Leoparddrengens
Public Key

fredag den 17. august 2012, kl. 23.33

Maskeringsforbud?

I dag var jeg som så mange andre - men ikke så mange som vi kunne have været - til demonstration til fordel for Pussy Riot og andre af nutidens sovjetiske russiske dissidenter.

Billede fra starten af demoen,
omhyggeligt uden masker, jeg ville
jo ikke bringe nogen i fedtefadet! 
Det var en demonstration med meget kulør, og høj musik, som man vel kunne have forventet. Og masser af mennesker - især kvinder, men også enkelte mænd - var klædt som de brave kvinder fra Pussy Riot. Jeg selv ærgrede mig også næsten helt over, at jeg ikke var mødt op i leoparddragt samt en Pussy Riot hætte, til at sikre anonymititen. Som nu disse mange mennesker havde på, i forskellige glade farver.

Men det turde jeg jo ikke. For godt nok er jeg som så mange superhelte på et eller andet plan selvtægtsmand, men jeg prøver også i det store og hele at overholde landets love, når ikke andre vigtige hensyn taler for det. Og der har Folketinget jo i deres visdom i år 2000 vedtaget:

Straffelovens § 134 b. Den, der i forbindelse med møder, forsamlinger, optog eller lignende på offentligt sted færdes med ansigtet helt eller delvis tildækket med hætte, maske, bemaling eller lignende på en måde, der er egnet til at hindre identifikation, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.
Stk. 2. På samme måde straffes den, som på offentligt sted besidder genstande, der må anses for bestemt til dækning af ansigtet under de i stk. 1 nævnte omstændigheder.
Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte forbud gælder ikke for tildækning af ansigtet, der foretages for at beskytte mod vejrliget, eller som tjener andet anerkendelsesværdigt formål.
Så jeg var jo godtnok ret bekymret for at alle disse mennesker, der med deres farverige maskeringer brød loven, og nu stod til bøde!

Men hvad skete der?! Ikke en snus! Ingen blev stoppet, selvom der bestemt var rigeligt politi, og de da må have kunnet se hvad der foregik. Det var meget svært at overse de masker!

Og der var ikke regn, hagl, sne eller slud, så meget svært med at argumentere for vejrlig - med mindre de da skulle være albinoer allesammen, og ikke kunne tåle sol.

Og så kunne jeg jo synes, at det var storartet, at Politiet ikke greb ind. For det havde da godtnok været en dårlig sag, hvis en demonstration mod mangel på demokrati i sovjet, skulle ødelægges af arrestering af en stor del af de medvirkende i demonstrationen i frihedselskende Danmark.

Og, jo, det synes jeg sådan set også.

Men jeg kan egentligt ikke forstå det ikke skete - for der var jo en klar overtrædelse af maskeringsforbuddet synligt for enhver. Og, ja, det var en helt fredelig demonstration - men det er loven jo ligeglad med?

Ifølge loven, står alle til straf. Og når politiet så vælger at tilsidesætte det i nogle situationer - så er vi jo ude i en situation, hvor det er politiet der vælger i hvilke situationer en lov skal overholdes eller ej.

Man kunne ligefrem blive nervøs og tro, at politiet ville vælge at opretholde loven i situationer, hvor etaten af den ene eller den anden grund, kan se det nyttige i det - måske fordi der er typer de ekstra gerne ser dæmpet, af den ene eller den anden måde.

Men undskyld mig - det er ikke demokratisk. I et demokrati fanger bordet - også når der laves fuldstændig horrible love. Så kan man ikke vælge at se mellem fingre med loven, indtil den pludseligt passer i ens kram.

Jeg er glad for at Pussy Riot demo'en forløb uden problemer, men jeg mener faktisk at det her er et alvorligt retspolitisk problem!

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

1 kommentarer:

Kim Bach sagde ...

Fandt lidt fra 2007 i Information "Misk, mask, maske på", der er åbenbart eksempler på domme http://www.information.dk/78905

Der sluttes af med dette:
"DOMMEN I maskesagen kommer meget passende op til fastelavn. En gruppe, der kalder sig Den Anarkistiske Føderation, har grebet anledningen og indkalder til demonstration, fastelavnsoptog og tøndeslagning på søndag i København. Der er lagt op til massive overtrædelser af maskeringsforbudet, for – som arrangørerne skriver på hjemmesiden www.resist.dk – »Kom udklædt for pokker«.
Dermed er vi tæt på den situation, der i mange år fik et besindigt folketingsflertal til at tøve med at forbyde maskering ved demonstrationer: at politiet risikerer at blive til grin, når forbudet skal håndhæves."