Leoparddrengens
Public Key

søndag den 31. oktober 2010

Crap-dag

6 kommentarer
Ach, en af de mindre sjove dage! Dels på grund af den yngste har været noget svingende syg, med tilsvarende svingende humør de sidste dage, og dels på grund af noget opsparet frustration, tror jeg.

Den startede ellers fint: egentligt havde jeg haft nogle planer om at gå i Zoologisk Have i dag, da vejret så ok ud, og det var en af de ting den yngste var blevet stillet i udsigt, fordi han ikke var med i Rom. Men så i går, da vi skulle til middag hos min mor, og vi skal til Vesterport, ser han den store plakat med reklame for Olsen Banden På De Bonede Gulve. Og den ville han altså meget gerne se.

Ok, fint siger jeg så, så lad os gøre det i morgen (idag). Selvom jeg ikke regnede med det var noget for ham, var det ikke noget jeg ville nægte ham, og den ældste ville jo meget gerne se den.

Så det var så med forventning om hyggelig eftermiddag vi gik i Palads i dag, og så den (endda til halv pris - det var åbenbart Biografens Dag eller noget, i dag, så alle billetter var halv pris - sgu dyrt nok alligevel :) ). Filmen var så ikke særligt god - men det havde jeg egentlig heller ikke forventet. Men den ældste syntes den var herlig, så det var godtnok, den yngste var mere tvivlende, og det forstår jeg fint. Der har været rigtigt meget han ikke har haft forudsætninger for at fatte en bjælde af.

Jeg spørger så ungerne om vi skal gå på Burger King, hvilket de - ikke overraskende - meget gerne vil. Men på vejen derhen laver vi det om til McDonalds, da den yngste bedst kan lide det, på grund af deres bedre legefaciliteter. Og jeg og den ældste har længe fået vores vilje med BK (hvor vi vil hen på grund af den bedre mad.)

Så vi havner i kælderen ved legelandet i McD på Vesterbrogade, og ungerne hygger sig fint. Spiser ikke rigtigt noget, men det er så heller ikke det vigtige for dem. Jeg spiser en Big Mac (og jeg giver deres reklamer helt ret - den første bid er det bedste, siden går det bare nedad bakke...), og får tiltagende hovedpine af støjniveauet, lyssætningen og indeklimaet.

Og så er det på hjemvejen at det går galt: den yngste flipper helt ud, og klager over at vi ikke var i Zoologisk Have. Hvilket jeg får dårlig samvittighed over, fordi det jo var del af den deal omkring rejsen til Rom, som jeg også har dårlig samvittighed over, selvom det altså var en ret fornuftig ting at han ikke var med.

Og det mest absurde er, at jeg jo langt heller ville have været i Zoo - men det var jo ligesom på hans ønske. Men det er ikke lige til at få forklaret ham, ihvertfald ikke på en måde som virker.

Og højst usædvanligt - men jeg kaster altså skylden på hans skiftende feber - er han sur, vred og ked af det i forhold til mig resten af dagen, det var kun lige omkring sengetid han faldt lidt til ro. Og han kan altså være effektivt sur, vred & ked af det, hvis han vil. Men sjældent længe ad gangen.

Så nu ender det nok med, at jeg holder ham hjemme i morgen - syg eller ej - og så går i Zoo om eftermiddagen, når den ældste kommer fra skole. Ikke lige sådan jeg havde regnet med at bruge mandagen - hvor jeg regnede med første børnefri dag - men så må det være sådan.

Heldigvis holder det vist nogenlunde tørt.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Quiz 112: Hvilken luftart

3 kommentarer
Egentligt dækker betegnelsen over en række luftarter - de er alle kendetegnet ved at kunne findes i de kongeliges prutter.

Svar findes her.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

lørdag den 30. oktober 2010

Pia Kjærsgaard: Forbyd Dansk Folkeparti

3 kommentarer
Jaja, endnu engang er det et grundlovsstridigt forslag. Men jeg synes det er interessant. For i parabolhalløjet, siger Pia Kjærsgaard nu til Politiken: Hensigten er at forbyde det, der fremmer had i samfundet. Og det må jo udenfor enhver tvivl også indbefatte Dansk Folkeparti.

Lidt i forlængelse af mine tanker fra for lidt siden, siger hun samtidig, at hun er fuldstændigt ligeglad med, at ordførerne fra V og K ikke kan lide hendes tanker. Hun vil have en afvisning fra partilederne, themselves!

Det kan man jo vælge at tolke som almen arrogance. Eller - som faktisk er sandheden - at hendes forslag ofte skydes ned, for senere, i en let modificeret form, at blive godtaget når der er vigtige ting der mangler stemmer. Som at redde en minister, eller få en finanslov igennem.

Men det kan også tolkes derhen, at hun vil have det endelige opgør. Rive sig løs og stå på egne vanvittige, men populære, ben.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaards nye strategi?

3 kommentarer
Nedenstående skrev jeg egentligt som et svar på en kommentar, til indlægget om Pia Kjærsgaards parabolskræk. Men syntes egentligt det fortjente særskilt indlæg:

Enig - også selvom man må tage i betragtning at Naser Khader selv har leveret sin kvote af utidige aprilsnar'er.

Jeg blev først særdeles overrasket over Pia K., som jo åbenbart i den grad gør alvor af sine udtalelser om, at det ikke længere blot handler om at bekæmpe islamister, men om at bekæmpe selve islam.

Overrasket, fordi er der noget konen ikke plejer at være, er det dum. Og det her virker umiddelbart ganske dumt.

Men ved nærmere ftertanke kan jeg ikke lade være at spekulere på, om det er den nye kurs - fordi hun er klar over at VK regringen alligevel er dødsdømt nu, og hun - da der ikke kan mønstres nogle flertal, som er afhængige af hende - under alle omstændigheder snart kommer uden for indflydelse. (Godtnok en tanke jeg lidt har været inde på før, i anden sammehæng.)

Og hun derfor går all in - med hvad der naturligvis har været partiets holdning altid, men som de har dækket med netop det nødvendige lag fernis.

Til glæde for kernevælgerne og folk omkring. Man skal jo evigt huske, at selvom regeringen går tilbage, går det til stadighed frem for DF.

Aldrig undervurdere Pia Kjærsgaard!

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Ytringsfrihedens forkæmper: Forbyd paraboler

2 kommentarer
Pia Kjærsgaard mener nu over for Berlingske, at man bør forbyde paraboler i Vollsmose. For de peger jo mod den mellemøstlige verden, og det er jo noget propaganda og indoktrinering der kommer derfra.

Fantastisk - det er sgu værdidebat der vil noget. Vi kunne vel også få støjsendere med videre, ligesom Sovjet havde i de gode gamle dage, mod Radio Free Europe og hvad de øvrige imperialistiske radioprogrammer nu hed.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Ministeransvarsloven

Ingen kommentarer
Jeg får en del søgninger på ministeransvarsloven i øjeblikket, så jeg har selv lige googlet den - den var ikke helt nem at finde, men her er den i al sin enkelthed (den er fra 1964):
§1: Loven angår ministres ansvar for deres embedsførelse.

§2: Borgerlig straffelovs almindelige del finder anvendelse.

§3: Ved anvendelsen af borgerlig straffelovs regler om ansvar for medvirken til en lovovertrædelse skal en minister anses for medvirkende til en underordnets handling, når 1) han har været bekendt med, at den pågældende handling ville blive foretaget, og har undladt at søge dette hindret. 2) handlingen har været et nødvendigt eller naturligt middel til gennemførelse af en beslutning, for hvilken ministeren er ansvarlig. 3) han har fremmet handlingens udførelse ved ikke i rimeligt omfang at føre tilsyn og fastsætte instrukser.

§4: Ansvar for en af kongen underskrevet beslutning påhviler såvel enhver minister, der har medunderskrevet, som ministre, der på anden måde har medvirket til beslutningens tilblivelse.

§5: En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.

§6: Straffen efter § 5 er bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2.Er forholdet begået af uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
Stk. 3. Bødestraf fastsættes efter borgerlig straffelovs regler om dagbøder.

§7: Bestemmelserne i § 6 gælder kun, såfremt strengere straf ikke er hjemlet i den øvrige lovgivning.
Stk. 2. Borgerlig straffelovs §§ 155-157 gælder ikke for ministre.

§8: Ministres strafansvar forældes efter borgerlig straffelovs §§ 93-95 Forældelsesfristen er dog i intet tilfælde mindre end 5 år.

§9: Med hensyn til erstatningsansvar i anledning af ministres handlinger gælder de almindelige regler om erstatning for skade forvoldt af personer i statens tjeneste.
De vigtige paragrafer er §§ 3 og 5, men bemærk §6, stk 2 - som også foreskriver straf ved uagtsomhed. Så det er altså ikke nok, at man siger det ikke var med vilje, man vildledte Folketinget. I forhold til loven, altså.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Frank Hvam nøgen

Ingen kommentarer
Der sker altså noget særligt, når Casper Christensen og Frank Hvam bringes sammen - noget jeg holder meget af. PingPong kalder de det vist i Klovn.

Som i aftenens afsnit af Live fra Bremen, som starter med at Frank er gæstevært med de bedste intentioner om at få højnet programmets standard, fra det lavkomiske, underbæltestedsfikserede. Til han i en ret herlig afslutningssketch havner nøgen på scenen, med fældende kønsbehåring og paniske øjne.

Jo - overskriften er en min SEO-konsulent sagde jeg skulle lave, men jeg gør det med stor glæde.


Ceterum censeo Facebook esse delendam.

fredag den 29. oktober 2010

Interview med en Statsminister & Statsmand

2 kommentarer
Det er en tydeligt forandret Lars Løkke Rasmussen der toner frem i Skype, da jeg får hul igennem til Bruxelles. Væk er trætheden og anstrøget af panik der har vist sig de seneste måneder. Væk er bekymringerne omkring torturanklager, overbetaling, løgn og vildledning af Folketing og Rigsrevisorer, værdidebatter, feriesager, kidnapninger og NemID som han ikke har kunnet få til at virke.

Nu er det en statsmand som hviler i sig selv; den statsmand han hele tiden har vidst han havde i sig, men som han ikke har kunnet få forløst. Indtil i går, da han brød dødvandet i EU, og kom med et banebrydende kompromisforslag. Og lige pludselig blev stemningen lidt bedre, for at bruge en parafrase af en gammel reklame.

LPD: Goddag, Lars Løkke - og til lykke med som tingene har udviklet sig!
LLR: Tak, Leoparddreng!
LPD: Jeg ville jo morderligt gerne høre lidt om direktiv-forslaget i detaljer...
LLR: Ja, men jeg vil jo også gerne fortælle dig mere om det. Men der er mange ting der ikke er forhandlet på plads endnu, så vi må gøre det off the record?
LPD: Ja, selvfølgelig. Vi tager det som ren baggrund. Måske vil jeg spørge om jeg må bruge enkelte ting? Vi kan sige det kommer fra "en kilde tæt på statsministeren"?
LLR: Det lyder fint!
LPD: Godt, så! Altså - for det første: Hvad mener du om, at dit forslag med det samme af vittige hoveder er blevet døbt slavedirektivet?
LLR: Det var jo helt ærligt ikke andet end jeg havde forventet. Men vi har jo ytringsfrihed, så det skal folk selvfølgelig have ret til. Man kan så sige, at de folk jo måske kan risikere at blive udvekslet med andre lande - og vær sikker på det, jeg er udmærket klar over hvem der er tale om!
LPD: Men er det et slavedirektiv?
LLR: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men jeg har altid ment - som venstre i øvrigt - at det er vigtigt at blive ved at se mennesker som en ressource. At det er forkert at betragte nogle mennesker som værdiløse, og de bare går og laver ingenting. Og venstrefløjen har jo længe gået og talt om at arbejde er en ret. Jeg tænker bare tanken helt til ende, og slår fast, at arbejde ikke blot er en ret, men en pligt!
LPD: Hvilket jo altså så vil betyde, at man nu kan tvinge danske bistandsklienter til at arbejde i udlandet, uden løn?
LLR: Det er jo rent hypotetisk. I Danmark sørger vi jo for at betale vores regninger - det mindes jeg da iøvrigt at have forklaret dig før? Så medmindre de røde kommer til, er der næppe risiko - eller mulighed, om man vil - for at det skal ske med danske modtagere af overførselsindkomster. Men altså, hvis det skulle ske - de har vel også bare godt af at komme ud og se verden lidt?
LPD: Men, altså - i princippet. Man kan tvangsudsende mennesker til at arbejde et statsunderskud af, under kummerlige forhold?
LLR: Jeg synes sådan set ikke man kan tale om kummerlige forhold. Men beskedne, jovist.
LPD: Og hvordan harmonerer det så med Venstres partiprogram, om frihed og lighed for alle mennesker?
LLR: Det står der nu heller ikke... nå, jeg tror jeg ved hvorfor. Du har et af de gamle programmer, der havde sneget sig en fejl ind. Der skulle stå - og det er det der står nu - frihed for alle lige mennesker. Og det er jo noget helt andet.
LPD: For alle mennesker er ikke lige?
LLR: Nej, naturligvis ikke!
LPD: Hvordan finder man så ud af hvem der er lige og hvem som ikke er?
LLR: Ja, det er jo det man kan kalde et godt politisk spørgsmål. Politik handler som bekendt om prioriteringer, det muliges kunst og at kunne tælle til 90. Og for eksempel står det da klart, at indvandrere naturligvis ikke er så lige som andre.
LPD: Det gør det?
LLR: Ja, naturligvis. Det kan du jo allerede se i dag, med starthjælp og så videre. Det er da tydeligt de ikke er lige!
LPD: Og når de ikke er lige, har de heller ikke krav på frihed?
LLR: Nej, det synes jeg ærligt talt nærmest giver sig selv!
LPD: Okay... så hvis Danmark ikke skal til at afgive ArbejdsKraftsUdligningsEnheder, så vil vi jo måske komme til at stå til at skulle modtage nogen. Er der nogen projekter du tænker på, det kunne være oplagt at bruge sådan nogle til?
LLR: Vi står jo foran at skulle bygge en Femern-bro - der tænker jeg det kan være oplagt med AKUE'er - vi har beregnet at det sandsynligvis kan gøres til under halv pris.
LPD: Men de folk vi får er jo næppe uddannet til den slags?
LLR: Nej, men mængden vil opveje kvaliteten. Og så behøver man jo ikke bekymre sig om arbejdsmiljølove - det er en af de smarte ting. Og det er faktisk noget af det mest bekostelige ved byggearbejde - arbejdsmiljølovene.
LPD: Andre ting?
LLR: Jeg har længe tænkt, at vores statsministerbolig var lige lovlig beskeden. Sådan lidt H.C. Andersen agtig. I andre lande jeg besøger, bor folk af min beskaffenhed i paladser. Så det tænkte jeg også kunne være et godt projekt - et statsministerpalads!
LPD: Vil det så ikke ærgre dig, når en anden flytter ind?
LLR: Haha, den var god. Du kan være helt rolig, det kommer ikke til at ske!
LPD: Indtrykket har jo været, at dit forslag gik glat igennem Ministerrådet? Var der slet ingen indvendinger?
LLR: Merkel var lidt forbeholden først - noget med Tyskland og deres historie, og noget med arbejde under krigen. Men jeg tror hun har set fidusen nu.
LPD: Og fidusen er altså - at når man på denne måde flytter folk, mister de samtisig deres rettigheder?
LLR: Præcis. Man kan jo så diskutere om de nogen sinde havde rettighederne i første instans. Men, jo - det er noget af det smarte med et tværnationalt samarbejde.
LPD: For at springe lidt i det... Lene Espersen var endnu engang i samråd i Finansudvalget i Folketinget i dag. Resultatet bliver sandsynligvis blot at hun får en næse med tilhørende begmand. Men hvis det ender med Folketinget erklærer mistillid til ministeren, hvad vil du så gøre?
LLR: Fyre hende. Faktisk ville jeg ønske de gjorde det. Jeg har ikke længere brug for Lene - eller de Konservative i det hele taget...
LPD: Heller ikke Brian Mikkelsen... jeg tænker på...
LLR: Ja, jeg ved hvad du tænker på. Hvad fanden havde han gang i? Jeg fatter ikke den mand. Dreng. Whatever.
LPD: Nå, jeg tror også jeg er ved at have hvad jeg skulle bruge. Du skal have mange tak, Lars.
LLR: Lars, ja. Haha. Det kan godt være du ikke får lov at kalde mig det næste gang. Til den tid tror jeg jeg insisterer på vi skal være des!
LPD: Naturligvis...
LLR: Noget andet - jeg har bemærket du ikke længere er på min venneliste på Facebook?
LPD: Nej, forstår De... jeg har meldt mig ud af Facebook. Jeg bryder mig ikke om det mere.
LLR: Hvor højst besynderligt?! Så har du jo ingen venner?
LPD: Nej, det har De ret i!
LLR: Jeg ser nu gerne at du tilmelder dig igen. Om jeg så skal være din eneste ven. Bare som tegn på respekt?!
LPD: Det skal ske! Mange tak!
LLR: Det var så lidt. Og husk nu... kun til baggrund!
LPD: Som lovet! Og endnu engang tak skal De have!
LLR: Farvel, Leoparddreng. Jeg ønsker alt godt for dig og dine!

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

torsdag den 28. oktober 2010

Løkke redder EU

Ingen kommentarer
Midt i optrækket til en ny forfatningskrise i EU, redder lille Danmarks Lars Løkke Rasmussen hele situationen med sit kompromisforslag. Løkke omtales som ikke mindre end Europas naturlige leder og en sand Alexander (Alexander d. Store. red.) af sine kolleger, efter at han her til aften løste den gordiske knude.

Alexander den Store
- man kan godt se ligheden
med Lars Løkke
Der var ellers lagt op til store problemer, fordi Frankrig og Tyskland stod stejlt på, at fratage stemmeretten fra lande, som ikke kunne opfylde EUs konvergenskrav. Ikke fordi der som sådan var noget demokratisk problem i  forslaget, men fordi det ville kunne medføre at der skulle en ny EU-forfatning til. Og det kunne så medføre et demokratisk problem, da det i flere lande formodentlig så ville komme til folkeafstemninger.

Det er derfor Løkkes forslag om arbejdskraftudligning er så genialt, da det kan gennemføres med simple direktiver - der er nemlig ingen lande som afgiver suverænitet, så det hele kan ordnes manuelt.

Det kommende direktiv, som allerede har fået det fængende navn, slavedirektivet, forventes færdigformuleret i løbet af foråret 2011, og vedtaget i løbet af næste efterår, hvorefter det kan implementeres i løbet af foråret 2012 - en del forud for den tidsfrist man arbejdede med, hvis der skulle en helt ny traktat til.

Og, hvad er det så direktivforslaget indebærer: jo, det siger, at for hver procentpoint et lands statsfinanser overstiger underskuddet tilladt efter konvergenskravene, skal underskuddet erstattes overfor de øvrige EU-lande med betaling i arbejdskraftoverførsel. Altså arbejdskraft, som i øjeblikket findes i EU-landet med underskud, flyttes til de lande som har overskud - og som jo reelt betaler for de lande som har underskuddet.

Rent praktisk vil det nok foregå ved, at LiD'en (Land in Deficit) udvælger arbejdsløse og folk på overførselsindkomster, som så flyttes til de øvrige lande, hvor de kan arbejde gælden af. Og der skelnes ikke på etnicitet - så ville forslaget jo være racisitisk, så man kan nok forestille sig at de første til at blive flyttet vil være indvandrere fra uden for EU.

Og hvorfor skulle modtagerlandene så være interesseret i at modtage disse WUXs (Worker Units in eXchange), på dansk AKUE'er (ArbejdsKraftUdligningsEnheder)? De har jo muligvis allerede en høj arbejdsløshed de slås med?

Men, der tænker man ikke på at den arbejdsløshed jo kun er der, fordi folk ikke vil arbejde billigt nok. AKUE'erne behøver kun modtage kost og logi - og det behøver ikke være noget fancy, som forslaget ligger i dag, der tales om sovesale med mindst 1½ kvadratmeter pr AKUE, og mindst et toilet pr 250 AKUE'er - og med det omkostningsniveau (selv når man medregner prisen til opsynsmænd og motivatører) vil der nok være mange som vil være interesseret i at benytte arbejdskraften: EU kan rent faktisk blive konkurrencedygtigt med Kina i produktionsleddet.

Ydermere giver det en række fordele i modtagerlandene, for eksempel jublede Sarkozy over at man nu kunne give fagforeningerne tørt på, og Berlusconi glædede sig over at der kunne blive gjort rent i Napoli, samt hjemme hos ham selv.

LiD'erne har også en klar fordel, da de jo har en klar interesse i at slippe for at betale overførselsindkomster til AKUE'erne, og de ligeledes kan slippe af med en masse sociale spændinger, ved på den måde at kunne justere befolkningen.

Jeg fik en kort kommentar fra Lars Løkke, hvor jeg naturligvis lykønskede ham med den positive reaktion planen har fået. Han lovede mig et længere interview senere, men fortalte lige kort hvor han fik inspirationen fra:

Ja, jeg sad jo og arbejdede med Ghettoplanen, fortæller Lars Løkke. Og midt i arbejdet hører vi jo så i radioen, om hvordan forsvaret kreativt har omgået diverse konventioner med videre, ved at udlevere folk mellem forskellige lande og jurisdiktioner. Og det gik op for mig, at på den måde er der jo en hel masse unødigt bureaukrati man kan undgå. Og, ja, så lå den her løsning jo lige for. Det er jo en naturlig følge af Rom-traktatens grundidé - om arbejdskraftens fri bevægelighed.

Jeg ser frem til det længere interview. Men glæder mig i første omgang over, at EU slipper uden demokratiske problemer.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Råstegte Rødbeder

Ingen kommentarer
Jeg har gennem noget tid haft en idé om, at at man kan "udsætte" rødbeder for stort set det samme man gør med kartofler, og få storartede resultater ud af det. Og har besluttet mig for at eksperimentere lidt med det.

I dag forsøgte jeg mig så med råstegte rødbeder som tilbehør til hakkebøf, og resultatet var efter min mening fremragende - en simpelthen dejlig smag af jordbund! Ungerne kunne ikke lide den, de vil vist kun have rødbeder i syltet form indtil videre, men jeg syntes det var kanonlækkert.

Og dejlig simpelt, ihvertfald som jeg fandt ud af at lave det her: skræl 3-5 store rødbeder - vel godt et halvt kilo - skær dem i tern/stykker på ca 1 cm på hver side. Varm en pande op med smør og olie, rigeligt, ca ½ cm, hæld rødbede-ternene forsigtigt i, og lad dem stege for jævn-god varme i 20 minutter. Vend ofte undervejs. Tag dem fra panden (helst uden for meget fedt følger med), og læg dem på en tallerken med køkkenrulle for at komme af med det meste fedt.

Og salt dem så efter behov, og de er klar til servering.

Jeg burde selvfølgeligt have taget et billede, men det tænker jeg først på nu - og nu har jeg altså spist det hele.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

En ny slags Google-popularitetsmåler?

Ingen kommentarer
Uforvarende har jeg muligvis fundet på en ny måde til at finde ud af hvor populær man er hos Google - altså, hvor højt den rangerer en i søgninger, over tid. Som ikke bare er PageRank:

Find et søgeord, som af en eller anden grund pludseligt bliver populært, for eksempel hver fjerde måned, eller hvert halve år. Lav et indlæg som rammer det søgeord i sin overskrift og indhold. Og hold så øje med, hvor mange indkommende søgninger du får på ordet, når det topper.

Problemet kan selvfølgeligt altid være, at finde et godt søgeord, som andre ikke har, og som topper nogenlunde konstant.

Dennegang giver jeg billede
af en kongelig hestehale!
Og det var da ikke noget jeg tænkte på, da jeg skrev mit (meget korte) indlæg om LA-hestehaler og nørd-hestehaler. Dengang havde jeg lige set Klovn-afsnittet hvor det omtales for første gang, og da jeg selv render rundt med hvad der må være en nørd-hestehale syntes jeg det var ganske morsomt.

Det er ord der bliver søgt overraskende ofte på, men det stiger gevaldigt hvergang det afsnit af Klovn genudsendes - på Zulu eller TV2 - og således også i aftes, da TV2 genudsendte det afsnit endnu engang. Og jeg på en time efterfølgende fik over 50 hits på varianter af søgeordet.

Og det er mere end jeg plejer at få, per udsendelse, så det er jeg godt tilfreds med. Også selvom det er mindre interessante hits, de læser ikke videre rundt på sitet. Måske de ikke syntes det var så sjovt at få en hesterøv smækket i ansigtet?

Men som Google-måler synes jeg den er god nok. Tror jeg vil spekulere over hvad man kan lave af lignende - og om man kan lave et videnskabeligt værk på baggrund af metoden. Eller måske udvikle noget ny SEO-metodik som kan gøre mig millionær. Klovn-metoden?

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

onsdag den 27. oktober 2010

Selvom man ikke har nogen venner...

8 kommentarer
...kan man vel godt få sig et par fjender (til)?

Kenneth Plummer har altid været lidt svær at blive klog på, synes jeg. Lidt glat i det. Og han har ikke haft nogen tydelig magtbase i det politiske spil, hvilket jo nok også har været hans styrke - det, sammen med hans villighed til at skære ind til benet i DR, efter tidligere tiders excesser.

Som især har ramt nyhedsformidlingen, som er blevet beskåret hårdere og hårdere. Det er selvfølgeligt ikke gået hen og blevet så slemt som i Berlusconi Italien, men når man ser DR1s programflade, med have/hus programmer mellem 20 og 21, og en (dødssyg) engelsk krimi kl 22 hver dag, bortset fra når der sendes Talent 2010 eller X-Faktor, så er det svært ikke at gøre sig nogle tanker.

I det hele taget har Plummer vist haft det svært med sin nyhedsredaktion, det er ofte kommet til kampe og konflikter. Som da han borttog dem muligheden for at gå dybere omkring TV2s lækagesag, ved at hemmeligholde den optagelse, som tilsyneladende kan opklare hele den historie.

Men mest af alt har han virket glat. Indtil altså den her famøse bog, for hvad er der lige gået galt for ham i den sag? Han må have været ganske panisk for hvad der kunne blive skrevet om hans privatliv, for at gå ind i sådan en informationsstudehandel, hvor han tilbyder fortrolige oplysninger mod at hemmeligholde hans (angivelige, ifølge Nyhederne til aften) mange bekendtskaber af modsat køn. Og gør det på bånd?!

Og så spæder op, ved at komme med udtalelser som må siges at være i høj grad injurierende - hvis han altså ikke kan bakke dem op, hvilket så tilgengæld vil vise at han har handlet meget mærkeligt som direktør - mod diverse tidligere chefer i nyhedsafdelingen. Det virker meget, meget syret. (Og Lisbeth Knudsen kan da godt sige nu, at hun ikke har tænkt sig at køre en injuriesag, men medmindre Plummer selv dementerer og undskylder meget hurtigt er hun nærmest nødt til det.)

Så manden uden magtbase og politiske venner - han har i høj grad fået sig nogle fjender. Han havde nok nogle af dem før, ellers er det da endnu mere mærkeligt, men nogle nye skal nok være kommet til.

Og det er da også til at mærke over hele det politiske spektrum, at der ikke er nogen der har tænkt sig at holde hånden under ham. Og hvorfor skulle man da også det....?

Medmindre Plummer da ringer til nogen, og advarer om, at optagelsen i lækagesagen jo kan blive lækket, hvis han ikke reddes. Desværre for ham tror jeg at det kort så småt er spillet ham af hænde (og hvis man vil være rigtig konspiratorisk kan man jo så overveje om sagen kommer nu, fordi den trumf alligevel ikke længere er noget værd....) - så hvis man godt kunne tænke sig et job som generaldirektør tror jeg såmænd godt man kan begynde at spidse blyanten nu, for der kan snart skrives ansøgning.

Men ham der Kurt Lassen (forfatteren)? Ham ville jeg da godt nok passe på med hvad jeg siger til, off eller on the record. Det undrer mig lidt at ingen er gået til den del af historien. [Opdatering]: Credit til TV2 Nyhederne, som med Divya Das i studiet netop konfronterede Kurt Lassen med hans mærkværdige opførsel, her til aften.

I øvrigt bemærkelsesværdigt hvordan der efterhånden kan dannes kæder af lækager?

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Store forandringer i Århus / Aarhus

1 kommentar
Aarhus Bolle-Å by night!
Byrådet i Århus har i dag vedtaget to store forandringer.

Den første er, at man bringer Århus tilbage til sit navn fra før 9. september 1948: Aarhus.

Men man ønsker jo ikke et helt at slippe forbindelsen til det nymodens Å. Derfor er den anden beslutning, at man omdøber Århus Å til Aarhus Bolle-Å.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

tirsdag den 26. oktober 2010

Google: Hvorfor hedder det England

2 kommentarer
Det gør det, fordi en af de største befolkningsgrupper til at befolke landet i omkring år 600-700 var Anglerne - en germanisk stamme som kom fra området omkring halvøen Angeln sydøst for Flensburg. Sammen med saxerne (som kommer længere nede fra i Tyskland, blandt andet Sachsen) er det de primære folk*, indtil Normannerne begynder at rykke ind efter slaget ved Hastings (1066).

England er således en fordrejning af Anglernes Land eller Angler Land.

England omtales i øvrigt også nogle gange som Albion, som er et oldtidsnavn for hele øen England er del af.

Dermed ikke forstås at der ikke var mennersker der før, der har været mennesker gennem mange tusinde år, men de er blevet fortrængt eller assimileret - som man også har set det ske i Danmark.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Berlusconi TV

2 kommentarer
Jeg har før været i Italien under Berlusconi, og oplevet deres mildest talt sære TV. Men ikke i så ekstrem form som i det nylige Rom-ophold.

Vi havde en eller anden satelit-modtager, så vi havde agang til ca 100 kanaler. Et par af dem var udenlandske: en polsk og en russisk musikkanal, samt et par arabiske, og en på vistnok urdu. Og så en spansk.

Den spanske var den eneste kanal hvor vi ind imellem stødte på nyheder - de handlede altid om chilenske minearbejdere.

Bortset fra det stod menuen på italienske Hvem vil være millionær-kloner (+ den rigtige i italienske udgave) og andre latterlige quizshows, nogle af de berømte shows med ældre Berlusconi-lignende hårtransplanterede mænd og unge storbarmede blonde kvinder (dem var der dog ikke så mange af som jeg havde forventet), et par italienske soaps, et par amerikanske italiensk-eftersynkroniserede ditto (Ugly Betty kunne de godt li'), en enkelt gang eller to en amerikansk spillefilm - naturligvis eftersynkroniseret (Rocky på italiensk - Rocky Balboa talende med klar, distingveret, italiensk stemme), og ikke at forglemme TV Shop, TV Shop og atter TV Shop.

Og masser af reklamer. Mellem udsendelser, midt i udsendelser, sågar nogle gange reklameblokke midt i en anden reklameblok. Det var virkeligt svært at orientere sig om hvad man egentligt var midt i.

På intet tidspunkt oplvede jeg noget, der på mindste måde lignede et oplysende program. Hverken på de statslige RAI 1, 2 eller 3, eller RAI GULP eller hvad de iøvrigt hed, eller de private eller de regionale. Det hele den samme suppe af reklamer og lowlife TV. Jeg så dog ikke noget reality-TV (bortset fra fra den bløde ende, i form af X-Factor, som kørte hele tiden): tror at Robinson og Paradise Hotel er for lowlife til selv italiensk tv.

Anyways: det må være det mest dødssyge og fordummende TV jeg nogensinde har oplevet - og det tør jeg godt udtale, selvom jeg naturligvis har været lidt handicappet i min tilgang, i og med det hele var på italiensk. Men faktisk har jeg en fornemmelse af at jeg ville have syntes endnu mindre om det, hvis jeg havde forstået hvad de sagde. Jeg må dog indrømme - jeg så ikke meget der lignede propaganda, i det det jo ville kræve et eller andet forsøg på oplysning. Som der altså ikke var noget af.

Ikke overraskende at så mange romere søger på gaden om aftenen.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

mandag den 25. oktober 2010

Svanemærkede bleer

Ingen kommentarer
Libero vil med en sponseret video gerne have lov til at gøre opmærksom på at de leverer svanemærkede bleer. Og det er da også helt fint! - og den skal nok ramme plet hos kvinder med en kage i ovnen (tillykke!).

Men jeg kan ikke lade være med at tilføje for egen regning, at jeg de sidste år af min yngstes ble-karriere med stor glæde brugte faktas billige - de fungerede fint, kostede en brøkdel af de "dyre" (også når de dyre var på tilbud, hvilket jo er den eneste reelle pris) - og har været svanemærkede i årevis.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

søndag den 24. oktober 2010

Der tog jeg så fejl - angående I, Robot

Ingen kommentarer
Jeg var jo på forhånd særdeles skeptisk overfor I, Robot - men jeg blev faktisk glædeligt overrasket. Det var langtfra det action-helvede forfilm havde givet indtryk af. Hvorfor man jo kan undre sig over de marteingsfolk der finder ud af, at traileren skal sættes sådan sammen. For de som har set filmen baseret på traileren har nok været skuffede.

Jeg blev selvfølgelig stadig irriteret over nogle ting, og Will Smiths hovedrolle var småirriterende, men slet ikke så galt som jeg havde frygtet. Og jeg kunne godt lide Bridget Moynahan's Susan Calvin.

Så - jo, den var jeg faktisk glad for at se. Fik helt lyst til at genlæse romanserierne.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Forventning om blasfemi

Ingen kommentarer
Det er med bange anelser jeg ser I, Robot på TV2 i aften. For den påstår (som titlen også mere end antyder) at være baseret på Isaac Asimovs mesterlige robot-noveller.

Men alt hvad jeg har set af forfilm med videre har givet indtryk af en Will Smith.morsom action-film. Hvilket nogengange kan være ok - men fandeme ikke når man blander det sammen med noget Asimov. Asimovs historier var ganske eftertænksomme i sit forsøg på at efterforske hvordan et samfund med mennesker og tænkende robotter kunne fungere - og stort set blottet for action. Og det er altså lidt svært at genkende i hvad jeg har set.

Af samme grund var jeg da heller ikke inde og se filmen i biografen - men når nu den ligefrem bliver stoppet ned i halsen på mig, i form af at blive vist i mit fjernsyn, må jeg jo lige set hvor galt de har maltrakteret forlægget.

(Jeg kan ikke forestille mig at filmen, når nu det skal være noget med Asimov, ikke gør brug af robotikkens 3 grundregler, the three laws of robotics, som stort set alle Asimovs robothistorier i et eller andet omfang handler om  - så hvis nogen ikke skulle kende dem, bringer jeg dem lige her. Mest fordi det er sejt at have stående på min blog.
 1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.
 2. A robot must obey any orders given to it by human beings, except where such orders would conflict with the First Law.
 3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Law.
Jeg går ikke udfra de også har den nulte lov med, som først blev formuleret og indført af R. Daneel Olivaw en del efter de fleste historier foregår.)

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Lad os få Reagan tilbage!

Ingen kommentarer
Sådan siger Sarah Palin.

Forhistorien er, at Obama siger om Republikanerne og økonomien, her op til midtvejsvalget: De satser på hukommelsestab. Det er op til jer at vise at I ikke har glemt.

Som svar på tiltale hyldede Sarah Palin præsident Reagan, blandt andet med ordene: Det jeg elsker mest ved ham, er at han ikke spildte tiden på at kigge tilbage.

What the fuck, sidder jeg så med i hovedet. Udover at det ikke passer - Reagan ville i 80'erne helst have et samfund som det så ud i 50'erne, da han var stjerne - er det noget af en satset udtalelse - når man tager i betragtning, at Reagan var senil og havde Alzheimer's...

Ikke spildte tiden med at kigge tilbage.... god dag mand økseskaft, manden kunne ikke huske fra næse til mund!

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

lørdag den 23. oktober 2010

Brian Mikkelsen fanget på Bornholm

Ingen kommentarer
En betuttet Brian Mikkelsen
i håndjern efter anholdelsen.
Efter en regulær menneskejagt er det her til aften lykkedes for politiet at stoppe Brian Mikkelsen i hans ministerbil nær Åkirkeby på Bornholm. I bilen fandt man Sheila E., som Brian Mikkelsen i nat bortførte i Ikast efter ekstrakoncert med Prince. Hun var heldigvis i god behold, men er nu indlagt på Bornholms Sygehus til observation.

Politiets foreløbige efterforskning viser, at Brian Mikkelsen i sin tid som justitsminister opbyggede sit helt eget hemmelige korps, Brian Millitsen, bestående fortrinsvis af PET-agenter og folk fra Narkopolitiet. Tilsyneladende har han planlagt et kup mod staten, hvis det skulle blive til et valgnederlag ved næste folketingsvalg, men hans had til Prince fik ham til at bruge sine paramilitære tropper før tid - det var dem der bistod ham ved bortførelsen af Sheila E, og iøvrigt sørgede for de tumulter, der førte til anholdelsen af Prince.

Nuværende justitsminister, Lars Barfoed - de Konservative problemknuser - oplyser her til aften, at Brian Mikkelsen er sendt hjem i seng, og nok har været overanstrengt af at have haft efterårsferie, og det bedste for ham er at få ro nu. Han er nok klar til at genoptage arbejdet om et par dage, oplyser Lars Barfoed, som indtil da er fungerende Økonomi- og Erhversminister.

Oppositionen kræver en undersøgelse af forløbet, men dette afviser justitsministeren: "Der er jo efterhånden ingen grænser for hvad oppositionen vil have undersøgt," udtaler han.

Han oplyser også at Prince i løbet af eftermiddagen er blevet løsladt, og har modtaget en undskyldning, og herefter er udvist af landet, med forbud mod indrejse de næste 5 år.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Sheila E bortført - Brian Mikkelsen jages

Ingen kommentarer
Midt- og Vestjyllands politi bekræfter her til eftermiddag vedholdende rygter: overvågningskameraer viser at Sheila E. blev bortført fra Spinderokken af en gruppe personer under tumulten omkring Prince' anholdelse ved han ekstrakoncert efter Herningoptrædenen.

Og ikke nok med det - billederne levner heller ingen tvivl om, at det er Økonomi- og Erhvervsminister, tidligere Justitsminister og Kulturminister, Brian Mikkelsen, som først henvender sig til Sheila E., og ses komme en pille i hendes drink. Og da hun kort efter synker sammen gør tegn, hvorefter resten af gruppen kommer og fører hende ud.

Politiet gætter på, at Brian Mikkelsen er identitisk med den "Harry Potter-lignende københavnersnude" vidner tidligere har forbundet Sheila E. med.

Motivet til Brian Mikkelsens handling kendes ikke, men det er en kendt sag at Brian Mikkelsen har et horn i siden på Prince: Op til Prince optræden på Roskildefestivalen i sommers, forsøgte han at forhindre den ved at henvise til EU-forbud mod tobaksreklamer. Det endte dog som bekendt med et kompromis, så Prince alligevel kunne optræde, hvis blot han bar advarsel mod rygning.

Det var dog ikke en afgørelse som Brian Mikkelsen var tilfreds med, og der gisnes i øjeblikket om at bortførelsen af Sheila E. er en form for hævnakt fra Brian Mikkelsens side.

Man har omkring kl ca 14:30 set hvad man mener var Brian Mikkelsens ministerbil krydse Øresundsbroen med kurs mod Sverige, men om Brian Mikkelsen eller Sheila E. var med har man ingen anelse om.

Prince selv er der ikke noget nyt omkring, han sidder såvidt vides stadig varetægtsfængslet.

[Opdatering]: Sheila E er nu fundet i god behold, og Brian Mikkelsen er sendt hjem i seng.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Hvor ER Sheila E.?

2 kommentarer
Mysteriet om Sheila E's forsvinden efter tumulterne om Prince's ekstrakoncert på Spinderokken i Ikast efter den ordinære koncert i Herning bliver større og større.

I nat fik medierne oplyst at hun sandsynligvis var kørt på et hospital i området, men det viser sig nu ikke at være tilfældet. Ingen hospitaler har fået bragt den 52-årige trommeslager og percussionist, Sheila Escovedo, bedre kendt som Sheila E, ind.

Politiet siger at det eneste spor de har i sagen, er at vidner oplyser at hun sidst er set i samtale med "en Harry Potter-lignende Københavner-snude". Andre vidner har oplyst at hun "var sammen med ham der Brian Nielsen", men det har politiet ikke kunne få til at give mening.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Prince, da han endnu ikke er løsladt eler har været fremstillet i dommervagten. Men en repræsentant for Prince udtaler at "Vi er alle meget bekymrede for Sheila, og håber at hun snart vender tilbage i god behold."

Ida Funkhouser aka BassIda er også urolig.
Sheila E. er et ikon for perkussionister over hele verden, såeledes udtaler Uffe Savery fra Safri Duo: "Uden Sheila E. havde det ikke været muligt for os."

Hun blev opdaget af Prince i 1978, men har i lang tid arbejdet solo. Sheila's veninde på Prince-touren, danske Ida Funkhouser, udtaler: "Jeg tror nok Sheila følte det som sin pligt at komme Prince til hjælp på denne tour." Men hun ønsker ikke at gå nærmere i detaljer med hvad hun mener.

[Opdatering]: Sagen udvikler sig - nu jages Brian Mikkelsen for at stå bag bortførsel af Sheila E.


Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Prince anholdt i Ikast

Ingen kommentarer
Det kom i nat til uroligheder da Prince gav sin traditionelle after-koncert. Efter braget i Jyske Bank Boxen i Herning havde Prince' promotorer lavet aftale med Spinderokken i nærliggende Ikast om at han skulle fyre sit afterparty af der.

Da rygtet begyndte at løbe omkring klokken midnat skabte det trafikkaos på de midtjyske veje, som man ikke har set magen til siden finhvalen strandede i Vejlefjord. Fans kom fra nær og fjern for at opleve funk-miraklet.

Selvom koncerten i Herning sluttede omkring midnat, kunne Prince først nå frem til Spinderokken omkring kl 3 i nat, da alle veje var overfyldte.

Men så gik det ellers også løs! Desværre var nogle af Spinderokkens stamgæster, som bestemt ikke var Prince fans ("Vi er mere til Lars Lilholt," udtalte de i dommervagten) blevet hængende, og i pausen antastede de percusssionist og trommeslager Sheila E.

Dette fortørnede Prince så meget at han sagde "Y don't U 4cking rednecks go home, 'n' suck Ur own Dicks", hvilket igen fik stamgæsterne til at blive ophidsede, og det endte med korporligheder.

Ordensmagten var dog hurtigt på stedet - de var blevet tippet om at der kunne opstå ballade tidligere - og anbragte de involverede - herunder Prince - i detentionen. Det forventes at der begæres navneforbud i sagen ved et grundlovsforhør ved middagstid. Men politiet bekræfter at de har en Hr Nilson i deres varetægt.

Sheila E. har efter episoden været savnet, man mener hun er blevet kørt på hospitalet, men det har ikke været muligt at finde ud af hvilket hospital som dækker området - nogle mener det er Holstebro, andre at det er i Århus.

[Opdatering]: Sheila E er helt forsvundet. Politiet leder efter hende.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Nu ramler det

Ingen kommentarer
WikiLeaks offentliggør i morgen små 400.000 hemmelige dokumenter om Irak-krigen. I blandt disse mange dokumenter er tilsyneladende beviser på krigsforbrydelser udført af danske tropper.

I form af udlevering af fanger til myndigheder, som man var vel vidende om ikke ville behandle dem efter genevekonventionens regler - hvorfor en sådan udlevering i sig selv er et brug på konventionen. Man har så søgt at skjule udleveringerne, ved at lade briterne stå for den administrative del - hvilket vel om noget viser, at man har vidst man var ude i noget rigtigt snavs.

Man kan sige at disse udleveringer er en fortsættelse af anklagerne mod forsvaret i den såkaldte tolke-sag, hvor det var fanger som blev udleveret til amerikansk varetægt i Afghanistan, der er tale om.

I begge tilfælde har danske myndigheder benægtet ethvert kendskab til at noget sådant har fundet sted - men personer i forsvaret har kendt til det. Ligesom deres overordnede hele vejen op har eller burde. Manglende kendskab kan ikke bruges, da der har været så mange forespørgsler til disse ting, og så mange skråsikre forsikringer om, at der ikke var noget at komme efter, at ansvaret stryger direkte til toppen.

Hvorfor man vel sådan set godt forstår NATOs generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, når han advarer WikiLeaks mod offentliggørelsen af dokumenterne, med ordene: Sådan en offentliggørelse kan få en meget uheldig og negativ sikkerhedsmæssige konsekvenser for de personer, der har været involveret.

Ja, det kan vist være ret usikkert at færdes i et fængsel. Og man kan vel ikke udelukke at krigsforbrydere havner der?

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

fredag den 22. oktober 2010

Quiz 111: Hvilken sygdom

Ingen kommentarer
Det er en livsstilssygdom, som især rammer spaniere og italienere i de øvre samfundslag, og desuden folk som har meget med biler at gøre.

Svar findes her.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Norwegian

2 kommentarer
De kom med regnskab i går, og det var vist kanongodt. Ihvertfald set i forhold til danske luftfartsselskaber man kunne nævne, men som jeg vil undlade at være ond i mod.

Og efter at have fløjet med dem til og fra Rom, under jeg gerne Norwegian, at det går godt.

For billettene var overordentligt billige - vi fik dem til 30% under hvad deres nærmeste konkurrenter kunne tilbyde - og flyvningen forløb så gnidningsfrit som jeg aldrig har oplevet det før.

Start og stop totalt rettidigt - og ingen problemer undervejs, overhovedet. Så kan man vel ikke ønske sig meget mere? At man skal betale for maden, synes jeg er helt fint, så går det en del hurtigere med at få den vogn igennem - og det kan da godt være der altid var en eksotisk glæde, når man blev præsenteret for sin flymad i gamle dage, men jeg synes egentligt det er ganske udmærket ikke at være tvunget til at betale til.

Så thumbs up til Norwegian herfra. Jeg undrer mig bare over at jeg stadig har en gyngende fornemmelse i kroppen. Plejer det ikke at forsvinde indenfor et døgn? Har min balancenerve sat sig fast et skævt sted, eller hur?

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

torsdag den 21. oktober 2010

But... I like drugs?!

Ingen kommentarer
Blandt diverse scammere i Rom, var også deres version af facere. Tror jeg det var, for jeg fandt aldrig helt ud af hvad de havde gang i. Men ihvertfald, da vi var ved indgangen til Palatiner-højen (og senere på Piazza del Popolo, ved opgangen til Monte Pincio) var der nogle unge folk, der kom hen og henvendte sig.

Overraskende nok på engelsk - det sprog støder man ellers sjældent på i Rom - sagde de "Please come sign... No to drugs!" De viste med hænderne vejen hen til et stort ark med flere kolonner hvor mange mennesker tilsyneladende allerede havde sat signatur.

Min hjerne - som allerede havde brugt meget energi på at undgå underlige tilbud fra romaer og andet godtfolk - begyndte at cykle afsted: hvad ville de få ud af min underskrift? hvad forestiller de sig en underskrift kan hjælpe mod drugs? er det et gældsbevis jeg skal skrive under på?

Da løsningen indfandt sig... for det gik jo op for mig, at jeg da ligemeget hvad overhovedet ikke har lyst til at skrive under på noget med "no to drugs!" - da jeg basalt set går ind for en legalisering af hele lortet, og det næppe var det budskab de arbejdede for.

Så med stor tilfredshed fik jeg udbrudt de forløsende ord: "No, no, no... I like drugs!" Hvilket gjorde dem meget forvirrede - men fik dem til at trække sig tilbage, meget hurtigere end jeg ellers kunne slippe af med romaer (og facere herhjemme, for den sags skyld).

Vis stort kort

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Quiz 110: Hvilken ø

3 kommentarer
Et klippefyldt landområde beliggende midt i Østersøen, hvor der fanges mange skalddyr. Arkæologiske fund fra stenalderen tyder også der har fundet en del perlefiskeri sted - hvad hedder stedet?

Svar findes her.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Rom i tilbageblik, del 1

4 kommentarer
Jeg tror, at hvis jeg går efter det helt forkromede dagbogstilbageblik bliver det for uoverskueligt, og så kommer jeg aldrig igang med det - og næppe heller særligt interessant for andre at læse om. Så der kommer nok nogle småbidder som de falder mig ind i den næste periode.

Her først om hvor vi boede, for det var jo ligesom udgangspunktet for andre ture rundt - som stort set alle foregik til fods. Jeg havde hørt, at man ville komme til at gå meget i Rom, og det havde jeg set frem til - da det er min foretrukne transportform - og det var ikke forkert. Men jeg blev faktisk overrasket over hvor lille et område der er tale om, når man taler om det centrale Rom. Så det var næsten altid overskueligt lige at se et eller andet mere.

Anyways, vi boede i en lille lejlighed i et lejlighedskompleks i en villa, som lå i en sidegade til Via Flaminio, som er den vej der går mod nord fra Piazza del Popolo. Faktisk boede vi i det yderste af Borghese-parken, med 3 minutters gang til del Popolo. Ret perfekt - ikke inde i byen, meget stille, men ganske kort fra at være del af det hele. Og de få gange, hvor vi valgte ikke at gå, var metroen også yderst tæt beliggende.

Selve lejligheden var ok, og vist efter romersk standard helt fremragende. Og udsigten var da ihvertfald ikke til at klage over.

Vis stort kort

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

onsdag den 20. oktober 2010

Hjemme fra Corsoen

2 kommentarer
En kort opdatering for at fortælle, at jeg er vel hjemme igen, efter vellykket Rom-udflugt. (Humøret blev dog lidt ødelagt af skænderi med eks kort efter hjemkomst. Hun forstår at time det!)

Jeg vil meget gerne skrive en rejsebeskrivelse, men er noget mat i sokkeholderne - så det venter lige lidt.Her på en aften hvor Prince spiller i STC Forum, og senere i Amager Bio, åbenbart. Og Lady Gaga i Herning.

Skulle jeg vælge, skulle det nok være Lady Gaga i Amager Bio. Eller dem begge to?

Og så er Jacob Winther en unavngiven person blevet sigtet for lækage af fortrolige oplysninger. Men her på bloggen ved vi naturligvis at man er uskyldig til det modsatte er bevist, og at der godt kan gå røg af en brand uden der er ildløs, så det vil vi slet ikke godte os over, nænej!

Og så tror jeg ellers jeg vil læne mig tilbage, og prøve at nyde den her lidt gyngende post-flyvningsfornemmelse. Hvis der kommer andre indlæg fra mig i aften vil de nok være ret syrede, tror jeg.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

tirsdag den 12. oktober 2010

Rome - if you want to

10 kommentarer
(med tak til B-52's for inspiration til overskrift)

Jeg drager til den evige stad i morgen, med den ældste og min mor. Dernede skal vi fejre moderens 70-års fødselsdag. Det bliver sådan set rimeligt afslappet, i forhold til da hun blev 60, og dengang talte om at ved de 70 skulle hele familien på safari i Afrika. Nu er det så efterhånden - af forskellige årsager - blevet barberet ned til at det kun er os der tager afsted.

Og selvom jeg har lidt dårlig samivittighed i forhold til den yngste, som bliver hjemme med sin mor, er jeg egentligt ret glad for at det er blevet sådan. For ingen tvivl om at vi alle for bedre muligheder for at opleve byen, og det der interesserer os, på denne måde.

En uge bliver det til. Jeg har aldrig været i Rom før, og det er egentligt ikke noget jeg har tænkt så meget over - før her op til afrejse. Men nu går jeg faktisk og bliver lidt spændt på det hele.

Ikke mindst på grund af det som efter min mening er den bedste TV-serie ever, Rome. Som jeg i den grad har nydt alle de gange jeg har set den. Og som jeg nu som opvarmning til turen skriver nogle indlæg om, som kan blive postet mens jer er væk.

Rome
Alle jeg kender som har set serien på DVD har været vilde med den. Men blandt dem der har set den i TV har det været færre. Sandsynligvis fordi man ikke ser den på samme koncentrerede måde, og måske går glip af nogle afsnit. Og fordi den vistnok er blevet vist på kanaler med reklamer.

Det sidste er helt hul i hovedet, da den jo er en HBO-produktion. Og HBO har netop ikke reklamer, hvorfor manuskriptet ikke behøver være bygget op em et kimaks hvert kvarter. Og hvorfor det bliver totalt forstyrrende når reklamer smides ind på steder, hvor det aldrig var beregnet der skulle være en reklameblok.

Så har du snuset til den, og syntes den så lidt interessant ud, men uden at blive fanget - gør dig selv den tjeneste at prøev at se den på DVD. Jeg tror den er gammel nok til at den ikke længere koster en herregård at købe (som den gjorde da jeg fik den i sin tid).

Serien blev også i sin tid beskyldt for at spekulere i vold & sex. Hvilket overhovedet ikke passer. Bevares, der er vold & sex i, men ville det ikke være højst besynderligt med en historie om Romerriget, hvor det ikke indgik? Det føles på ingen måde overdrevent eller påklistret efter min mening.

Manuskriptet og skuespilspræstationerne er efter min mening absolut fantastiske. TV Serie som Kunst. Måske fordi de fleste skuespillere er engelske (BBC er også inde over som co-producer, og engelske skuespillere er generelt billigere og bedre.)

Og så behandler serien en periode, som vel nærmest for den vestlige civilisation er den mest betydende overhovedet - perioden omkring de romerske borgerkrige, hvor republikken bliver et kejserrige, først ledet af den guddommelige diktator, Julius Cæsar, og siden hans navne-arving Oktavian Cæsar (senere Augustus Cæsar).

Seriens pilot er ganske god - som jeg husker det var jeg en smule skuffet efter at have set dette første afsnit, fordi mine forventninger var ganske høje. Men fra middelgodt stiger det stødt over fremragende indtil afnit 8, som er helt suverænt - og det er så et niveau der holdes hele 1. sæson ud, med et lille dyk i afsnit 9.

Anden sæson (afsnit 13-22) er mere svingende, men bestemt overordnet set helt fantastisk. Og man lærer utrolig meget historie - på den gode måde - hele serien igennem. Jeg kan huske jeg brugte en time eller to efter hvert fasnit på at checke historiske facts, og læse uddybende om begivenhederne.

Og selvfølgeligt er der tilrettet enkelte ting af dramatiske hensyn, men i det store og hele er den særdeles nøjagtig.

Og - så får man også en del mere forståelse for fascismens væsen, og hvad den udspringer af.

Det eneste dårlige jeg har at sige om serien, er i virkeligheden at den slutter. De havde åbenbart ikke spekuleret nok i sex og vold, for den gav ikke penge nok til at fortsætte den ret dyre produktion. Hvilket kan ærgre, for jeg havde gerne set den fortsætte hele romerrigets tid ud, istedet for de blot 20-30 år den strejker sig over.

De følgende indlæg - hvis jeg når at få dem skrevet - vil jeg koncentrere mig om nogle af karaktererne fra serien.

[Opdatering] Nej, det nåede jeg så ikke. Jeg priorioterede fredelig pakning først. I overlever nok også uden. Til gengæld fik jeg tilføjet fin latinsk footer til alle indlæg! ;)

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Quiz 109: Hvilken lov

4 kommentarer
Denne lov er Folketingets efterkommelse af EU-direktivet omkring standardisering af hulstørrelser i filtrerende køkkenredskaber. Og har fået hvilket populært navn?

Svar findes her.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

En helt skabes

2 kommentarer
Folkene bag Terkel i Knibe og Rejsen til Saturn er ude med forskræp til en ny film. Ronal the Barbarian kommer i 3D om ca et år - så de er i meget god tid!

Så ser det tilgengæld også ganske morsomt ud:

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

mandag den 11. oktober 2010

Haren og Skildpadden

2 kommentarer
Har været rimeligt omkring i dag, og bliver det nok også i morgen. Hvor jeg nok skal give forklaring på hvorfor. Men i dag tror jeg ikke jeg kan svinge mig op til så meget andet, end at bringe en reklame.

At det så er til fordel for kollektiv trafik, gør jo ikke noget. Men folk der elsker mange hestekræfter kan også se med!

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

søndag den 10. oktober 2010

København og Taliban

1 kommentar
Med afsløringen af Københavns Kommunes metoder, med at få gigantiske tilskud for aktiveringstiltag, som bestod i at sige til de arbejdsløse, at de skulle søge arbejde*, tegner der sig et billede af, at Københavns Kommune står over for nogenlunde de samme problemer som Taliban i Afghanistan:

Taliban kan ikke økonomisk holde til, hvis vestlige tropper trækker sig ud - for så vil deres direkte støtte, i form af penge de modtager for ikke at angribe konvojer til de tilbagetrukne tropper jo falde bort.
Ny borgmester i Kbh?

Og på samme måde, kan Københavns økonomi slet ikke tåle hvis folk begynder at komme i arbejde. For så vil alle de dejlige støttekroner fra staten jo bortfalde.

Hvad skal man dog gøre? Måske tilbyde Mullah Mohammed Omar en borgmesterpost i København? Så er det kun et sted vi behøver betale - og der dør da ikke så mange på den måde?

* Og, nej, jeg tror sådan set ikke der kommer særligt meget mere ud af alle mulige "reelle" beskæftigelsesprojekter - og ihvertfald er der så bare andre der går glip af et job. Men hele det forkvaklede system sættes ligesom lidt i perspektiv, ikke?

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Det spiller Prince i Herning og København

5 kommentarer
[Opdatering]: Læs også det sidste nye om Prince' anholdelse i Ikast.

Når Prince optræder i Danmark her i oktober, den 20. oktober i det nye STC (den koncert som tidligere var planlagt til Forum), og den 22. oktober i Herning, sker det som bekendt under navnet I'NCCum (udtalt income).

Jyske Bank BOXEN i Herning
venter bare på Prince / I'NCCum
Da han dermed ikke har rettighederne til sit eget Prince-materiale har der været en del spænding om hvad han så ville optræde med. Den spændning kan hermed udløses, da jeg er kommet i besiddelse af den endelige set-liste. Man kan nok sige det er noget af en unik og overraskende optræden det danske publikum belønnes med - hvor han samtidig kan tage lidt af det tilbage, han har bidraget med til så mange andre kunstnere:
 1. Believe (Cher)
 2. Smoke on the Water (Deep Purple)
 3. Emperor's New Clothes (Sinéad O'Connor)
 4. Boys Just Wanna Have Fun (Cyndi Lauper)
 5. Ghostbusters (Ray Parker, jr)
 6. Rock n Roll Suicide (David Bowie)
 7. Can't Be Tamed (Miley Cyrus)
 8. Smoke Gets in Your Eyes (The Platters)
 9. My Generation (The Who)
 10. Light My Fire (The Doors)
 11. Lessons in Love (Level 42)
 12. Nicotine (Anet)
 13. Coffee and Cigarettes (nevershoutnever)
 14. Bohemian Rhapsody (Queen)
Og selvfølgelig er der et par ekstranumre, som nok skal vække jubel:
 1. Fly on the Wings of Love (Olsen Brothers)
 2. Love the Way You Lie (Eminem)

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Tinnitus og fællessang

Ingen kommentarer
Jo, det lykkedes da så at komme på Amigo i nat. Hvor det viste sig, at musikken igen-igen var gået i stykker. Så musikken måtte bestilles i baren, hvilket er fint nok, for så er det gratis. Mindre fint var det, at alt bassen var i den ene side af lokalet og al bassen i den anden, og det derfor var stort set umuligt at høre hvad man forsøgte at danse til.

Så jeg gik ret hurtigt på Ideal Bar istedet. Og det var sådan set ganske storartet - der var ret proppet med mennesker, rent faktisk nok for proppet efter min smag, og musikken var ganske udmærket og afvekslende, og ikke sumpet ned i et eller andet funk/balkan-helvede, som jeg ellers ofte har oplevet der.

Men, men, men... DJ'en havde så et eller andet med mellem numrene at synthe slutningen vanvittigt højt og længe - og smertefuldt. Decideret smertefuldt. Så jeg endte med at gå, da jeg blev bekymret for at høreskaderne ville blive permanente. Og sidder i øjeblikket med den her vat-følelese i ørerne, som ellers kendetegner eftervirkninger fra Iggy-koncerter eller lignende. Og den ødelæggelse af øret var den ellers udmærkede musik og dans altså ikke værd.

Så tilbage på Amigo. Hvor stemningen nu var gået i fællessang.... de var i gang med Poul Krebs Kærester, da jeg kom tilbage. Jeg overvejede at gå videre - for det er altså ikke Leoparddrengs-musik. Men gik dog ind til en øl. Og det fortsatte så over i Afrika (dog en del bedre en de Konservatives udgave), og diverse Kim Larsen.

Så - selvom der egentlig var en meget hyggelig stemning, følte jeg ikke rigtigt det var stedet for mig i aften. Og besluttede mig for at gå hjem. Inden var der dog en fotograf, der spurgte om han måtte tage nogle billeder af mig, hvilket jeg gik med på - så der blev taget nogle udenfor Amigo. Det må tiden vise, hvad der bliver af dem.

Og - tja - nu sidder jeg så med vat/hylen i ørerne. Og skal vist snart velfortjent sove.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

lørdag den 9. oktober 2010

Det syntes han ikke var sjovt...

Ingen kommentarer
Ved førnævnte fødselsdag faldt snakken også på de chilenske minearbejdere. Og jeg fik gjort noget af min nærmeste familie særdeles triste, da de talte om at nu var boret kommet ned.

Det var så åbenbart ikke det bord,
som nåede frem?!
Og jeg ikke kunne lade være med at sige, at jeg godt havde læst på nettet, at bordet snart kom ned til minearbejderne - men hvad var det for et bord? Et Arne Jacobsen-bord, eller hvorfor al den snak om det bord?!

Som sagt, almindelig fortvivlelse. Men min ældste søn blev decideret vred: Det kan ikke passe du har læst det, for så ville du vide det ikke var et bord, men et bor! For det virker kun hvis det er noget man siger, ikke noget man læser!!

Mit forsvar om, at det skam ikke var alle journalister der kunne stave, virkede ikke: "De staver ikke forkert om noget der er vigtigt!", blev jeg irettesat.

(Min far imponerede mig så iøvrigt i hvor mange nyheder han kan undgå at høre - især da han trods alt følger med i politik, med videre - ved ikke at ane, hvad det var for nogle minearbejdere der blev snakket om...)

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Må - lade - op - til - bytur

Ingen kommentarer
Jeg har været til børnefødselsdag for min nevø i dag, med ungerne. Af samme grund var jeg ikke i byen i går, ville ikke være alt for bombet i dag. Det viste sig så egentligt mere at være en voksenfødselsdag, eller en alt muligt blandet sammen-ting, som nok skal fortsætte til ud på de små timer.

Det var bare ikke lige gået op for mig på forhånd, at det var det der var lagt op til. Og jeg måtte hjem med ungerne. Og er så endelig kommet hjem til mig selv, og føler mig godtnok gevaldigt træt lige nu. Men jeg har besluttet mig for at skulle i byen i dag, så jeg bør være at finde derude fra ved 2-½3 tiden, ihvertfald.

Men lige nu må jeg godt nok på jagt efter noget energi!

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

fredag den 8. oktober 2010

Quiz 108: Hvilket servicespørgsmål

Ingen kommentarer
Når man køber hash i sin lokale klub eller på Christiania, bliver man ofte stillet dette spørgsmål.

Svar findes her.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

torsdag den 7. oktober 2010

Én stor familie...

3 kommentarer
Jeg genlæste egentligt Ira Levin's Fagre Nye Elektronverden (This Perfect Day) med henblik på anmeldelse her på bloggen for nogle måneder siden, men kom aldrig rigtigt frem til at få skrevet den anmeldelse. Måske fordi den bog et sted betyder meget for mig - så det har krævet lidt overvindelse at gå i gang med.

Men nu nævnte jeg for ikke længe siden Huxley's Brave New World, og det - sammen med egne (og andres) anti-facebook skriverier - fik mig åbenbart til at tænke her til aften, at nu skulle det være.

Jeg tager anmeldelsen lidt i omvendt rækkefølge - for eksempel ved at fortælle at jeg altså kun har læst den på dansk. Sammen med Ringenes Herre er det en af de bøger jeg læste på dansk første gang, og selv har haft, og aldrig siden har læst på engelsk. LotR har jeg dog stående på engelsk, og jeg ved selvfølgeligt hvad alting hedder.... men sådan er det altså.

Og med Fagre Nye Elektronverden har det lidt betydning - for den er noget bedaget i sproget (bogen er fra 1970, og oversat samme år), og jeg tror det er værst på dansk. Fordi mange af ordene siden er blevet anglificeret. For eksempel hedder en elektronhjerne ligesom ikke en elektronhjerne i dag, og dermed er hele titlen - som i forvejen er et efter min mening forfejlet spil på Fagre Nye Verden (Brave New World) - noget kikset.

Bortset fra den er bedaget, er oversættelsen sådan set ok. Men læs den da helst på engelsk (den er alligevel også umulig at finde på dansk).

Anyway - bogen er efter min mening en af 3 store dystopier, som kendetegner de sidste 100 år:

1984 af George Orwell er den ene. Den har jeg aldrig været særlig vild med, men måske på et lidt unfair grundlag - for da jeg læste den fik jeg den præsenteret som Science Fiction, hvilket den ikke er. Og det var jeg røvirriteret over hele bogen igennem. Men dens betydning og vigtighed kan man ikke komme udenom. Her i defineres newspeak og det politiske overvågningssamfund.

Og så er der Brave New World (Fagre Nye Verden) af Aldous Huxley. Om en verden, hvor mennesket er fremavlet til forskellige klasser - fra de fine og ædle Alfaer, til de hæslige, masseproducerede Epsiloner i bunden, som fyldes med narko så de gennemfører deres slavelignende liv uden at brokke sig. Bestemt god at huske idag, men det er nok vigtigt at huske på at den altså er fra 1931.

Og, altså - min favorit, den alt for ukendte This Perfect Day. Skrevet af Ira Levin - og højst mærkværdigt ikke filmatiseret, det burde ellers være til højrebenet. Især i betragtning af at næsten alt andet han har skrevet er filmatiseret (A Kiss Before Dying, Rosemary's Baby, The Boys from Brazil, Sliver.... for at nævne nogle).

Verden som Chip - han hedder egentlig Li, men hans lidt excentriske Bedstefar insisterer på at kalde ham Chip - vokser op i, er dejlig; ja, den er noget nær perfekt. Der er verdensfred, og har været det i mange år, menneskene lever trygt og godt. Og alle kender deres plads, for Uni-El sørger for at alle tildelses lige præcis den funktion som passer til ham eller hende.

Uni-El er en gigantisk computer, som er bygget inde i bjergene i det centrale Eur - et sted som hed Scweiz i gamle dage - Chips farfar var med til at bygge Uni-El, hvilket Chip er meget stolt af; før Uni-El var tingene ikke helt så gode, da havde hvert kontinent sin store computer, men nu kan ressourcerne udnyttes endnu mere effektivt.

Uni-El kan sørge for alting - og sørger for at man ikke kommer til at gøre noget dumt. Så man skal jævnligt når man går nogle steder trykke sin armlænke mod en monitor, så Uni-El ved hvor man går, og kan passe på en. Og eventuelt sige nej, hvis man ikke må gå den vej, så man ikke kommer til skade.

Uni-El sørger også for at alle mennesker er raske - det gøres ved at alle får en månedlig behandling, som sørger for at man er i godt humør og ikke bliver aggressiv. Agressiv, det var sådan noget mennesker var i gamle dage, før Uni-El - hvor de slog hinanden ihjel, og var voldelige og lavede krig. Men det er heldigvis slut nu.

Og skulle et medlem af Familien alligevel blive sygt, så er der behandlere som kan tage sig af dem. Og resten af Familien støtter naturligvis op. Som det også hedder i den store fællesskabssang, En Stor Familie...

Som man nok kan gætte sig til, bliver Chip efterhånden som han vokser op ikke ved med at være lige tilfreds med denne verden - som vel kunne være udtænkt af Kim Jong-Il eller Mark Zuckerberg. Og bogen handler således om hans gryende oprør, forsøget på at finde ligesindede, at undslippe - og at kæmpe mod Uni-El.

Men Unis tråde rækker langt, og man er aldrig sikker på hvornår man er fri af dem.

Efter min mening er det både en fremragende bog på et helt elementært spændingsmæssigt niveau, historisk (den siger også en del om 1970 hvor den er skrevet). Og så er den forbandet relevant - endnu mere dag for dag, som Mark Zuckerberg og hans Familie-lignende Facebook sætter sig på mere og mere af dit privatliv.

Som du ikke kan komme ud af igen - for du vil jo gerne være med i klubben, ikke Mulle? Og før vi ved af det er det for sent. Hvis det ikke er Facebook er det noget andet vi har lagt vores liv i hænderne på.


Og det har altså været en af mine yndlingsbøger i mere end et kvart århundrede - og efter ikke at have læste den i flere årtier - er den det stadig. Som sagt lidt bedaget, især i den danske oversættelse. 

Så lige lidt afrunding: nogle vil nok mene at jeg også skulle have haft Ray Bradburys Fahrenheit 451 blandt de store dystopier. Det valgte jeg altså ikke at have - selvom jeg bedre kan lide den end 1984. Og man kunne også nævne andre.

At den ikke er filmatiseret, undrer mig som sagt. Men den - i øvrigt rigtigt gode, og også ret oversete - film Equilibrium (som på dansk af en eller anden grund hedder Cubic) gav mig mindelser om. Ligesom Brazil et eller andet sted giver mindelser om alle dystopier.

Jeg håber virkelig jeg har givet nogen lyst til at læse bogen. Det er en klassiker - der er bare ikke mange der ved det. Og det er en klassiker som det endda er en fornøjelse at læse! (Det ser dog ud som om, på det link jeg fandt til den på Amazon, at den er ved at blive genudgivet - så måske er den også ved at blive genopdaget. Så er det jo bare med at være med på bølgen - og være en del af Familien...)

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Tip: Undgå bestemte AdSense-annoncer

6 kommentarer
Jeg kom i tanker om dette lille tip, fordi jeg nu skrev et indlæg med relation til astrologi.

Da jeg begyndte at have AdSense reklamer på bloggen her, for et halvt års tid siden, var jeg nemlig i starten ret frustreret - de handlede stort set alle om astrologi!

Og jeg går udfra, det har været fordi Leo (løvens tegn) optrådte en del i kommentarfelter - fordi I læsere jo godt kan lide at kalde mig det.

Men det var mildest talt meget irriterende - for jeg har ingen formodning om at ret mange af mine læsere eller googlere interesserer sig specielt for astrologi.

Jeg spurgte mig for på AdSense hjælpeforum, men udover at hjælp til at markere bestemte områder af teksten som specielt relevante eller ikke-relevante for AdSense - hvilket også er godt at vide at man kan - var der ingen hjælp at hente.

Indtil jeg selv fandt løsningen. Man kan nemlig udelukke bestemte websites fra at reklamere hos en. Det er bare ikke beskrevet sådan - fordi meningen er at man skal kunne udelukke konkurrende websites. (Hvis man for eksempel er Toyota-forhandler, kan det jo godt være man ikke synes det er særligt fedt, at en anden Toyota-forhandler reklamerer på ens website.)

Men man kan altså også bruge det til at holde uønskede sites væk. Så jeg så hvilken web-adresse reklamerne reklamerede for (husk ikke at klikke på dem, det må man som bekendt ikke på eget site!), og gik ind under AdSense opsætning -> Annoncefilter for konkurrenter - og tilføjede de forskellige astrologi-sites i listen, efterhånden som de dukkede op.

Og nu er jeg dejligt fri for dem - jeg har ihvertfald ikke selv set nogen længe.

Og da det faktisk var noget det var svært at finde hjælp til - er tippet hermed givet videre.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Betryggende?

Ingen kommentarer
Det skal handle om NemID - dette vanvittige projekt, som kunne være så godt, men er et brugermæssigt mareridt. Men det er ikke brugeroplevelsen jeg vil gå ind på her - den gemmer jeg for alvor til jeg snart (desværre) kommer på.

Ministeren præsenterer systemet
- og hvad jeg vil betegne som en trussel.
For det er også et sikkerhedsmæssigt hul i jorden, bliver mere og mere klart. Med sikkerhedshuller, som har eksisteret helt tilbage fra længe før opstarten, det værste eksempel er nok tilstæderelsen af hvad der må betegnes som et officielt phishing-site, nemid.dk. Som, hvis man loggede ind der, åbnede store sikkerhedshuller.

Det var så ikke meneingen man skulle logge ind der - men på nemid.nu? (Og hvem har så lige fundet på det - hvis noget lyder som et phishing site er det gudda nemid.nu?! jeg ville til enhver tid vælge at bruge nemid.dk.)

Og der har vist sig flere af den slags brister - alle nogen som de relevante styrelser var orienteret om. Alligevel har den ansvarlige minister, videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen, forsikret at sikkerheden var i top, og at der ikke var nogensomhelst problemer.

Indtil i dag, hvor hun erkender at, ja, der har været problemer. Og at hun har sagt andet, skyldes at hun ikke har været ordentligt orienteret af sine embedsmænd.

Hun skal da have ros for at indrømme dette, og ikke forsøge at dække over det. Og hun siger at der nu er sat procedurer i værk, som skal sørge for at hun i det mindste får besked ved nye fejl. Også godt. Men jeg kan godt være lidt bekymret for hende: for når hun så skråsikkert har udtalt sig om sikkerheden tidligere - har hun så overhovedet forhørt sig hos sit embedsværk? Hvis hun har - så må der da være nogen der står til mere end en revselse? Og hvis hun ikke har - skal vi så ikke i kor undrer os over, hvor den skråsikkerhed kom fra?

At have med et så omfattende projekt at gøre - hvor sikkerheden vel ikke kan prioriteres højt nok? - og så bare tro at alt er iorden, uden rent faktisk at sikre sig at det er det - skriger det ikke til himlen?

Hun blev så også spurgt, af Yildis Akdogan (S), hvordan det offentlige sikrede sig, at de mange offentlige hjemmesider, der hver især ligger inde med følsomme oplysninger om hver enkelt borger, sikrer sig mod misbrug og uautoriseret adgang.

Et udmærket spørgsmål. Som ministeren ikke lige kunne svare på - det ville hun få undersøgt nærmere, og komme med en teknisk redegørelse.

Igen skal hun da have ros for ikke at forsøge at svare ud i den blå luft - eller at lyve, som andre ministre har for vane. Men jeg synes ærligt talt ikke at det er betryggende, at et sådant spørgsmål kan komme som en overraskelse, og som noget der ikke lige er styr på.

For - burde det ikke være lige præcis det, det handler om? Og hvordan kan man overhovedet udtale sig om "at der ikke er nogen sikkerhedsmæssige problemer" - hvis man ikke har fuldt styr på den del?

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Mere facebook-had

2 kommentarer
Jeg var babysitter for mine børn hos min eks i går. Der bemærkede jeg et udklip som lå på hendes skrivebord (altså - det skal ikke forstås som at jeg snagede, det lå frit fremme, og vi brugte skrivebordet med computer) som var klippet ud af en reklame for et shoppingscenter. (Jeg anonymiserer lige centret, for jeg har ikke lyst til at give dem nogen reklameværdi af det her.)

Det handlede om at de søgte børnemodeller mellem 4-14 år. Og det er ikke en tanke jeg har noget imod - faktisk har jeg selv overvejet den yngste i den rolle, da han er meget fotogen, og sikkert ville synes det var sjovt. Så jeg læste hvad der stod - og blev faktisk jævnt sur.

Den korte historie var, at der inviteredes til prøvefotografering i dag, i centret. Der vil være en stylist til at hjælpe børnene, og alle får et billede til minde om dagen.

Men så kommer det:

Stem på vinderne på Facebook

Du kan være med til at bestemme hvilke søde og dejlige børn, der skal i finalen. Gå på [facebookadresse] og klik på "like" - så kan du fra den 13. okt. afgive din stemme.

Om konkurrencen

Børnene inddeles i fire aldersgrupper: 4-5, 6-8, 9-11 og 12-14 år. Der afvikles to runder af konkurrencen på Facebook. Første runde starter den 13. okt. De børn der opnår flest stemmer fortsætter til 2. runde, som skydes igang den 12. nov. Der kan kun afgives én stemme i hver aldersgruppe.

Til sidst udvælger en dommerkomité tre børn fra hver aldersgruppe. Komiteen består af [...]

Navnene på de udvalgte børnemodeller offentliggøres på Facebook og på [webadresse] den 1. dec. Vi kontakter alle familier til de udvalgte børn direkte. Børnemodellernes forældre modtager et gavekort til [centret] på 500 kroner hver gang barnet medvirker i en fotooptagelse.
Jeg finder det klamt.

For det første, alene det at man skal klikke på like for det skide center, for at få lov at stemme. Og på den måde spænde børnenes familier - bedstemødre, onkler og tanter etc på en reklamekampagne - med børnene spændt forrest.

For det andet den her aftemning om børnene - fra 4 år! - i al offentlighed, på internettet. Så de rigtigt kan finde ud af om de er populære eller ej i en tidlig alder!

Som jo alligevel bare munder ud i, at en dommerkomite udvælger de børn, de bare kunne have udvalgt til at strte med - uden al det svineri først (men ganske rigtigt også uden reklame for centret.)

Så kan folk jo fint komme og sige, at det da ikke er Facebooks skyld, det er centret og deres marketing. Men gu er det fucking ej. Det er jo lige præcis markedsføringsmetoder som det her, Facebook lægger op til og lever af - og som er en af grundene til jeg ikke kan holde Facebook ud. Facebook opstod oprindeligt som et site, hvor man kunne rate unge studiner, om de var Hot eller Not, og den tankegang er stadig hvad sitet i bund og grund lever af.

Men altså nu med børn i stedet for studiner spændt for vognen.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

Fremtidens astrologi

Ingen kommentarer
Som jeg røbede, da jeg fortalte om min observation af Jupiter for et par uger siden, interesserede jeg mig en del for astrologi i mine sene barndomsår og tidlige ungdom.

Ikke fordi jeg troede på det - men det var sjovt at lægge dem udfra et matematisk synspunkt: at finde ud af hvor og hvornår folk var født, og derefter udfra en del beregninger og efemerider bestemme hvor himmellegemerne i solsystemet var på fødselstidspunktet - og så finde ud af hvordan de stod i forhold til hinanden, og i forhold til firmamentet.

Derefter kunne man så begynde at tolke horoskoperne, men der stod jeg for det meste af. Nu var det sjove forbi, og resten troede jeg alligevel ikke på.

Men jeg læste alligevel om det - om tolkningerne og betydningerne - så jeg lærte en del om hvad de forskellige stjernetegn og planeter stod for et cetera - og jeg mener også jeg lærte en del af psykologien i det.

Og det slog mig pludseligt, da jeg læste interviewet med Lone Frank, som jeg omtalte den anden dag (hende med Mit smukke genom): det er jo de samme spørgsmål hun/vi søger i arvemassen, som man i årtusinder har prøvet at finde i stjernene. Svar på hvilken personlighed man er, hvilket helbred man kan forvente sig, hvad man skal passe på - og ikke mindst, hvilken partner der vil passe til én.

Tag ikke fejl, jeg prøver ikke at anfægte den videnskabelige lødighed i de genetiske undersøgelser, og de svar de kan bringe. Jeg finder det blot interessant fra et psykologisk/socialt aspekt.

Og med mit kendskab til menneskeheden, vil der snart - når disse tests bliver mere udbredt, som de vil blive - være nogen som finder på at dele de forskellige gen-typer ind i nogle arketyper, som er lettere at operere med og forklare. For eksempel 12 styk, 12 er sådan et dejligt antal. Vi kan kalde typerne alpha, beta etc, men mere sandsynligt er nok man vil finde noget fra den zoologiske verden, nogle dyrebetegnelser - det lyder lidt sejere at være en bjørn end en epsilon*? Og man kan hurtigt læse pamfletter om hvilken personlighed man har som den gen-type man nu er - pamfletter som er skrevet så faktisk alle personligheder kan føle sig hjemme i hver enkelt, det er ikke så svært - og hvilke gen-typer man passer godt sammen med.

Og inden længe vil Se & Hør og Alt for Damerne finde ud af, at det da er den nye dille, det der gen-noget. Og på horoskopsiderne vil man kunne finde opslag om, hvad der nu vil ske for ens gen-type den næste uge. Ligesom man naturligvis kan få en app til iPhone eller Facebook, som man hele tiden kan konsultere om vejledning, som man kyndigt får baseret på ens gentype.

En fuldstændig forkvaklet form for genetisk tolkning - ligesom uge- eller dagshoroskoper er det i forhold til "rigtig" astrologi - stadig ikke at jeg tror en brik på astrologien, men det man finder i aviser og ugeblade er under alle omstændigheder en hån. En forkvaklet tolkning som naturligvis intet har med videnskab eller nogen sandheder at gøre - men jeg kan sagtens forestille mig det ske.

For et eller andet sted søger vi mennesker vist overtroen lige så meget som vi altid har gjort. Vi vil bare gerne have den i en ny indpakning.

* Især hvis man har læst Huxley's Fagre Nye Verden (Brave New World).

Ceterum censeo Facebook esse delendam.