Leoparddrengens
Public Key

tirsdag den 7. juni 2011, kl. 20.52

Brian Mikkelsen foreslår Boligejerfradrag

Det var en jublende Brian Mikkelsen som i dag kunne fremlægge de Konservatives trumfkort op til den kommende valgkamp: et forslag om at husejere i fremtiden skal modtage et indkomstfradrag på 24.000 kr årligt, for hver million kroner deres hus er værd. Således vil et hus som er vurderet til 4 millioner skaffe ejeren et månedligt fradrag på 8.000 kr.

Det var tydeligt på pressemødet at Brian Mikkelsen og de Konservative her har fat i noget af det helt rigtige - væk var den sædvanlige skepsis hos journalisterne, som jo dog pligtskyldigst forsøgte at stille nogle kritiske spørgsmål:

Brian Mikkelsen, hvad med finansieringen af forslaget - det må vel koste en hel del? Hvor skal de penge komme fra?
Det er faktisk så smart at forslaget er selvfinansierende. Ja, det er faktisk en overskudsforretning. Men for at forstå det må man forstå økonomien: når husejerne får et fradrag, får de samtidig flere penge til forbrug. Dette merforbrug skaber flere arbejdspladser, og dermed færre udgifter til dagpenge og flere skatte- og momsindtægter.

Men det er blot den mindste del af det! For samtidig bliver det mere attraktivt at være boligejer - og dermed stiger huspriserne, og kommer ud af det unaturlige dødvande de har ligget i de sidste par år - og når huspriserne stiger kan husene belånes, hvilket igen skaber flere penge til forbrug, flere arbejdspladser, mere optimisme og vækst, som igen kan belånes.

Så det er med andre ord hvad jeg vil kalde et gearet fradrag, hvor statens mistede provenu komme tifold igen andre steder fra!

Hvorfor er det kun husejerne der skal belønnes? Hvad med lejerne?
Fordi det ville være asocialt. Se sådan her på det: fradrag til husejerne gavner hele samfundet som jeg lige har forklaret. Hvor hvis man giver lejerne flere penge mellem hænderne, og gør det mere attraktivt at leje, så stiger huslejerne også - og de eneste der så ender med at få noget ud af det er bolighajerne.

Desuden må man også se realpolitisk på det - et forslag til gavn for boligejerne kan der sagtens skabes flertal for i Folketinget - det er vel kun de Radikale og Enhedslisten som vil stemme imod - hvor et forslag til gavn for lejerne ikke har en kinamands chance for at komme igennem.

Hvad med Andelsboligerne?
Dem holder vi lidt igen med - de har ikke vist sig som særligt ansvarlige, som man kan se på de truende konkurser hos mange nye andelsforeninger. Det er klart at man kun kan give sådan et skattefradrag til de som har vist sig ansvarlige i økonomisk henseende. Måske vi henad vejen vil komme med et forslag hvor ejere af andelsbeviser i ældre andelsboligforeninger også vil kunne få fradrag.

Men vil det her ikke skabe endnu en boligboble?
Tænk, jeg vidste det spørgsmål ville komme. Og nu tror du du har mig på glatis? Svaret er: jo, det vil skabe en boble. Men lan nu være med at fokusere på bobler om noget skidt: tænk på hvor godt vi havde det i Danmark for blot ganske få år siden - dengang vi kunne købe hele verden? Dengang var vi i en boble!

Det handler ikke om at undgå bobler - det handler om at undgå at de brister!

Og det mener du I kan med det her forslag?
Ja, for det er så smart indrettet, at vi jo bare kan øge fradraget når der viser sig tegn på at boligmarkedet ikke længere vokser. Og det er vi klar til at gøre, så længe det kræves!

Så man kan forestille sig en tid, hvor boligejere slet ikke betaler skat, fordi de har fået så høje fradrag?
Ja, det kan man da. Og jeg skal understrege, at det vil være en tid med høj vækst!

Men så kan man jo heller ikke dreje mere på fradragsskruen? Hvis folk alligevel ikke betaler skat?
Nej... men det har vi også en løsning på. Til den tid vil vi indføre en Boligejercheck! Altså, hvor vi betaler folk for at eje en bolig.

Vil det ikke skabe uro i befolkningen? Hvad med Sammenhængskraften? Vil lejerne ikke brokke sig - det bliver jo dem der betaler checksne?
Jeg kan ikke se hvorfor de skulle brokke sig over de checks, om man giver en check eller et fradrag kommer vel ud på et. Og det er jo også til gavn for dem, de får arbejdspladser. Iøvrigt har boligejerne jo siden skattestoppets vedtagelse fået et de facto årligt fradrag, og det er der da ingen der har nogle problemer med, bortset fra enkelte betonsocialister.

Og hvor længe kan det så fortsætte?
Alle vore økonomiske beregninger viser at vi kan skrue på fradragsskruen med deraf følgende vækst mindst indtil år 2030. Og efter det er der alligevel ingen modeller der kan se frem med nogen troværdighed, så det synes jeg vi skal holde os til.

Men hvad med husejerne. Vil de så ikke frygte et nyt politisk flertal, som vil fjerne fradraget?
Her ville jeg jo gerne føre en skræmmekampagne, og sige at det ville de Røde straks gøre. Men sandheden er faktisk, at fradragene er sikrede - for når de først er indført vil ingen regering, uanset farve, turde fjerne dem igen, for så vil økonomien bryde fuldstændig sammen. Det er med andre ord et forslag som er too big too fail!

Og hermed endte pressemødet, da journalisterne fór ud for at fortælle nyheden om dette revolutionerende forslag, som igen vil vende dansk økonomi - og for altid stoppe rygterne om Brian Mikkelsens manglende økonomiske forståelse og intelligens.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

0 kommentarer: