Leoparddrengens
Public Key

fredag den 24. januar 2014, kl. 10.33

Forbyd den offentlige transport!

Måske en lidt overraskende overskrift fra en som i høj grad går ind for offentlig transport og er generel modstander af privatbilisme, ihvertfald i byer hvor det ikke burde være nødvendigt.

Men jeg mener også man må tænke ud af boksen, indimellem. Og et af de største problemer for at få folk til at anvende offentlig transport er uden tvivl prisen. Prisudviklingen er faktisk helt forrygende - 1979 da klipperkortet blev indført kostede et 3-zoners 20 kr, i 2013 var prisen kr 200.

Og så var det jeg tænkte: med den prisudvikling på noget samfundet, staten officielt synes er en god ting, så kunne det da være interessant at sammenligne med noget staten officielt synes er en dårlig ting, og har forbudt.

Lad os prøve at sammenligne prisudviklingen på et 3-zoners klippekort i Hovedstadsområdet med prisen på 1 gram hash købt på Christiania (eller tilsvarende alternativer i København):

Jeg synes konklusionen er klar: ønsker man laver priser på offentlig transport i Hovedstadsområdet bør man forbyde den. Alternativt, hvis man ønsker højere priser på hash kan man lovliggøre det, og bringe det ind i offentligt kontrollerede rammer.

Kilder og noter:
Prisudviklingen for offentligtransport er hentet i regneark fra Movia (nederst på siden). Med tak til @omDSB for at henvise til det.

Når jeg bruger 3-zoners klippekort er det fordi der ikke fandtes 2-zoners før 1992.

Priserne på hash er hentet fra en troværdig kilde med førstehåndskendskab gennem mange år. Når jeg starter grafen i 1981 og ikke tidligere er det fordi jeg ikke har tal på hash tidligere, men ingen grund til at tro grafen skulle være meget anderledes. Tallene er muligvis ikke helt præcise år for år, men det skulle ligge fast i 1981 kostede 1g ca 40-50 kr, og prisen lå derefter fast indtil ca år 2000.

Da der i en periode blev sat hårdt ind overfor handlen på pusherstreet steg prisen kraftigt, næppe på grund af manglende udbud, men fordi pusherne har fået en kærkommen mulighed for at hæve priserne da markedet blev spredt - så de har fået en højere profitmargin.

Prisen år for år efter år 2000 bygger på ca skøn - men den overordnede tendens med en kraftig stigning et par år, og derefter igen udfladning skulle være god nok. Prisen skulle idag ligge på små 100 kr pr gram, jeg har sat den til 100 ligeud. Alle priserne er for en tilfældig som kommer ind fra gaden og ikke har specielle aftaler, køber store mængder, etc.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

0 kommentarer: