Leoparddrengens
Public Key

tirsdag den 14. maj 2013, kl. 17.00

Derfor hedder det "et ydernummer" - for pokker

Jeg har på det seneste flere gange, både på Google og Twitter, set spørgsmålet: "Hvad er et ydernummer" eller "Hvorfor hedder det et ydernummer". Det skyldes jo nok dramatikken om den måske kommende "konflikt" mellem regionerne og de praktiserende læger.

Hvad et ydernummer - eller Ydernr som de selv skriver det - er, er sådan set ret simpelt: det er det nummer en praktiserende læge har, som tjener som identifikation i for hold til resten af sundhedssystemet, og som er det ydelser opgøres i forhold til og betales til. Hvis en lægepraksis var en person, ville det være et personnummer, kan man sige.

Man kunne så tro at navnet kom af at lægen yder noget - men det ville være en alt for naturlig forklaring til at jeg gad skrive om det her på bloggen.

Nej, den virkelige forklaring finder vi omkring indgangen til det 19. århundrede, hvor de første koppe-vacciner blev afprøvet og indført.

De blev som bekendt dyrket på køer i form af kokopper, fordi Edward Jenner havde opdaget at malkepiger lod til at være immune for kopper. Hvilket viste sig at være sandt - de havde været i kontakt med køernes version af virus, som i forhold til rigtig kopper var relativt uskadelig - men gjorde den smittede immun, også for den rigtige type.

De som leverede vaccine blev derfor udstyret med et Udder Number - et yvernummer - som identificerede den ko der leverede vaccinen, og som så blev givet i skulderen så det dannede tallet.

Skulle en som var vaccineret så alligevel rammes af kopper, kunne det enkelt ses på det vaccineret/tatoverede tal, hvilken vaccinatør der havde leveret den uvirksomme vaccine, så man kunne søge erstatning hos ham, og så koen kunne blive taget ud af brug.

I Danmark, hvor vaccinen blev indført efter Napoleonskrigene, blev den direkte forbindelse mellem vaccinatør og kappet, og man lod lægerne stå for selve vaccinationen, men idéen med det indprentede identifikationstal beholdt man - Udder Number blev så fordansket til at blive kaldt et Ydernummer (oprindeligt udtalt med hårdt 'd').

Senere gik man så over til at bruge en anden form af variola (kopper)-virus, vaccinia, som fungerede meget bedre, og var mere uskadelig - derfor droppede man med tiden brugen af ydernummeret ved vaccinationen.

Men de privat praktiserende læger beholdt det altså, så de i al fremtid kunne kendes på deres Yvernummer - det er der dog næppe mange af dem som i dag ved, at det er det det er.

Men det ville nok være klogt, hvis det offentlige Danmark tænker lidt over sammenhængen, for som vaccinatøren Douglas Quaid sagde, da han af magistraten af Nottingham blev frataget sit Udder Number i 1809, efter gentagne forfejlede vaccinationer: "You steal me of me number, me cow and me livelyhood, but I am not a number, I am a free man! - I put a Pox on you, and your town!" Og det gik hverken værre eller bedre end at en koppe-epidemi netop ramte Nottingham det følgende år, og dræbte mange - og de overlevende var mærket for livet, en del af dem blinde.

Kilder, noteapparat, dokumentation og henvisninger.

Hvis du søger yderligere historisk folkeoplysning, kan jeg anbefale min bog: Til almeen Dannelse!

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

0 kommentarer: