats som skatteborgerne finansierer på Nexus.
Her er et link til en artikel, der fortæller mere detaljeret om vores overvejelser.
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/05/27/071948.htm

Leoparddrengen sagde ...

Hej Nikoline -

Tak for videre kolportering hertil :)

Jeg synes desværre ikke det svar kan bruges til så meget, da det er en polemik med Mikkel Warming om hashrygningen, som jeg er ret ligeglad med. (Jeg kan endda ikke se hvad det er svar på, da det foregår på Facebook, hvor jeg som bekendt ikke kommer.)

Jeg mener ikke at 21 Søndag hverken i svaret her eller den linkede artikel, kommer nærmere til at forklare hvad der berettiger krænkelsen af disse unge udsattes privatliv.

Den optagelse fungerer kun som gøgl i indslaget.

Og logbøgerne kommes der slet ikke ind på.

Jeg sendte i nat som klage indlægget her til Seernes Redaktør på DR, han har så i løbet af i dag videresendt den til redaktionen. Skal blive interessant hvad de svarer.

Anonym sagde ...

Hej Leoparddreng

Jeg er helt enig i din vurdering.

Det er ude af alle proportioner, at den tidligere ansatte med DRs tilskyndelse, råd og dåd, har foretaget skjulte optagelser af udsatte unge med det formål, at Kim Bildsøe kan have en diskussion med Mikkel Warming om semantik og to oppositionspolitikere på valg kan slå i bordet og kræve alt lukket.

At Nexus (og alle andre institutioner) har problemer med at holde hash'en ude kan i øvrigt læses i alle de mange offentligt tilgængelige tilsynsrapporter, ligesom DR formentligt havde kunnet få dette bekræftet dette ved at henvende sig til lederen af Nexus, andre institutioner eller KK.

NU har KK selv bragt på bane, at logbøgerne er stjålet. Så kan man jo så kun gisne om, hvem der angiveligt har gjort det, men jeg noterer mig, at vi pludselig kan stå med en endnu en straffelovsovertrædelse, der kan ramme både den, der har videregivet oplysningerne, og DRs journalister efter straffelovens § 152 henholdsvis 152d.

Personligt har jeg meget svært ved at forstå, at en ansvarlig redaktør kan finde på at tillade så indgribende midler - og oven i købet tage imod oplysninger, der formentligt er frembragt ved en strafbar gerning - for at dokumentere noget, der allerede fremgår af offentligt tilgængelige dokumenter.

Det er jo den store modsætning til Fælledgården, hvor der var tale om en afsløring af ikke-offentligt kendte men afgjort meget kritisable forhold.

Det synes meget svært at se, hvad der skulle begrunde de grove indgreb over for de udsatte 14-18 årige, og det kan undre, at DR ikke har kunnet se, hvor skævt balanceret det er.

mvh
Henrik

Leoparddrengen sagde ...

@Henrik

Tak for dit indspark. Vi kan jo dårligt blive uenige, men du har nogle udmærkede pointer.

Jeg kan tilføje, at jeg endnu ikke har fået svar på min klage fra DR, som jeg sendte samtidigt med jeg skrev indlægget her. Den var sendt videre fra "Seernes Redaktør" til redaktionen. Jeg skrev så i går atter til Seernes Redaktør og rykkede - den rykker har jeg ikke fået svar på.

Men heldigvis er vi da ikke de eneste som synes den er helt gal med det indslag. Jeg har lige læst denne artikel i Berlingske, som også perspektiverer hvordan det er foregået undervejs. Det stiller ikke ligefrem DR i pænere lys, synes jeg.

Leoparddrengen sagde ...

Opdatering:

For 8 dage siden fik jeg svar fra på min rykker fra Seernes Redaktør, at den var sendt videre til Ledelsessekretariatet i DR Nyheder. Siden da har jeg igen intet hørt.

Nu har jeg så rykket igen - det skal blive interessant hvor højt den nu sendes videre. Og om DR nogen sinde vil svare reelt, uden blot at komme med anklager om spin.

Leoparddrengen sagde ...

Der er nu kommet svar fra DR - det kan ses her.

Leoparddrengen sagde ...

Og her er mit svar på deres svar.