Leoparddrengens
Public Key

tirsdag den 10. juli 2012, kl. 22.55

Politik med Klasse og Stil

Efter dagens interview i Politiken med Marianne Jelved, hvor hun fik sat Enhedslisten på plads, følte jeg trang til at få uddybet nogle af de ting hun sagde - for jeg følte der gemte sig en god historie. Jeg fik derfor aftalt et interview med hende, og her til aften var jeg forbi hendes smukke hjem:

Marianne Jelved: "Ih, god Dag, hr. Leoparddreng, er det allerede Dem?"

Leoparddrengen: "Ja, øh, goddag fr. Jelved, jeg håber ikke jeg kommer for tidligt?"

MJ: "Nej, slet ikke, på ingen Maade, det er da blot saa meget desto hyggeligere, nu skal jeg få Pigen til at sætte Vand over til Te!"

LPD: "Jeg håber ikke de gør Dem nogen ulejlighed for min skyld?"

MJ: "Nej, naturligvis, slet ikke - jeg skulle da saamænd nok snart have haft en Kop alligevel."

Jeg bliver ført ind i en dagligstue, som imponerer med sin klassiske indretning, uden at det virker gammeldags. Alting ligger perfekt, i sirlige linier som tager sit udgangspunkt i det gyldne snit.

MJ: "Hvormed kan jeg så hjælpe Dem? Jeg forstår De havde et Ærinde, noget De ville vide?"

LPD: "Ja, jeg tænkte på, Deres udtalelser i dag om Enhedslisten - kan de uddybe dem?"

MJ: "Hvorledes?"

LPD: "Jo, jeg mener - De synes Enhedslisten bruger en brutal retorik, som ikke passer sig ind i et demokrati?"

MJ: "Ja, det er lige præcist, hvad jeg siger. Som Repræsentanter valgt af Folket ind i Folkestyret maa vi virkelig gå foran med et godt Eksempel, og vise Pli og Dannelse."

LPD: "Men vi har jo ytringsfrihed, den gælder vel også for parlamentarikere?"

MJ: "Ih, men hr Leoparddreng, jeg kunne da virkelig ikke forestille mig at lægge Baand paa hvad nogen medlemmer maatte sige, mit Ærinde gaar alene paa hvordan det siges!"

LPD: "Det handler om stil?"

MJ: "Alting handler om Stil! Og Klasse! Hr Sass Larsen fremførte at Enhedslisten vil det klasseløse Samfund, det haaber jeg virkeligt ikke er Sandheden! For hvor ville vi være uden Stil og Klasse?"

LPD: "Så det er ikke det som siges, men...?"

MJ: "...men Maaden det siges paa! De er ved at fatte det!"

LPD: "Så når Johanne sagde svinestreger, skulle hun have sagt - hvad?"

MJ: "Saa kunne have sagt Blændværk..."

LPD: "Og når hun sagde pisset på vælgerne og klaphatte?"

MJ: "Urineret paa Vælgerne og imbecile Tomrumsforlængere..."

LPD: "Så hvis Johanne havde sagt at regeringen var nogle imbecile tomrumsforlængere som udfører blændværk og urinerer på vælgerne?"

MJ: "Så ville det have været nydeligt! Stil og Klasse!! Og det ville endda et stykke ad Vejen være rigtigt, for så vidt angår Socialdemokraterne og de Unævnelige."

LPD: "Det mener de alvorligt?"

MJ: "Ja, tag nu en som hr Sass Larsen, han er jo blot enfoldig Plebejer, som er kommet ind hvor han ikke hører hjemme. En hvis drenget Charme kan jeg dog ikke benægte han besidder, som godt kan faa Amorinerne til at bruse i selv en gammel Kvindes Aarer - men saa ender hans Evner ogsaa der. Ikke meget Stil og Klasse over den Løjser."

LPD: "Og hvis de skal beskrive SF?"

MJ: "Shhhh! Vi siger ikke Ordet i dette Hjem! De mener de Andre..."

LPD: "Ja - hvis De skulle beskrive dem?"

Hun tog en lang og dyb indånding.

MJ: "Lad mig se - de er nogle Sjuskehoveder, Vindbøjtler, Charlataner, Ignoranter, Distanceblændere, Bladanblandere, Filistre, Dilletanter, Sodomitter, Pæderaster, Stoddere, Soutenører..."

Dette fortsatte længe endnu, pigen kom med te, og der var dejlige småkager til. Tilsidst blev Marianne Jelved færdig med sin opremsning. Så sagde hun:

MJ: "Men ved De hvad det bedste ved de Andre er?"

LPD: "Nej? Hvad er det?"

MJ: "De er uden Betydning. De er helt og aldeles uden Betydning."

Efter denne fine gennemgang af rigtig politik takkede jeg for besøget og teen og småkagerne, og tog afsked med det fine menneske.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

0 kommentarer: